Snadná automatizace

plusSystem je komplexná sada aplikácií a nástrojov k Pohode, majúca za cieľ urýchliť, zjednodušiť a spresniť vykonávanie bežných operácií. Týchto nástrojov a aplikácií je celý rad, je možné ich rozdeliť do skupín podľa toho, s akým konkrétnym problémom Vám majú pomôcť.

Štatistika a optimalizácia
plusABC

Skladová analýza nielen pre nákupcov

Každá firma musí ako jeden z hlavných cieľov riešiť optimalizáciu zásob, najmä v prípade výroby alebo dodávateľov s dlhšími dobami dodania. Mať dostatočné zásoby na sklade je tak nevyhnutnou podmienkou pre uspokojenie dopytu, zbytočne veľké zásoby však viažu prostriedky a brzdia rozvoj firmy.
novinka
plusBonita

Pokročilá analýza zákazníkov

Zaujíma Vás, ktorí z Vašich zákazníkov platí záväzky včas či naopak po splatnosti? Alebo ktorí je pre vás z hľadiska zisku zaujímavejší a ktorý menej? Okamžitý a celkový prehľad o bonite Vašich zákazníkov Vám dá aplikácia plusBonita, ktorá pravidelne zostavuje analýzu platobnej morálky zákazníkov a ABC analýzu podľa zisku či obratu.
plusNotify

Pokročilá notifikácia SMS a emaily

Aplikácia plusNotify je veľmi variabilným a silným nástrojom pre automatické aj ručné rozosielanie správ a upozornení vo forme SMS a emailov zákazníkom, obchodným partnerom i zamestnancom na základe informácií z Pohody podľa nastavených pravidiel.

Čo je nové?

plusMobile - changelog


8.0.3 (21.2.2023) - SERVIS 2022
- verze Android 1.6.6
- oprava - AND - přihlašování na MDB
- oprava - AND - funkčnost vybrání položky z dokladu v případě, že je duplicitní EAN
- úprava - AND - nelze otevřít pro expedici objednávku s nepovolenou formou úhrady
- úprava - AND - do XML se kromě ID vkládá i IDS, lze použít pro XSLT transformaci
- úprava - AND - pracuje se s 30/37 koeficienty u GS1-128 při identifikaci položky pomocí 240
- úprava - AND - nelze přiřadit duplicitní EAN pokud je to v GN Pohody zakázané
- úprava - AND - při dokončení kompletní kontroly se textové pole Chybějící položky vyprázdní
- úprava - AND - logování spouštění aplikací 3. stran přesunuto do správného LOG souboru


plusRouter - changelog


2.6.4 (20.12.2022)
- úprava - možnost definice DUZP dotazem u hromadné fakturace výdejek


plusNotify - changelog


2.8.9 (30.1.2023)
- nová funkce - možnost vložení události do agendy Výrobní požadavky


plusLabelUni - changelog


1.6.3 (16.06.2022)
- ukládání rozměrů okna do uživatelského profiluplusEtiquette - changelog


2.6.6 (9.6.2023)
- úprava - možnost přednostního vyhledávání zásob dle volné shody názvu


plusABC - changelog


1.6.2 (24.01.2023)
- úprava uzamykání transakcíplusAttach - changelog


1.2.8 (20.12.2022)
- implementace dokumentů agendy Personalistika


plusDisplay - changelog


1.1.0 (18.5.2021)
- změna ovladače pro čtení z databáze, upravena stabilita a vytěžování SQL serveru při četných dotazech


plusImport2Pohoda - changelog


1.7.1 (08.11.2022)
- Rozšíření - Přidána možnost rozhodnout, zda jednotlivé hodnoty v hlavičce či položkách zapsat do Pohody či nikoli.
- Rozšíření - Přidána podpora interních seznamů Pohody u volitelných parametrů (činnost, sklad, středisko, země)
- Rozšíření - Přidány některé chybějící parametry do vydaných objednávek
- Oprava - Opraveno fungování volitelných parametrů typu interní číselník Pohody (Sklad)
- Oprava - Opraveno přeposílání emailů, pokud není navázáno připojení na Pohodu (mserver)
- Oprava - Opraveno načítání čísla účtu ze souboru ISDOC


plusImportUni - changelog


1.7.6 (25.05.2022)
- Nová funkce - Přidána nová sekce "Cenové akce", ve kterých lze zapisovat nové nebo aktualizovat stávající zásoby do cenových akcí. Zobrazují se pouze aktuální cenové akce.


plusOrders - changelog


1.2.8 (12.02.2020)
- Oprava - Opravena chyba zobrazování přijatých objednávek u objednávek s opakujícími se stejnými položkami


plusReport - changelog


1.2.5 (24.01.2023)
- Oprava - Opraveno spouštění akcí i po neuspěšném odeslání emailu. Akce se nyní spouštějí pouze po úspěšném spouštění jednotlivých emailů.
- Nová funkce - Umožněno zpracovávat emaily z Office 365 pomocí OAuth
- Nová funkce - Rozděleno nastavení pro příjem a pro odesílání emailů
!! POZOR !! - Nová funkce - V záložce Pravidla pro doklady je možné kombinovat zadání textové hodnoty a hodnoty ze souboru - hodnoty ze souboru MUSÍ být vymezeny znakem #. Například #C3#


plusReklamace - changelog


1.2.3 (26.05.2022)
- Nová funkce - !! POZOR !! Kompletně přepracována funkčnost. Nutné opětovné nastavení řad, tiskových sestav a tiskáren.
- Nová funkce - Možnost vydávat jiné zboží místo vráceného. Pokud není skladem, vytváří se přijaté objednávky.
- Nová funkce - Přidána podpora MOSS. Pokud původní doklad je v režimu OSS, opravný daňový doklad, dobropis a přijatá objednávka vznikne v režimu OSS také.
- Nová funkce - Přidána možnost vyplnit středisko a činnost u vznikajících dokladů
- Nová funkce - Při více profilech lze při spuštění zorazit dotaz na výběr aktuálního profilu
- Nová funkce - Přidána "Akce po" - lze spustit dotaz nebo aplikaci po vytvoření jednotlivých dokladů
- Nová funkce - Lze nastavit tisk původního dokladu při vyřizování reklamace
- Rozšíření - Přidáno rozdělení tisku na tuzemské a zahraniční doklady


plusSkladem - changelog


1.3.1 (25.01.2021)
- Oprava - Opraven zápis do historie v případě nastavení více štítků najednou.


plusServis - changelog


1.5.3 (20.12.2022)
- oprava - limitování dlouhého čísla objednávky zákazníka ze zakázky při vystavení vyúčtovacího dokladu