Chcete sa na niečo spýtať?

Ing. Záviš Jirásek

plusABC:
skladová analýza nielen pre nákupcov

Každá firma musí ako jeden z hlavných cieľov riešiť optimalizáciu zásob, najmä v prípade výroby alebo dodávateľov s dlhšími dobami dodania. Mať dostatočné zásoby na sklade je tak nevyhnutnou podmienkou pre uspokojenie dopytu, zbytočne veľké zásoby však viažu prostriedky a brzdia rozvoj firmy.

obtiažnosť
nasadenia

E1

Čo vám plusABC prinesie?

 • optimalizáciu stavov a nákup skladových zásob podľa reálneho dopytu
 • podklady pre akcie, výpredaje a ďalšie reklamné aktivity
 • úspora času pri vyhodnocovaní obrátkovosti tovaru
 • viac informácií pre správne rozhodovanie v nasmerovaní vašej firmy

Čo plusABC vie?

 • vyhodnocuje zásoby z hľadiska obratu a zisku, obrátkovosti a pod.
 • vyhodnocuje zásoby z hľadiska obratu a zisku, obrátkovosti apod.
 • výstupy sú dostupné vo voliteľných parametroch v agende Zásoby
 • nastaviteľné obdobie pre vyhodnotenie pohybov
 • nahliadať a pracovať s dátami aj zo starej (uzavretej) účtovnej jednotky,
 • počítať samostatne v rámci každého dodávateľa či sortimentnú skupinu

Podrobný popis

Fotogaléria

Cena riešenia

Na stiahnutie

Changelog

plusABC - skladová analýza nielen pre nákupcov

Princíp ABC analýzy

ABC analýza je obecná analýza vychádzajúca z obecného Paretova pravidla 80/20, ktoré hovorí, že 80% svojho času venujeme veciam, ktoré sú len z 20% dôležité. U zásob je to podobné – približne 20% zásob generuje firme 80% zisk. Malou úpravou tohto pravidla dôjdeme k ABC analýze skladových zásob, ktoré nám roztriedia zásoby do niekoľkých skupín, a to ako z hľadiska obratu, tak z hľadiska zisku.

Skupiny A,B,C ...
Skupina A
tieto zásoby za sledované obdobie vytvorili 70% obratu (zisku), jedná sa obvykle o 10-30% zásob. U týchto zásob je možné predpokladať rast predajov a je nevyhnutné ich držať skladom.
Skupina Btieto zásoby tvoria ďalších významných 20% obratu / zisku, je potrebné ich držať skladom, ale nie je možné očakávať prílišný rast.
Skupina Czásoby, ktoré tvoria zvyšných 10% obratu / zisku, pritom je ich mnoho, také zásoby nemá zmysel objednávať na sklad a zvyčajne sa objednávajú len pri konkrétnej dopyte.
Skupina Lležiaky - zásoby sú na sklade, ale počas sledovaného obdobia sa nepredali. Je potrebné ju vypredať, zľavniť, ...
Skupina Xzásoby bez predaja, ktoré na začiatku vykazovaného obdobia neboli na sklade, takže nie je možné určiť ich predajný potenciál
Skupina Zzásoby, ktoré mali za sledované obdobie záporný obrat/zisk. Zásoby v tejto skupine sa nezapočítavajú do analýzy

Ďalšie výstupy plusABC

K analýze dopĺňame vždy predané množstvá za dané obdobie a denný priemer predaja, čo môže byť interpretované pri vhodne nastavenom období ako predikcia predajov či tzv. virtuálne dodávky, čo, sú množstvá, ktoré by sa predali, pokiaľ by bývali boli skladom (nedodané množstvá z vybavených objednávok). Zaujímavým údajom je aj absolútna čiastka zisku z danej zásoby za dané obdobie.

Navyše je možné nastaviť zoskupenie výpočtov ABC analýzy podľa vybraného poľa – výpočet si najprv načíta všetky skupiny a následne vykoná výpočet ABC analýzy pre každú skupinu samostatne, čo umožňuje vykonať ABC analýzu napr. pre konkrétneho dodávateľa či sortimentnú skupinu.

