plusSystem - oblasti použitia

plusSystem je ucelený systém pokrývajúci celé spektrum potrieb. Od jednoduchého používania skladových terminálov s čítačkou čiarových kódov, po pokročilé automatizácie a notifikácie. Všetky aplikácie sú medzi sebou vzájomne prepojiteľné a umožňujú automatizovať väčšinu procesov.

Prevádzkovateľ e-shopu

Hlavným záujmom každého e-shopu je doručenie správneho tovaru zákazníkovi v najkratšom možnom termíne.

Vieme automatizovať objednávky od prijatia do Pohody, cez jej vyhodnotenie a expedíciu pomocou čiarových kódov po informovaní zákazníka o odoslaní zásielky.

 • prijatá objednávka a jej náležitosti
 • automatizácia zálohových platieb
 • vyhodnocovanie objednávok
 • presná a rýchla expedícia
 • napojenie na dopravcu
 • komunikácia so zákazníkmi

Veľkoobchod a distribúcia

Veľkoobchody musia byť spoľahlivé, musia sa prispôsobovať požiadavkám odberateľov a zároveň nadštandardnými službami získavajú konkurenčnú výhodu nad tými „tradičnými“.

Sú typickými užívateľmi našich riešení, ktoré dokážu uľahčiť väčšinu činností a uvoľniť tak priestor na osobné jednanie s odberateľmi, dodávateľmi i rozvoj spoločnosti.

 • príjem objednávok z rôznych zdrojov
 • automatické objednávanie u dodávateľov
 • súhrnná fakturácia dodaného tovaru
 • evidencia potvrdených dodacích listov
 • spoľahlivá expedícia
 • štatistiky tovaru a odberateľov
 • komunikácia s odberateľmi
 • manažérske a prevádzkové reporty

Účtovná firma

Pretože Pohoda vznikla pôvodne ako účtovný softvér, je vďaka svojej prepracovanosti a spoľahlivosti medzi účtovníkmi veľmi obľúbená a rozšírená.

Pokiaľ Pohodu ako účtovník používate, prinášame vám množstvo vylepšení, ktoré vám mnoho operácií uľahčia či aspoň spríjemnia.

 • digitalizácia zhotovovaných dokladov
 • náhľad na priložené dokumenty
 • importy dokladov od klientov
 • vyhodnocovanie služieb
 • pravidelná fakturácia
 • automatické výkazy

Pravidelné zásobovanie

Tu sa zameriame na firmy, ktoré sa špecializujú na pravidelné závozy napríklad zeleniny, pekárenských výrobkov či mäsa.

Hoci celý rad činností je podobný so štandardnými veľkoobchodmi, existujú tu aj mnohé špecifiká, ktorými vieme rozvozovým firmám uľahčiť život.

 • priebežný príjem objednávok z rôznych zdrojov
 • spoľahlivá a presná expedícia
 • evidencia obalov, nakládok a rozvozov
 • príjem úhrad v teréne
 • pravidelná súhrnná fakturácia
 • bodové hodnotenie pracovníkov

Maloobchod

Maloobchodné predajne patria medzi častých zákazníkov, a to aj napriek tomu, že obvykle využívajú len malú časť našich riešení.

Uľahčíme však množstvo činností ako jednotlivým predajniam tak reťazcom a pomôžeme tak k optimalizácii nákladov i rastu predajov.

 • príjem a označovanie tovaru
 • inventúra predajne a skladu
 • objednávanie a doplňovanie tovaru
 • distribúcia medzi predajňami
 • analýza zásob
 • akčné ponuky
 • informačný kiosk, interaktívny katalóg

Servis a dielňa

Prevádzkujete servis napr. záhradnej techniky a potrebujete zefektívniť jeho vedenie? Naše riešenie vám uľahčí celý proces servisu od jednoduchého prijatia vrátane overenia záruky cez vytvorenie ponuky na opravu, jej schválenie/zamietnutie zákazníkom, spoľahlivé vykázanie práce a dielov po odovzdaní a vyúčtovaní servisu zákazníkovi.

 • príjem servisnej zákazky
 • prehliadka a vytvorenie ponuky na opravu
 • objednanie dielov zo skladu, oddelenie skladu servisu
 • výdaj práce a materiálu k zákazke
 • komunikácia so zákazníkom
 • odovzdanie a vyúčtovanie zákazky

Značenie a logistika

Vieme riešiť značenie vašich výrobkov či tovaru pri výrobe či príjme od dodávateľov. Výrobcovia aj dovozcovia tovaru majú povinnosť tovar označovať slovenskými názvami a môže byť aj množstvo ďalších zákonných odborových náležitostí, ktoré musia byť na tovare uvedené. V ďalších prípadoch môže byť potrebné prikladať k tovaru návody alebo ďalšie dokumenty.

 • kusové, kartónové aj paletové etikety
 • generovanie výrobných čísel, šarží a expirácií
 • GS1-128 a SSCC kódy
 • tlač súvisiacich dokumentov