Chcete sa na niečo spýtať?

Martin Žatečka

plusValidator:
ověřování firem přes ARES a VIES

Aplikácia plusValidator slúži na overovanie kontaktov z adresára v databázach ARES, VIES a Finančnej správy. Automaticky opravuje chybné údaje a označuje kontakty príznakom spoľahlivý/nespoľahlivý platiteľ alebo zapisuje príznak insolvencie pri kontaktoch v insolvenčnom registri.

obtiažnosť
nasadenia

E1

Čo Vám plusValidator prinesie?

 • Istotu správnych údajov pri kontaktoch v adresári
 • Prehľad o solventnosti obchodných partnerov
 • Úsporu času odstránením nutnosti overovať informácie ručne
 • Prehľadné zobrazenie dôležitých príznakov pre každý kontakt priamo v adresári v Pohode

Čo plusValidator vie?

 • Overovať DIČ na účely DPH prostredníctvom systému VIES
 • Kontrolovať, či sa kontakty nenachádzajú v zozname nespoľahlivých platiteľov a následně zapsat výsledok do Pohody.
 • Kontrolovať správnosť adresy v systéme ARES a prípadne adresu opraviť
 • Kontrolovať adresy, či neobsahujú nezverejnené účty
 • Zapisovať príznak „Insolvencia“ pri kontaktoch, pri ktorých sa IČ vyskytuje v insolvenčnom registri MF SR
 • Přiřadit ke kontaktu jednoznačnou datovou schránku

Podrobný popis

Fotogaléria

Cena riešenia

Na stiahnutie

Changelog

plusValidator - Overovanie firiem

Mať aktuálne informácie o obchodných partneroch a prehľad o ich solventnosti je dôležité pre každý obchodný styk. Ručné overovanie kontaktov je zdĺhavé, nepohodlné a nepresné.

Z tohto dôvodu vznikla aplikácia plusValidator, ktorá automaticky overuje kontakty z adresára v databázach ARES, VIES a Finančnej správy a priamo v Pohode udržuje Vaše kontakty aktuálne a označuje ich príslušnými príznakmi.

Hlavným rozdielom oproti štandardnej funkčnosti programu Pohoda je možnosť automatického spustenia pomocou príkazového riadku (napr. pomocou plánovača úloh). To umožňuje kontrolovať a aktualizovať adresár v pravidelných intervaloch (napr. každú noc).

Hlavné vlastnosti aplikácie plusValidator

 • Overuje DIČ na účely DPH prostredníctvom systému VIES
 • Kontroluje, či sa kontakty nenachádzajú v zozname nespoľahlivých platiteľov (Finančná správa)
 • Kontroluje správnosť adresy v systéme ARES a prípadne upravuje adresu v Pohode podľa administratívneho registra ekonomických subjektov (MF ČR)
 • Kontroluje adresy, či neobsahujú nezverejnené účty (Finančná správa)
 • Zapisuje príznak Insolvencie pri kontaktoch, pri ktorých sa IČ vyskytuje v insolventnom registri MF ČR
 • Priraďuje kontaktom jedinečné dátové schránky

Funkčnosť aplikácie plusValidator

Aplikácia má vlastné konfiguračné rozhranie, ktoré slúži na automatické alebo ručné nastavenie pripojenia k databáze Pohody a definíciu voliteľných parametrov pre zápis príznakov ku kontaktom.

Aktualizácia údajov sa spúšťa úplne automaticky na základe nastaveného intervalu.

Fotogaléria

Pozrite sa na to, ako vyzerá rozhranie aplikácie plusValidator.

Cena riešenia

Všetky funkcie a možnosti zodpovedajúce danému radu Pohody sú neoddeliteľnou súčasťou systému, cena je jednotná a neodvíja sa od požadovaných funkcií. Cena software je pevná a nemenná, pri nákupe priamo od autora aj autorizovaných partnerov.

MDBSQLE1
Licencia aplikácie plusValidator10.000 CZK / 435 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licencie / rok
Pri zakúpení v období od septembra do konca roka, servis na ďalší rok neúčtujeme.
Súvisiace služby
Vzdialená inštalácia a zaškolenie - odhadom 2 hodiny práce
Účtované podľa skutočnej náročnosti hodinovou sadzbou
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny sú bez DPH.

Na stiahnutie

produktový list aplikáciePDF0,6 MB

Changelog

1.0.4 (29.04.2024)
- Úprava podpory ARES, zrušeno dávkové zpracování


1.0.3 (16.01.2024)
- Přidána podpora nového ARES


1.0.2 (21.09.2022)
- Přidán příznak Chyba u kontroly DIČ, kdy server s kontrolou neodpoví
- Přidána podpora vyplnění hodnot dle ARES do volitelných parametrů a následné vyplnění do adres pouze u těch, které byly odsouhlaseny


1.0.1 (30.05.2021)
- první verze aplikace