Úvod do RFID technologie
Se stále se zvyšujícím tlakem na zlepšování efektivity a zavádění automatizačních procesů do výroby, logistiky a jiných zásadních odvětví je logickým krokem přechod na technologii, která umožňuje vzdálené a hromadné čtení a zápis informací. Vhodnou volbou z hlediska nákladů a funkcí je technologie RFID, která nachází své využití čím dál častěji.

Co je to RFID technologie?

Pojďme se v první řadě podívat, co je to technologie RFID a jak funguje. Označení RFID je zkratka pro Radio-frequency identification. Jedná se o identifikaci využívající elektromagnetické pole k detekování a identifikací RFID značek umístěných na objektech, které chceme sledovat.

Každá RFID značka (tag) má paměť a může obsahovat libovolnou informaci. Taková informace může být např. katalogové číslo, servisní interval, označení objektu atd. Limitem je pouze velikost paměti daného tagu.

Trocha historie

Vznik technologie RFID je stejně tak zajímavý jako technologie samotná. Za první “tag” se považuje odposlouchávací zařízení vynalezené v Sovětské unii v roce 1945, které využívalo rádiové vlny s přidanou audio informací.

Trocha teorie

Značky se dělí do tří kategorií podle typu napájení.

Pasivní značky – Tyto značky jsou nejrozšířenější, a to z důvodu nejpříznivější ceny. Neobsahují žádný vlastní zdroj energie. K napájení tagu se využívá energie z dotazovacího signálu RFID čtečky. Energie vysílaná čtečkou je dostatečná k napájení tagu. Oproti tagům s vlastním zdrojem energie potřebují pasivní značky na straně čtečky přibližně 100x více energie než aktivní značky.

Aktivní značky – tyto značky mají vlastní zdroj napájení (baterii) a v pravidelných intervalech vysílají signál bez ohledu na to, zda je v blízkosti čtečka nebo není.

Pasivní značky s baterií (BAP) – tyto značky mají také svůj zdroj energie (baterii) ale signál je vysílán pouze v případě, že je v blízkosti detekována čtečka RFID

Dále můžeme značky rozdělit na:

read only” (pouze pro čtení). Takové značky mají např. z výroby přidělené výrobní číslo a to je po celou dobu života značky neměnné.
Opakem jsou značky “read/write” (čtení/zápis) ve kterých lze uložené informace opakovaně mazat a uživatelsky zapisovat libovolná data.

Přenos signálu mezi čtečkou a RFID značkou může být prováděn několika způsoby podle frekvence kterou značka pro komunikaci využívá. LF a HF RFID značky lze číst pouze na krátkou vzdálenost (kontaktně) protože dokáží vysílat pouze na krátkou vzdálenost.

Typicky se tyto tagy využívají např. v platebních kartách atp. oproti tomu UHF RFID tagy dokáží v závislosti na typu použité antény čtecího zařízení komunikovat i na vzdálenost několika metrů.

Trocha praxe

V praktickém využití nejčastěji nahrazuje RFID technologie klasickou identifikaci čárovými kódy. Výhoda je jasná, možnost hromadného čtení tagů oproti jednotlivému skenování čárových kódů je obrovskou úsporou času.

Navíc signál dokáže projít bez problému i obalem a je možné inventarizovat i zboží zabalené v krabicích, nebo celé palety, aniž by bylo potřeba je rozbalovat a jednotlivě počítat. Např. při inventarizaci majetku je technologie RFID bezkonkurenčně rychlou a přesnou metodou a celá inventura zabere zlomek času oproti klasickým způsobům identifikace.

RFID technologie lze však využít i pro sledování. V dnešní době již naprosto běžně necháváme čipovat svoje domácí mazlíčky. Čip takto umístěný pod kůži slouží k identifikaci každého konkrétního zvířete.

Do budoucna se počítá i s aplikací čipů pod lidskou kůži. Takto umístěný čip půjde využít pro placení, jako elektronický podpis, pro ověřování identity při komunikaci se státní správou nebo třeba jako náhrada za cestovní doklad.

Technologie RFID zaujímá čím dál větší podíl v našich každodenních životech. Jedná se o technologii budoucnosti, která nachází postupně své uplatnění v oblastech jako maloobchod, logistika, zdravotnictví, průmyslové výrobě, finančních službách nebo při identifikaci.

I my připravujeme, k našim aplikacím které již s RFID pracují, nové aplikace které budou s přelomovou technologii RFID pracovat více do hloubky. Aktuální informace najdete vždy na našem webu, nebo se přihlaste k odběru našeho newsletteru (v pravém rohu stránky záložka „Odebírat novinky“).

Obsah

O systému

plusSystem je komplexní sada aplikací a nástrojů k Pohodě, mající za cíl urychlit, zjednodušit a zpřesnit provádění běžných operací. Těchto nástrojů a aplikací je celá řada, lze je přibližně rozdělit do čtyř skupin podle zaměření, kam jsou určeny.

První skupinou jsou Obecné nástroje, které využije prakticky každý, kdo v Pohodě alespoň fakturuje – rozesílání informací pomocí SMS a emailů – upomínky faktur po splatnosti, informace o stavu zpracování objednávky, automatický export , druhá skupina je určena do skladu, to znamená na veškeré operace spojené s příjmem a výdejem zboží a vyřizováním objednávek. Třetí skupinou jsou výrobní procesy, od plánování výroby po značení výrobků a poslední skupinou jsou aplikace usnadňující práci účetním firmám a její vykazování.

Hlavní součástí druhé skupiny pro Sklad a objednávky je aplikace pro práci s čárovými kódy – mobilní terminály do skladu, pevné expediční terminály, tisk štítků na přijímané zboží i označování zboží při expedici podle požadavků zákazníků. Také sem patří řešení pro hromadnou fakturaci objednávek skladem, konsolidaci objednávek a různé automatizační nástroje.

Ti, pro které je důležitá Výroba a potřebují využít Pohodu k evidenci surovin, polotovarů i finálních výrobků poté využijí nástroje pro generování šarží při příjmu surovin (sledovatelnost), plánování výroby z hlediska nákladovosti, rozpad výroby na jednotlivá pracoviště a značení hotových výrobků včetně generování ev. čísel (výrobních čísel / šarží) a automatického tisku protokolu i dokumentace k výrobku.

Poslední skupinou našich produktů jsou Účetní firmy, které používají Pohodu a potřebují zjednodušit příjem dat ze software, který používají jejich klienti a také potřebují svým klientům vykazovat poskytnuté služby v přehledné formě tak, aby na jejich základě bylo možné provést fakturaci či alespoň stanovit výši paušálu odpovídající skutečnému rozsahu.