Chcete sa na niečo spýtať?

Ing. Záviš Jirásek

plusBonita:
pokročilá analýza zákazníkov

Zaujíma Vás, ktorí z Vašich zákazníkov platí záväzky včas či naopak po splatnosti? Alebo ktorí je pre vás z hľadiska zisku zaujímavejší a ktorý menej? Okamžitý a celkový prehľad o bonite Vašich zákazníkov Vám dá aplikácia plusBonita, ktorá pravidelne zostavuje analýzu platobnej morálky zákazníkov a ABC analýzu podľa zisku či obratu.

obtiažnosť
nasadenia

E1

Čo Vám plusBonita prinesie?

 • prehľadné informácie o správaní obchodných partnerov,
 • jasnú informáciu o tom, ktorému partnerovi vychádzať v ústrety a ktorý napríklad neplatí svoje záväzky včas
 • okamžitý prehľad nad celkovým súčtom pohľadávok pre každého z partnerov alebo zákazníkov priamo v adresári
 • informácie o dosiahnutí obratu a zisku z daného odberateľa priamo v adresári
 • jasne dané skóre platobnej morálky vyjadrené číselnou hodnotou

Čo plusBonita vie?

 • analyzovať pravidelne zákazníkov z hľadiska obratu a zisku

 • triediť zákazníkov do skupín podľa ich bonity

 • priradiť každému zo zákazníkov skóre podľa jeho platobnej morálky

 • zobrazovať súčty neuhradených pohľadávok v Adresári

 • zobrazovať dosiahnutý obrat a zisk za zadané obdobie v Adresári

Podrobný popis

Fotogaléria

Cena riešenia

Na stiahnutie

Changelog

plusBonita - pokročilá analýza zákazníkov

ABC analýzu vychádzajúcu z Paretova pravidla a jej princíp určite poznáte, používame ju už pri pokročilej analýze skladových zásob v aplikácii plusABC. Jedná sa o šikovný nástroj, ktorý pomáha sa zamerať na dôležité veci. Využiť ale ide aj na iné veci než na analýzu zásob v sklade. Aplikácia plusBonita využíva rovnaký princíp ako plusABC, ale analyzuje zákazníkov, ich bonitu (obrat/zisk) a skóre (platobná morálka).

Pre ľahkú interpretáciu výsledkov analýzy je každý zo zákazníkov označený číslom, ktoré reflektuje kritéria analýzy ako je napr. platobná morálka vo vzťahu k celkovej fakturácii. Táto číselná hodnota okamžite vypovedá o tom, ako si zákazník vo vzťahu k Vašej firme stojí a je možné ho ľahko zohľadňovať napr. vo Vašom prístupe k zákazníkovi (Mám mu vychádzať v ústrety? Mám mu dávať tovar na splatnosť? atď….)

Hlavné vlastnosti aplikácie plusBonita:

 • aplikácia analyzuje a triedi zákazníkov do štyroch základných skupín podľa ich bonity
 • priraďuje zákazníkom skóre podľa nastavených kritérií
 • podľa skóre je možné ľahko zákazníkov filtrovať
 • zobrazuje celkové pohľadávky pre každého zákazníka
 • výpočty je možné ľahko ovplyvniť vlastnou SQL podmienkou

Čo plusBonita vyhodnocuje?

Analýza obratu/zisku

Jedná sa o rozšírenú analýzu, ktorá vyhodnocuje a kategorizuje zákazníkov do štyroch základných skupín (A, B, C, Z) podľa finančného obratu či zisku voči celkovému obratu/zisku. Do kategórie A zaradí horných približne 10% zákazníkov prinášajúcich 70% zisku za nastavené obdobie, napr. posledný kvartál. Percentuálna hranica je možná nastaviť, nie je to však obvykle potrebné. Zákazníci, ktorí mali za sledované obdobie záporný obrat/zisk, patria do kategórie Z. Analýza ďalej nastavuje príznak X (zákazník bez pohybov za zvolené obdobie).

Ďalej je možné ukladať celkový obrat/zisk za dané obdobie a prípadne aj denný priemer. Všetky vypočítané údaje sa môžu ukladať do súhrnného textového poľa a vybrané údaje aj do oddelených polí (Pohoda E1), napr. pre ľahké radenie či filtrovanie.

Od zisku je možné odpočítať dodatočné náklady stanovené v položkách dokladu (napr. odpočty energií z nájomného…)

Program vie pre výpočet zisku zohľadniť pomocou nastavenej fixnej marže aj textové položky či skladové položky, ktoré sa nenaskladňujú a nemožno tak určiť ich VNC a tým aj zisk pri predaji.

Výpočty je možné ďalej ovplyvniť nastavením vlastných podmienok napr. pre vyradenie určitých dokladov.

Skóre zákazníka, celkové pohľadávky

Skóre zákazníka je určitým ukazovateľom platobnej morálky zákazníka. Čím vyššie kladné číslo zákazník obdrží, tým je jeho platobná morálka horšia, naopak nižšie záporné číslo značí splácanie pred termínom splatnosti. Hodnoty sú počítané ako vážené, neskorá úhrada nevýznamnej čiastky tak takmer neovplyvní celkové skóre.

Celkové pohľadávky sú sumarizáciou všetkých zostávajúcich záväzkov zákazníka bez ohľadu na sledované obdobie, je možné ich opäť obmedziť podmienkami.

Vyčíslenie zisku pri jednotlivých dokladoch

Pokiaľ vás zaujíma celkový zisk z jednotlivých vystavených faktúr, potom ho možno vyčísliť priamo k danému záznamu. Poslúži tak pre ďalšie štatistiky či pre kontrolu, či nedochádza napr. k predajom za chybné ceny.

Fotogaléria

Pozrite sa na to, ako vyzerá rozhranie a výstup z aplikácie plusBonita.

Cena riešenia

Všetky funkcie a možnosti odpovedajúce danému radu Pohody sú neoddeliteľnou súčasťou systému, cena je jednotná a neodvíja sa od požadovaných funkcií. Cena software je pevná a nemenná, pri nákupe priamo od autora aj autorizovaných partnerov.

MDBSQLE1
Licencia aplikácie plusBonita10.000 CZK / 435 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licencie / rok
Pri zakúpení v období od septembra do konca roka, servis na ďalší rok neúčtujeme.
Súvisiace služby
Vzdialená inštalácia a zaškolenie - odhadom 1 hodina práce
Účtované podľa skutočnej náročnosti hodinovou sadzbou
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny sú bez DPH.

Na stiahnutie

plusBonita inštalátorEXE6,3 MB
produktový list aplikáciePDF0,4 MB

Changelog

1.0.4 (28.06.2023)
- přidána možnost zadání pole pro odečítání vícenákladů na položkách faktur a prodejek1.0.3 (01.09.2022)
- spouštění výpočtů v samostaném vlákně a možnost přerušení mezi výpočty
- oprava výpočtů zisku, kdy se v některých případech odečítala nákupní cena dvakrát1.0.2 (11.03.2021)
- optimalizace a zrychlení SQL výpočtů
- přidána "Z" skupina ABC analýzy = záporné položky (neovlivňují skupinu "C")1.0.1 (19.01.2021)
- přidán standardní filtr - nezapočítávat vratky1.0.0 (06.01.2021)
- první verze aplikace