Možno definovať aj filtre pre zásoby či pohyby a tým vylúčiť z analýzy napríklad obaly, ktoré sa premietajú do obratov pričom zisk je obvykle nulový a tiež je možné vylúčiť napríklad nejakú skupinu pohybov, napr. projekty a mimoriadne predaje, ktoré by inak skreslili analýzu.

Ďalšie možné výstupy plusABC môžu byť:

 • výpočet počtu výdajových dokladov, na ktorých sa vyskytuje zásoba, a jej rozdelenie do skupín. Na základe rozdelenia je potom v niektorých prípadoch možné optimalizovať umiestnenie zásob v sklade, a teda umiestniť najčastejšie vydávané zásoby čo najbližšie k skladníkovi.
 • výpočet dní do vypredania
 • počet dní na sklade (vek aktuálnej zásoby od poslednej zásoby 0ks)
 • průměrná dodací doba a směrodatná odchylka (matematicky)

 

Výstup do Pohody

Naše riešenie ABC analýzy prináša prehľadné konfiguračné rozhranie, kde je možné definovať, nad ktorými zásobami sa analýza má vykonávať a za akého časového úseku je relevantná. Prepočet potom prebieha automaticky, zvyčajne sa vykonáva ako súčasť dennej údržby, je možné ho ale spúšťať treba pomocou Externého nástroja ručne.

Umenie čítať z ABC analýzy

Na základe získaných dát je možné pomerne presne určiť budúci dopyt a teda potrebné množstvo na objednanie (ručne, alebo napr. s využitím plusSupplier pre automatizáciu objednávania).

Z dát ABC analýzy ide ďalej vyčítať celý rad užitočných informácií. Napríklad zásoby v skupine C z hľadiska obratu, ale v skupine A z hľadiska zisku sú v podstate zlatá vajcia – tvoria malý obrat, takže vlastne viažu málo prostriedkov, ale tvoria významný zisk. Naopak zásoby, ktoré tvoria veľký obrat, ale malý zisk, môžu byť  zbytočnou príťažou. Zásoby skupiny L, ležiaky, je najskôr potrebné zlacniť, vypredať, z nejakého dôvodu sa nepredávajú – samozrejme, pokiaľ sa nejedná treba o lyže v lete.

Fotogaléria

Pozrite sa na to, ako vyzerá rozhranie a výstup z aplikácie plusABC

 

Cena riešenia

Všetky funkcie a možnosti odpovedajú danému radu Pohody sú neoddeliteľnou súčasťou systému, cena je jednotná a neodvíja sa od požadovaných funkcií. Cena software je pevná a nemenná, pri nákupu priamo od autora aj autorizovaných partnerov.

MDBSQLE1
Licencia aplikácie plusABC10.000 CZK / 435 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licencie / rok
Pri zakúpení v období od septembra do konca roka, servis na ďalší rok neúčtujeme.
Súvisiace služby
Vzdialená inštalácia a zaškolenie - odhadom 1 hodina práce
Účtované podľa skutočnej náročnosti hodinovou sadzbou
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny sú bez DPH.

