Chcete sa na niečo spýtať?

Martin Žatečka

plusReklamace:
jednoduché vybavovanie reklamácií

plusReklamácia slúži na uľahčenie práce s reklamáciami. Samotnú reklamáciu často sprevádza vystavenie ďalších dokladov na výmenu tovaru, vrátenie peňazí či odpis daného tovaru a všetky tieto operácie je možné vykonať naraz pomocou tejto aplikácie.

obtiažnosť
nasadenia

E1

Čo Vám plusReklamácia prinesie?

  • zrýchlenie práce pri riešení reklamácií v Pohode
  • možnosť sledovať históriu reklamácií k danému dokladu za x rokov naspäť naprieč účtovnými jednotkami
  • vystavovanie a tlač potrebných účtovných a skladových dokladov

Čo plusReklamácia vie?

  • ľahko vybavovať reklamácie vrátením do 14 dní alebo výmenou
  • vyraďovať alebo prevádzať vadný tovar na samostatný sklad
  • spúšťať priamo z Pohody alebo vyhľadaním dokladu po spustení
  • pracovať s viacerými účtovnými jednotkami (niekoľko rokov späť)
  • označovať reklamovaný tovar pomocou štítkov

Podrobný popis

Fotogaléria

Cena riešenia

Na stiahnutie

Changelog

plusReklamácia - ľahké vybavovanie reklamácií

Každý prevádzkovateľ e-shopu či kamennej predajne vie, že riešenie reklamácií môže byť zdĺhavé a pracné a pretože často zahŕňa vytvorenie celého radu dokladov, aj zdrojom chýb. Pod reklamáciu zahŕňame ako vrátenie tovaru v zákonnej lehote, tak aj výmenu za iný tovar či bežnú reklamáciu v záručnej dobe.

Aplikácia plusReklamácia vie vyhľadať príslušný nákup a podľa zvoleného spôsobu vybavenia reklamácie vytvoriť a vytlačiť príslušné skladové aj účtovné doklady.

Funkcia aplikácie plusReklamácia

Aplikácia sa spúšťa ako externý nástroj priamo v Pohode nad konkrétnym predajným dokladom či je možné spustiť samostatne a doklad vyhľadať priamo v aplikácii, čo je výhodné vďaka pripojeným aj starším účtovným jednotkám a tým prístupom aj k predajom v predchádzajúcich rokoch.

Aplikácia umožňuje riešenie reklamácie ako za celý vybraný doklad, tak aj len vybrané položky a ich čiastkové množstvo.

Typy a spôsoby riešenia reklamácií

Nad každým jedným dohľadaným kusom sa určuje, akým spôsobom má byť daná požiadavka zákazníka riešená. Ide prakticky o nasledujúce situácie a možnosti.

Výmena tovaru

Pri rovnakej cene vráteného a nového tovaru vystavuje výdajku s kladnou a zápornou položkou, pri rozdiele ceny vystavuje faktúru alebo ODD.

Reklamácia chybného tovaru výmenou

Aplikácia vystavuje výdajku na nový kus a vratku (zápornú výdajku) na vrátený kus. Ten vrátený kus, ktorý je chybový, prevádza na samostatný sklad poškodeného tovaru či odpisuje zo skladu výdajkou.

Vrátenie bez poškodenia v zákonnej lehote

Aplikácia vystavuje opravný daňový doklad alebo storno pôvodného dokladu, tovar sa vracia späť na sklad na ďalší predaj.

Vrátenie chybného tovaru v zákonnej lehote

Aplikácia vystavuje opravný daňový doklad alebo storno pôvodného dokladu a vytvára výdajku/prevodku na chybný kus, aby nebol k dispozícii na ďalší predaj.

