Chcete sa na niečo spýtať?

Bc. Jakub Středa

plusSupplier:
vydané objednávky efektívne

Riešenie plusSupplier slúži na uľahčenie vystavovania vydaných objednávok k dodávateľom. Umožňuje objednávky vystavovať automaticky podľa nastavených pravidiel či interaktívne vyberať dodávateľa pre každú práve objednávanú zásobu.

obtiažnosť
nasadenia

E1
SQL
MDB

Čo vám plusSupplier prinesie?

  • zásadnú úsporu času pri objednávaní tovaru od dodávateľov vďaka automatizácii
  • uľahčenie výberu dodávateľa podľa dodacích lehôt, cien i objednávacích množstiev
  • uľahčí rozhodovanie pri objednávaní položiek vďaka prehľadnému zobrazeniu dodacích lehôt, nákupných cien a iných dôležitých informácií pre každého dodávateľa.

Čo plusSupplier vie?

  • automaticky generovať vydané objednávky podľa nastavených pravidiel
  • interaktívne vyberať aktuálne najvhodnejšieho dodávateľa na objednanie konkrétneho tovaru
  • zobrazovať dodacie lehoty jednotlivých dodávateľov
  • zohľadňovať minimálne objednávacie množstvo aj jednotky
  • spúšťať sa automaticky pomocou plánovača úloh podľa nastavených pravidiel
  • automaticky vygenerovať dáta do záložky Dodávatelia podľa skutočných pohybov za určité obdobie

Podrobný popis

Fotogaléria

Cena riešenia

Na stiahnutie

Changelog

plusSupplier - vydané objednávky efektívne

Hlavné funkcie a možnosť aplikácie plusSupplier

Aplikácia slúži na čiastočnú či úplnú automatizáciu procesov objednávania tovaru od dodávateľov. Nahrádza rutinnú prácu nákupcov a uvoľňuje im tak ruky pre produktívnejšie činnosti, ako jednanie s dodávateľmi, poznávanie nových produktov či hľadanie nových možností spolupráce.

Proces objednávania zásob zahŕňa niekoľko čiastkových krokov, ktoré si teraz popíšeme podrobnejšie. U majoritných dodávateľov sa obvykle automatizuje celý proces, u menej významných sa využije aspoň napríklad výpočet požadovaného množstva.

Určenie požadovaného množstva na objednanie

Funkcia Automatické objednávky v Pohode vie na základe stavov, objednávok a limitov určiť, ktoré zásoby sa majú v akom množstve objednať. Nevie však pracovať skutočne automaticky a nevie tiež pracovať s pokročilou analýzou ako sú predikcie predajov, ABC analýza a ďalšie informácie, ktoré umožnia objednávať oveľa efektívnejšie. To vie naše riešenie a množstvo na objednanie tak bude zohľadňovať viac faktorov a bude tak efektívnejšie.

Automatické vystavovanie vydaných objednávok

U vybraných, obvykle najvýznamnejších dodávateľov, je vhodné plne automatizovať objednávanie. Pomocou pravidiel sa určí, ako počítať potrebné množstvo na objednanie so zohľadnením stavov, objednávok, predikcií či dodacích lehôt a určí sa, kedy sa majú dané objednávky vystavovať. Či už je to 1x denne, priebežne alebo napr. každú stredu a mimoriadne v piatok, pokiaľ objednávka prekročí určitú hodnotu, je len vecou nastavenia.

Automatický výber dodávateľa

Aplikácia umožňuje napr. podľa najnižšej ceny na základe histórie nákupov alebo podľa najnižšej ceny z naimportovaného cenníka dodávateľa (napr. pomocou aplikácie plusImportUni) určiť najvýhodnejšieho dodávateľa pre každú konkrétnu zásobu.

Interaktívny výber dodávateľa

S aplikáciou je možné pracovať aj v interaktívnom režime, kedy sa najprv vypočítajú požadované množstvá na objednanie a obsluha potom pri každej jednej položke postupne vyberá dodávateľa podľa prehľadne zobrazenej ceny, minimálneho množstva či dodacej lehoty. Pre takto roztriedené položky a ich dodávateľov sa vystaví potrebný počet vydaných objednávok a tie sa už ďalej môžu automaticky odoslať či ručne spracovať.

Automatické odoslanie objednávok

Vydané objednávky sa môžu následne pomocou aplikácie plusNotify odosielať nákupcovi či dodávateľovi v požadovanom formáte e-mailom či odovzdávať na objednávkové API dodávateľa (napr. plusExportUni či zákazkový mostík).

Mnohí dodávatelia napríklad neumožňujú zasielanie objednávok e-mailom, vyžadujú e-shop, sme však schopní napríklad automaticky generovať skripty na vloženie do nákupného košíka atď.

Generovanie dodávateľov

Doplnkovou, ale dôležitou funkciou aplikácie je tiež vygenerovanie dát do záložky Dodávatelia u Zásob podľa pohybov za určité obdobie. Nemusíte teda ručne ku každej zásobe zadávať možných dodávateľov, ale môžete si tento zoznam dodávateľov vrátane posledných nákupných cien udržiavať na základe nákupov zásob za určité obdobie.

Zoznam dodávateľov danej zásoby je tak stále aktuálny a je možné s ním pracovať počas vytvárania nových objednávok. Ručne vytvorené záznamy v záložke Dodávatelia (napr. kvôli množstevným čiarovým kódom) zostávajú nedotknuté.

Fotogaléria

Pozrite sa na to, ako vyzerá rozhranie aplikácie plusSupplier.

Cena riešenia

Všetky funkcie a možnosti odpovedajúce danému radu Pohody sú neoddeliteľnou súčasťou systému, cena je jednotná a neodvíja sa od požadovaných funkcií. Cena software je pevná a nemenná, pri nákupe priamo od autora aj autorizovaných partnerov.

MDBSQLE1
Licencia aplikácie plusSupplier16.000 CZK / 700 EUR16.000 CZK / 700 EUR16.000 CZK / 700 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licencie / rok
Pri zakúpení v období od septembra do konca roka, servis na ďalší rok neúčtujeme.
Súvisiace služby
Vzdialená inštalácia a zaškolenie - odhadom 2 hodiny práce
Účtované podľa skutočnej náročnosti hodinovou sadzbou
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny sú bez DPH.

Na stiahnutie

produktový list aplikáciePDF0,6 MB

Changelog

1.0.3 (18.6.2022)
- oprava - nevkládá nulové položky do dokladu


1.0.2 (26.4.2022)
- automatické aktualizace
- omezení minimálního objednávaného množství