Chcete sa na niečo spýtať?

Ing. Záviš Jirásek

plusExpedice:
expedícia pre rozvoz aj zasielanie

plusExpedícia rieši expedíciu a štítkovanie tovaru (vykrývanie objednávok) pri priamom rozvoze (zásobovaní) i bežnej expedícii zásielkovými obchodmi. Je optimalizovaná pre prácu na dotykovej obrazovke a pre rýchlu prácu s objednávkami a čiarovými kódmi. Umožňuje aj prepojenie s triediacou linkou s automatickými dopravníkmi.

obtiažnosť
nasadenia

E1
SQL
MDB

Čo Vám plusExpedícia prinesie?

 • zrýchlenie celého procesu expedície produktov
 • navýšenie kapacity expedície a zlepšenie služieb pre zákazníkov
 • zjednodušenie práce pri vychystávaní tovaru na expedíciu
 • vďaka optimalizácii pre dotykovú obrazovku ušetríte miesto
 • vďaka prepojeniu s váhou presné údaje o hmotnosti dodaného tovaru
 • pripojením čítačky čiarových kódov zrýchlite a spresníte identifikáciu položiek

Čo plusExpedícia vie?

 • vyhľadávať a filtrovať v nevybavených objednávkach a ich položkách (napr. podľa trás, položiek, termínov dodania)
 • odkladať objednávky a odovzdávať ich medzi expedičnými stanicami
 • pracovať s toleranciami, napr. pri váženom tovare
 • evidovať obaly a prepravky
 • tlačiť štítky na neoznačený tovar a štítky na označenie prepravných obalov
 • generovať súhrny vybraných objednávok napr. na prípravu v sklade
 • okamžite tvoriť doklady a automaticky tlačiť tlačové zostavy

Podrobný popis

Fotogaléria

Cena riešenia

Na stiahnutie

Changelog

plusExpedícia - expedícia pre rozvoz aj zasielanie

plusExpedícia rozširuje funkčnosť vykrývania objednávok o možnosť značenia položiek, evidenciu obalov a možnosť odkladania dokladov, čo sú nevyhnutné funkcie o veľkoobchodoch zaoberajúcich sa napr. pravidelnými rozvozmi ovocia a zeleniny, mäsa či pekárenských výrobkov.

Pracuje so šaržami aj expiráciami (trvanlivosťou), ktoré vie generovať. Je možné pracovať s +/- toleranciou vykrytia, vkladaním určitých položiek mimo objednávku (prepravky, obaly) či vytváraním dokladov bez väzby (predajný sklad).

Tlač prebieha na akúkoľvek štítkovú tlačiareň, súčasťou aplikácie je, rovnako ako pri ostatných našich štítkových aplikáciách, grafický designer. Počas expedície je možné tlačiť jednoducho adresné a prepravkové štítky na prehľadné polepenie prepraviek a podobne.

Hlavné vlastnosti:

 • ľahké vyhľadávanie v nevybavených objednávkach a ich položkách (uložené filtre, fulltext v hlavičkách aj položkách)
 • odkladanie objednávok, odovzdávanie medzi expedičnými stanicami
 • používanie náhrad a označovanie nahradených položiek pre informáciu zákazníkovi
 • pripojenie bežne predávaných váh
 • vykrývanie objednávok vrátane tolerancií
 • evidencia obalov, prepraviek
 • inteligentná tlač štítkov na neoznačený tovar a tlač štítkov na označenie prepravných obalov (dodacia adresa, obsah prepravky)
 • okamžité vytvorenie a automatická tlač tlačových zostáv z Pohody na základe nastavených pravidiel
 • zobrazenie súhrnu objednaného tovaru nad odfiltrovanými objednávkami (napr. ako podklad na prípravu)

Napojenie na automatickú linku

Pokiaľ potrebujete zvýšiť kapacitu, jedným z riešení je použitie dopravníkovej linky, kde tovar rozdelíte na viac stanovíšť a objednávku tak pripravuje viac pracovníkov zároveň a pri obmedzení fyzickej manipulácie s tovarom. Identifikácia objednávok prebieha podľa prepraviek a na konci linky sa všetko automaticky triedi podľa objednávok.

