Chcete sa na niečo spýtať?

Martin Žatečka

plusReport:
Automatizácia pomocou programu Excel

PlusReport je aplikácia, ktorá slúži na generovanie Excelových formulárov z dát z Pohody a ich odosielanie mailom a zároveň spracovanie vyplnených formulárov späť do Pohody. Využíva sa napr. pre príjem objednávok, komisné hlásenia či inventúry komisných skladov.

obtiažnosť
nasadenia

E1
SQL
MDB

Čo vám plusReport prinesie?

 • uľahčenie vytvárania objednávok ďalšiemu okruhu zákazníkov „Excelistov“
 • zjednodušenie pravidelných inventúr komisných skladov
 • možnosť vytvárania dokladov v Pohode pomocou pevne daných bezpečných Excelových formulárov

Čo plusReport vie?

 • rozosielať formuláre s aktuálnou ponukou zákazníkom
 • rozosielať inventúrnu tabuľku s počiatočným množstvom a na doplnenie konečného stavu u komisných skladov
 • automaticky spracovať doklad do Pohody po prijatí zákazníkom vyplnenej tabuľky z e-mailu
 • informovať zodpovednú osobu pokiaľ dôjde k chybe v spracovaní prijatého formulára
 • definovať šablóny emailov, Excelové formuláre

Podrobný popis

Fotogaléria

Cena riešenia

Na stiahnutie

Changelog

plusReport - automatizácia s využitím Excelu

Najmä veľkoobchody mávajú určitú skupinu zákazníkov, ktorým je zo všetkých e-shopov či B2B systému stále najbližšia práca v Exceli.

Týmto zákazníkom sa pravidelne generujú a automaticky zasielajú Excelové tabuľky na vyplnenie, pričom je pomocou zámkov umožnená len editácia určitých polí a nastavené overovanie dát, aby nemohol byť formulár poškodený.

Zákazník formulár vyplní a odosiela späť na určenú e-mailovú adresu, ktorá je pravidelne vyberaná a dáta z nej spracovávané.

Najčastejšie použitie je pre

 • odosielanie objednávkového formulára s položkami zoradenými prehľadne pre konkrétneho zákazníka (najprv tie pravidelne objednávané, potom novinky či akcie a nakoniec všetko ostatné)
 • odosielanie formulárov pre pravidelné komisné hlásenia s uvedením počiatočných stavov a pre doplnenie konečných, ktoré sú následne spracovávané do výdajok či faktúr

Po prijatí dokladu od zákazníka môže byť odoslané potvrdenie o prijatí pomocou aplikácie plusNotify.

Obľuba Excelu je spôsobená predovšetkým jeho rýchlosťou a možnosťou opakovaného odosielania napríklad predpripravených objednávok. S obľubou ho využívajú napríklad reštaurácie či školské jedálne na objednávanie surovín.

Hlavné vlastnosti

 • automatické rozosielanie preddefinovaných formulárov zákazníkom
 • vyberanie a spracovanie vrátených objednávok z emailu
 • práca s XLS súbormi bez nutnosti nainštalovaného Excelu
 • intuitívny editor emailov
 • podpora alternatívnych editorov (Libre Office, …)
 • Preposielanie nespracovateľných alebo chybových príloh

Fotogaléria

Pozrite sa na to, ako vyzerá rozhranie plusReport.

Cena riešenia

Všetky funkcie a možnosti odpovedajúce danému radu Pohody sú neoddeliteľnou súčasťou systému, cena je jednotná a neodvíja sa od požadovaných funkcií. Cena software je pevná a nemenná, pri nákupe priamo od autora aj autorizovaných partnerov.

Pre náhľad dokumentov

MDBSQLE1
Licencia aplikácie plusReport24.000 CZK / 1045 EUR24.000 CZK / 1045 EUR24.000 CZK / 1045 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licencie / rok
Pri zakúpení v období od septembra do konca roka, servis na ďalší rok neúčtujeme.
Súvisiace služby
Vzdialená inštalácia a zaškolenie - odhadom 2 hodiny práce
Účtované podľa skutočnej náročnosti hodinovou sadzbou
1000 CZK/h
45 EUR/h
Návrh pravidiel (nepovinné)
Jedná sa o odporúčané ceny služieb, cena nie je nijako záväzná pre partnerov.
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny sú bez DPH.

Na stiahnutie

produktový list aplikáciePDF0,5 MB

Changelog

1.2.5 (24.01.2023)
- Oprava - Opraveno spouštění akcí i po neuspěšném odeslání emailu. Akce se nyní spouštějí pouze po úspěšném spouštění jednotlivých emailů.
- Nová funkce - Umožněno zpracovávat emaily z Office 365 pomocí OAuth
- Nová funkce - Rozděleno nastavení pro příjem a pro odesílání emailů
!! POZOR !! - Nová funkce - V záložce Pravidla pro doklady je možné kombinovat zadání textové hodnoty a hodnoty ze souboru - hodnoty ze souboru MUSÍ být vymezeny znakem #. Například #C3#


1.2.3 (01.10.2020)
- Oprava - Oprava generování akce po odeslání emailů


1.2.2 (30.09.2020)
- Oprava - Oprava generování obrázků do odesílané zprávy


1.2.1 (29.09.2020)
- Nová funkce - Možnost přidávat jiné přílohy, než zpracovatelné
- Nová funkce - Přidána definice pro kopii a skrytou kopii odběratele emailu
- Nová funkce - Přidána definice akcí před zpracováním a po odeslání emailu
- Oprava - Drobné textové a vizuální opravy


1.1.9 (10.08.2020)
- Oprava - Opraven pád apliakce při současně otevřeném zdrojovém souboru
- Oprava - Opravy drobných chyb


1.1.8 (27.06.2019)
- Nová funkce - přidána podpora STARTTLS u SMTP


1.1.5 (19.06.2019)
- Nová verze aplikace, není potřeba nainstalovaný Excel, pokud se nepoužívají soubory typu ODS


1.0.0 (01.04.2018)
- první verze aplikace