Príjem do štandardnej reklamácie

Aplikácia zakladá reklamáciu do agendy Reklamácie so všetkými potrebnými informáciami

História
Ďalšou dôležitou a užitočnou funkciou je sledovanie histórie reklamácií. Vďaka tomu máte možnosť zobrazenia histórie reklamácií k danému dokladu X rokov dozadu. Aplikácia dokáže sledovať históriu naprieč jednotkami, dokáže teda pracovať aj s dátami z uzavretých účtovných jednotiek (riešenie histórie za viac úč. jednotiek a viac skladov).
Viac prevádzok a užívateľovV aplikácii plusReklamácia je myslené aj na správu užívateľov a možnosť rozdelenia na viac prevádzok. Pre každého používateľa máte možnosť definovať konkrétne nastavenia.
TlačZ rozhrania aplikácie je možné ďalej priamo tlačiť potrebné protokoly a je dokonca možné vyberať aké tlačové zostavy. Nie je tak potrebné vyvolávať tlač dodatočne z Pohody, ale všetko je možné pohodlne tlačiť priamo z aplikácie.
UdalostiPri každom doklade sa každá operácia zapisuje do záložky Udalosti. Do budúcnosti je možné tak spätne jednoducho dohľadať, či sa jedná o opakovanú reklamáciu alebo nie.

Fotogaléria

Pozrite sa na to, ako vyzerá rozhranie aplikácie plusReklamácia.

Cena riešenia

Všetky funkcie a možnosti odpovedajúce danému radu Pohody sú neoddeliteľnou súčasťou systému, cena je jednotná a neodvíja sa od požadovaných funkcií. Cena software je pevná a nemenná, pri nákupe priamo od autora aj autorizovaných partnerov.

MDBSQLE1
Základná licencia aplikácie plusReklamácia16.000 CZK / 700 EUR
Prídavná licencia aplikácie plusReklamácia3.000 CZK / 135 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licencie / rok
Pri zakúpení v období od septembra do konca roka, servis na ďalší rok neúčtujeme.
Súvisiace služby
Vzdialená inštalácia a zaškolenie - odhadom 2 hodiny práce
Účtované podľa skutočnej náročnosti hodinovou sadzbou
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny sú bez DPH.

Na stiahnutie

plusReklamácia inštalátorEXE6,7 MB
produktový list aplikáciePDF0,5 MB

Changelog

1.2.3 (26.05.2022)
- Nová funkce - !! POZOR !! Kompletně přepracována funkčnost. Nutné opětovné nastavení řad, tiskových sestav a tiskáren.
- Nová funkce - Možnost vydávat jiné zboží místo vráceného. Pokud není skladem, vytváří se přijaté objednávky.
- Nová funkce - Přidána podpora MOSS. Pokud původní doklad je v režimu OSS, opravný daňový doklad, dobropis a přijatá objednávka vznikne v režimu OSS také.
- Nová funkce - Přidána možnost vyplnit středisko a činnost u vznikajících dokladů
- Nová funkce - Při více profilech lze při spuštění zorazit dotaz na výběr aktuálního profilu
- Nová funkce - Přidána "Akce po" - lze spustit dotaz nebo aplikaci po vytvoření jednotlivých dokladů
- Nová funkce - Lze nastavit tisk původního dokladu při vyřizování reklamace
- Rozšíření - Přidáno rozdělení tisku na tuzemské a zahraniční doklady


1.2.1 (23.09.2021)
- Nová funkce - Přidána možnost přihlášení uživatele, pokud není uživatel znám
- Úprava - Při spouštění aplikace bez parametrů (mimo Pohodu), nedojde k zavření aplikace po vyřízení reklamace.
- Úprava - Přidána kontrola na stav zboží i pro rezervované zásoby
- Oprava - Opraven zápis jména uživatele do reklamací


1.1.9 (13.10.2020)
- Nová funkce - Přidána podpora dobropisů pro SK Pohodu
- Úprava - V případě, že není potřeba některý doklad tisknout, lze místo čísla sestavy zadat hodnotu 0


1.1.8 (11.08.2020)
- Oprava - Oprava generování reklamací v případě dokladů ze starších účetních jednotek
- Oprava - Drobné opravy vzhledu a funkčnosti


1.1.7 (30.04.2020)
- Nová funkce - Přidána možnost změny ceny produktu.
- Nová funkce - Přidána podpora příjemek


1.1.6 (22.01.2020)
- Nová funkce - Přidány textové položky z důvodu použití slevových kupónů - možnost pouze vrácení ve čtnáctidenní lhůtě


1.1.4 (21.01.2020)
- Nová funkce - Pro každou tiskovou sestavu je možné nastavit výstupní tiskárnu


1.1.3 (09.12.2019)
- Nová funkce - Předvolenou formu úhrady pro vrácení lze zadávat v nastavení. Jedná se o uživatelské nastavení (pro každého uživatele jiné nastavení)


1.0.0 (28.08.2019)
- první verze aplikace