Aplikácia plusExpedícia je na takéto použitie pripravená a je možné ju ďalej upraviť podľa konkrétnych potrieb či požiadaviek.

Fotogaléria

Pozrite sa na to, ako vyzerá rozhranie aplikácie plusExpedícia.

Cena riešenia

Všetky funkcie a možnosti odpovedajúce danému radu Pohody sú neoddeliteľnou súčasťou systému, cena je jednotná a neodvíja sa od požadovaných funkcií. Cena software je pevná a nemenná, pri nákupe priamo od autora aj autorizovaných partnerov.

MDBSQLE1
plusExpedícia samostatná licencia (bez plusMobile) pre 1. stanicu24.000 CZK / 1045 EUR24.000 CZK / 1045 EUR24.000 CZK / 1045 EUR
plusExpedícia prídavná licencia5.000 CZK / 220 EUR5.000 CZK / 220 EUR5.000 CZK / 220 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licencie / rok
Pri zakúpení v období od septembra do konca roka, servis na ďalší rok neúčtujeme.
Súvisiace služby
Vzdialená inštalácia a zaškolenie - odhadom 2 hodiny práce
Účtované podľa skutočnej náročnosti hodinovou sadzbou
1000 CZK/h
45 EUR/h
Inštalácia a zaškolenie na mieste (nepovinné)
Jedná sa o odporúčané ceny služieb, cena nie je nijako záväzná pre partnerov.
4.000 CZK / 175 EUR
+ cestovné

Uvedené ceny sú bez DPH.

Na stiahnutie

plusExpedícia inštalátorEXE11,8 MB
plusExpedícia produktový listPDF0,5 MB

Changelog

1.6.8 (20.4.2022)
- úprava - připojení váhy DINI ARGEO, seriové


1.6.6 (4.11.2021)
- úprava - chybně odesílané nulové množství u převodek dle objednávky


1.6.5 (1.11.2021)
- úprava - vazby mezi objednávkou a výdejovým dokladem se vytváří pomocí XML
- úprava - možnost obarvení objednávek pomocí nastavených pravidel
- úprava - možnost zmenšení fontů ve výpise seznamu objednávek
- úprava - možnost upozorňování na položky s nulovým množstvím


1.6.4 (21.6.2021)
- úprava - možnost zaznamenávání stavu objednávky při expedici (Uzamčena, Odložena, Vyřízena, Odeslána)
- úprava - doplnění kódu zásoby do položek odloženého dokladu
- úprava - zaznamenání čísla objednávky do agendy odložených dokladů


1.6.3 (31.5.2021)
- úprava - možnost upozornění při vkládání položky mimo objednávku, neptá se na přepravky a položky rychlého vložení


1.6.2 (27.5.2021)
- možnost zakázání odesílání rozdělaných dokladů při vykrývání, možnost pouze odložení


1.6.1 (21.5.2021)
- odkládání dokladů při použití doplňových informací k položce


1.6.0 (20.5.2021)
- možnost použít i písmenné označení stanoviště


1.5.9 (29.4.2021)
- možnost definovat výraz pro zobrazení u položek objednávky
- zobrazení interní poznámky v seznamu položek i detailu dokladu
- zobrazení čísla zakázky v detailu dokladu
- možnost potlačit přenos poznámek ze zdrojového do cílového dokladu


1.5.8 (28.4.2021)
- zvětšení písma v seznamu objednávek
- možnost nastavení velikosti písma v seznamu položek objednávky / vyhledávání položek
- oprava ID u druhé váhy


1.5.7 (7.4.2021)
- oprava výběru šablony štítku


1.5.6 (31.3.2021)
- oprava padání aplikace při stisku kláves nahoru/dolu nad
prázdným seznamem vyhledávání položek