Na stiahnutie

plusABC inštalátorEXE0,7 MB
produktový list aplikáciePDF0,5 MB

Changelog

1.6.4 (02.05.2024)
- oprava chyby ve výpočtu "Počet dní do vyprodání"1.6.3 (07.02.2024)
- přidány nové typy výpočtů - Průměrná dodací doba a Odchylka1.6.2 (24.01.2023)
- úprava uzamykání transakcí1.6.1 (06.01.2023)
- oprava chyby ve výpočtu "Počet dní do vyprodání"1.6.0 (19.10.2022)
- přidány nové typy výpočtů - Výdeje (skupina, celkem a denní průměr) vypočítané z počtu vystavených dokladů (výdejky, prodejky, faktury) za nastavené období1.5.5 (11.10.2022)
- úprava zjišťování stavu skladu zásoby pro označování ležáků, kdy ve specifických případech byla zásoba označena chybně1.5.3 (03.10.2022)
- oprava označování ležákových zásob písmenem X při výpočtech zasahujících do předešlé účetní jednotky1.5.2 (17.08.2022)
- úprava čístící SQL úlohy - nyní se doplňují do číselných hodnot nuly na vypočítávaných skladech1.5.1 (21.06.2022)
- spouštění výpočtů v samostaném vlákně a možnost přerušení mezi výpočty
- oprava selhání čístící SQL úlohy v případech, kdy více úloh používá stejná pole1.5.0 (17.08.2021)
- přidána možnost automatického vyhledání předchozí účetní jednotky (pokud je pro výpočet potřeba)1.4.2 (09.08.2021)
- oprava překlepu ve výpočtu počtu dnů skladem1.4.1 (18.07.2021)
- oprava kompatibility se starší MSSQL-20121.4.0 (28.06.2021)
- možnost hledání skladu psaním názvu
- přidán offset (posunutí) období výpočtů
- přidány nové typ výpočtů: Dnů do vyprodání, Počet dnů skladem
- přidána možnost uložení všech výsledků do textového pole
- nastavitelná fixní marže zásoby pro výpočet zisku
- umožnění filtrace na zásoby/pohyby z příkazové řádky
- oprava výpočtu X/L v případě seskupení skladů podle kódu (původně počítalo pro každou zásobu individuálně)1.3.2 (08.06.2021)
- úprava výpočtu "ležáků" (skupiny L) u obratu i zisku - nově jsou za ležáky označeny položky, které mají množství skladem před začátkem nastaveného období (dle pohybů)1.3.1 (13.04.2021)
- oprava výpočtu Obratu
- upraven filtr "jen z vyfakturovaných položek" - nyní se nekontroluje, zda je k výdejce faktura/prodejka, ale bere se přenesené množství z výdejky1.3.0 (02.02.2021)
- přidán nový typ výpočtů: poměr vratek
- přidán standardní filtr: nezapočítávat vratky
- upraveno řazení do skupin ABC tak, aby jej neovlivňovali záporné položky (záporný obrat při výpočtu ABC obratu a stejně tak i pro zisk); ty jsou nově označeny příznakem "Z"1.2.0 (30.11.2020)
- přidány 4 nové typy výpočtů: celkový a průměrný denní obrat a celkový a průměrný denní zisk
- přidány 2 standardní filtry: provadět výpočty jen z vyfakturovaných položek (odděleně pro ABC analýzu a pro Realizované objednávky)
- upraven design konfigurace1.1.5 (07.09.2020)
- oprava možného přerušení výpočtů z důvodů duplicitního pole při seskupování výpočtů1.1.4 (30.07.2020)
- oprava zastaralé knihovny JSON1.1.3 (20.06.2020)
- rozšíření o možnost seskupování výpočtů (výpočet pak probíhá automaticky pro každou skupinu)1.1.2 (16.12.2019)
- aktualizace nástroje automatického nastavení Pohody (po změnách v nové verzi)1.1.1 (27.03.2019)
- prodloužena maximální doba vykonávání dotazu na 20 minut (musí být rovněž nastaveno v DB!)1.1.0 (15.01.2019)
- rozšířeno o možnost napojení databáze předchozího účetního období; výpočet se pak dle potřeby provádí případně i z dat předchozího období1.0.7 (15.11.2018)
- oddělení výpočtu Realizovaných dodávek, přidání možnosti zahrnutí převodek (ABC analýza převodky ignoruje vždy)1.0.6 (11.09.2018)
- oprava selhání výpočtu ABC analýzy v některých případech1.0.5 (10.08.2018)
- přidána možnost uzamčení nastavení
- přidány možnosti importu a exportu úlohy1.0.4 (17.07.2018)
- optimalizace rychlosti a náročnosti dotazů ABC analýzy na databázi1.0.3 (27.06.2018)
- úprava dotazů ABC analýzy pro podporu starších SQL serverů1.0.2 (20.04.2018)
- rozšíření výpočtu obratu/zisku pro suroviny - výpočet je prováděn na základě výdeje do výroby a následného prodeje/prodejní ceny výrobku1.0.1 (05.04.2018)
- rozšíření o možnost vynulování atributů1.0.0 (04.04.2018)
- první verze aplikace