Chcete sa na niečo spýtať?

Bohdan Chlumský

plusExportUni:
export dokladov do Pohoda XML/PDF/ISDOC

plusExportUni je užitočný nástroj slúžiaci pre automatizovaný export dokladov z Pohody do zložky/FTP/emailu. Využijete ho napr. v prípade, že potrebujete pravidelne odosielať objednávky svojim dodávateľom alebo napríklad faktúry svojim odberateľom v Pohoda XML/ISDOC/PDF formáte či napríklad archivovať doklady v PDF na dátovom úložisku.

obtiažnosť
nasadenia

E1
SQL
MDB

Čo Vám plusExportUni prinesie?

  • uľahčenie práce vašim dodávateľom aj odberateľom vďaka automatickému poskytovaniu potrebných dokladov
  • možnosť automatickej archivácie dokladov v PDF/A formáte

Čo plusExportUni vie?

  • automaticky exportovať doklady z príslušných agend v Pohode
  • generovať formáty Pohoda XML / ISDOC / PDF
  • exportované doklady ukladať do ľubovoľnej zložky, nahrávať na FTP či odosielať emailom
  • transformovať exportovaný doklad šablónou XSLT napr. pre import do systému vášho partnera

Podrobný popis

Fotogaléria

Cena riešenia

Na stiahnutie

Changelog

plusExportUni - export dokladov

V aplikácii plusExportUni nie ste nijako obmedzení počtom vytvorených úloh pre export. Nezáleží na tom, či potrebujete exportovať jeden alebo stovky dokladov. Ku všetkým vyexportovaným dokladom program zaznamená dátum a čas vykonania exportu. Máte tak vždy k dispozícii aktuálnu informáciu o tom, kedy k exportu pri danom doklade došlo a zároveň sú strážené nastavené parametre dokladu a pri ich zmene je aktualizovaný doklad exportovaný znova.

Všetky exportované XML je možné ukladať do ľubovoľnej zložky, odosielať e-mailom, priamo nahrávať na FTP alebo uložiť späť do Dokumentov v programe Pohoda. . plusExportUni plne podporuje aj transformačné šablóny (XSLT) a to vrátane formátu pre spätný import do Pohody. Vo výstupnom súbore tak možno napr. z vydanej objednávky urobiť prijatú či zmeniť formát pre iný skladový software. Aplikácia umožňuje používanie vlastných zásuvných modulov na prepojenie s inými systémami.

Aplikácia umožňuje aj spúšťanie z príkazového riadka. Je tak možné všetky úlohy spúšťať v nastavených časoch dávkovo na pozadí. Všetko sa teda raz nastaví a ďalej potom úlohy prebiehajú úplne automaticky bez zásahu užívateľa.

V súčasnej dobe je možné pomocou plusExportUni exportovať doklady z agend Objednávky, Faktúry, Výdajky, Příjemky, Prodajky a interné doklady  . Avšak nie je problém umožniť export aj z akýchkoľvek iných agend, ktoré budú v budúcnosti potrebné.

Príklady použitia

Archivácia PDF

Všetky vystavené doklady môžete pre istotu archivovať v PDF formáte aj v písomnej elektronickej podobe napr. na externom disku či NAS. Dokumenty vo formáte PDF možno elektronicky podpísať.

Nahrávanie dokladov do e-shopu

Máte e-shop a chcete svojim zákazníkom poskytovať všetky vystavené doklady na stiahnutie z ich užívateľského profilu, ako je už dnes štandardom? Pomocou plusExportUni môžete všetky dodacie listy a faktúry nahrávať s príslušne definovaným názvom na FTP tak, aby ich mohol e-shop ľahko sprístupniť zákazníkom. Môžete tak dať zákazníkom na e-shope k dispozícii faktúry v PDF, ISDOCu a napríklad aj Pohoda XML.

Výmena dát s partnerom používajúcim Pohodu

V kombinácii s plusImport2Pohoda u vášho partnera je možné plne pomocou FTP či vyhradeného e-mailu plne automatizovať výmenu dát, ako objednávok jedným smerom, tak i dodacích listov a faktúr opačným smerom.

Fotogaléria

Pozrite sa na to, ako vyzerá rozhranie aplikácie plusExportUni.

Cena riešenia

Všetky funkcie a možnosti odpovedajúce danému radu Pohody sú neoddeliteľnou súčasťou systému, cena je jednotná a neodvíja sa od požadovaných funkcií. Cena software je pevná a nemenná, pri nákupe priamo od autora aj autorizovaných partnerov.

MDBSQLE1
Licencia plusExportUni9.000 CZK / 395 EUR9.000 CZK / 395 EUR9.000 CZK / 395 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licencie / rok
Pri zakúpení v období od septembra do konca roka, servis na ďalší rok neúčtujeme.
Súvisiace služby
Vzdialená inštalácia a zaškolenie - odhadom 2 hodiny práce
Účtované podľa skutočnej náročnosti hodinovou sadzbou
1000 CZK/h
45 EUR/h
Nastavenie exportov (nepovinné)
Jedná sa o odporúčané ceny služieb, cena nie je nijako záväzná pre partnerov.
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny sú bez DPH.

Na stiahnutie

produktový list aplikáciePDF0,6 MB
plusExportUni inštalátorEXE8,2 MB

Changelog

1.4.1 (04.06.2024)
- rozšíření možností pluginů pro export1.4.0 (22.03.2024)
- přidána možnost vlastního výstupního formátu pomocí zásuvného pluginu
- přidána možnost uložení výstupu zpět do Dokumentů Pohody
- export do složky nově provede kontrolu celé cesty k výstupnímu souboru a případně založí potřebné složky1.3.1 (06.09.2022)
- spouštění výpočtů v samostaném vlákně a možnost přerušení mezi výpočty
- oprava kontroly existence souboru vlastní transformační šablony1.3.0 (05.04.2022)
- upraven vzhled nastavení
- přidány definovatelné akce po dokončení exportu (provedení SQL, spuštění aplikace, spuštění ext. úlohy XMLGate)1.2.8 (12.01.2022)
- přidána agenda "Interní doklady"1.2.7 (25.11.2020)
- drobná oprava SQL filtru a spouštění na pozadí
- drobná oprava logování1.2.6 (25.11.2020)
- oprava ukládání hlídání změn1.2.5 (03.11.2020)
- drobné kosmetické úpravy1.2.4 (19.06.2020)
- nastavitelné pole pro párování zásob ISDOC1.2.3 (18.06.2020)
- přidána možnost exportu do ISDOC (pouze Vydané faktury + Opravné daňové doklady)1.2.2 (22.08.2019)
- přidána možnost SQL filtru z příkazové řádky1.2.1 (07.08.2019)
- přidána možnost elektronického podepisování PDF1.2.0 (17.10.2018)
- přidána agenda "Příjemky"1.1.1 (11.10.2018)
- rozšířena funkce logování1.1.0 (13.09.2018)
- přidána agenda "Prodejky"
- rozšířeno o vybrané funkce plusArchive
- export do PDF dle nastavení Pohody s definovatelným výběrem šablony
- možnost zapnout sledování změn v dokladu na zvolených polích
- nastavení vlastního pojmenovaní výstupního souboru1.0.2b (31.05.2018)
- oficiální vydání1.0.0b (23.04.2018)
- testovací verze