1.5.5 (29.3.2021)
- možnosti připojení 2 vah k aplikaci s možností přepínání za provozu
- úprava komunikace s vahami připojenými přes RS232 - náhodné chyby a padání aplikace při chybě spojení


1.5.4 (29.3.2021)
- oprava odesílání převodek do Pohody - nevalidní XML
- aktualizace knihoven FastReport


1.5.2 (1.2.2021)
- možnost vytváření převodek
- možnost povolení minimalizace aplikace při práci na celou obrazovku


1.5.0 (14.12.2020)
- možnost XSL transformace výstupního XML dokumentu pro Pohodu


1.4.9 (03.12.2020)
- přenos Dopravce a Zakázky z OBJ do dokladu


1.4.8 (30.11.2020)
- správná kompilace aplikace jako 32bit


1.4.7 (27.11.2020)
- možnost vícenásobného spuštění aplikace na stejném serveru z různých složek


1.4.6 (3.11.2020)
- oprava tisku přes RDP přesměrované tiskárny (změna čísla relace, Slovenské národní prostředí)


1.4.5 (2.11.2020)
- oprava tisku přes RDP přesměrované tiskárny (změna čísla relace)


1.4.4 (5.10.2020)
- při automatickém vkládání zbývajících textových položek a služeb byly vloženy i nahrazené položky
- při automatickém vkládání a skrytými vykrytými položkami po vložení poslední položky docházelo k pádu aplikace


1.4.3 (24.9.2020)
- pokud na skladu, z kterého se bere zásoba, je zakázán výdej do záporného stavu, kontroluje se dostupnost při vkládání položky. Zohledňuje i množství na ostatních odložených dokladech (pokud je odkládání povoleno), rezervace odečítá z dostupnosti (tj. nebude správně pracovat při expedici z rezervované objednávky).


1.4.2 (22.9.2020)
- správné přenášení Volitelných parametrů typu Seznam z objednávky do dokladů


1.4.1 (17.9.2020)
- správně se přenáší kompletní údaje z hlavičky dokladu (tel, email, ...)


1.4.0 (31.8.2020)
- možnost definování zdroje (číslo objednávky, číslo dokladu, vlastní pole) pro variabilní a párový symbol a číslo objednávky


1.3.9 (26.8.2020)
- automatické vkládání textových položek a služeb po vykrytí ostatních položek objednávky
- možnost automatického odeslání objednávky po vykrytí všech položek
- skrytí sloupce Nahrazeno, pokud se náhrady nepoužívají


1.3.8 (20.8.2020)
- možnost uplatňování zálohových faktur při vykrývání objednávky


1.3.7 (18.8.2020)
- automatické spouštění ext. aplikace po dokončení odeslání dokladu do Pohody


1.3.6 (1.6.2020)
- oprava funkčnosti s váženými EAN13 (zápis v Pohodě 283004xH i 2830040000000)


1.3.5 (28.5.2020)
- přidání váhy s indikátory CAS


1.3.4 (19.5.2020)
- oprava prvního spuštění aplikace po aktualizaci


1.3.3 (14.5.2020)
- kompletní funkčnost na displejích s větším rozlišením
- oprava - odesílání dokladů v případě, že je v Pohodě vypnuté používání cizích měn
- drobné úpravy zobrazení


1.3.2 (16.4.2020)
- první verze pro automatickou aktualizaci
- podpora cizích měn u vykrývání objednávek
- řada úprav, práce s vratnými obaly, třídící linka, rozdělení na stanoviště, ...


1.1.4 (10.12.2018)
- tisk a přenos středisek a činností
- generování data expirace i při vypnuté evidenci ev. čísel
- zobrazování klávesnice na obrazovce tlačítkem KB
- vyřízení objednávky bez přenosu do dokladu
- správný přepočet množství v objednávkách při vyřízení


1.1.3 (6.11.2018)
- zpráva adresáře při otevření objednávky
- automatické otevírání následující objednávky
- kontrola a založení agendy pro odkládání dokladů
- řada oprav chyb a vylepšení