Snadná automatizace

plusSystem je komplexná sada aplikácií a nástrojov k Pohode, majúca za cieľ urýchliť, zjednodušiť a spresniť vykonávanie bežných operácií. Týchto nástrojov a aplikácií je celý rad, je možné ich rozdeliť do skupín podľa toho, s akým konkrétnym problémom Vám majú pomôcť.

Štatistika a optimalizácia
plusABC

Skladová analýza nielen pre nákupcov

Každá firma musí ako jeden z hlavných cieľov riešiť optimalizáciu zásob, najmä v prípade výroby alebo dodávateľov s dlhšími dobami dodania. Mať dostatočné zásoby na sklade je tak nevyhnutnou podmienkou pre uspokojenie dopytu, zbytočne veľké zásoby však viažu prostriedky a brzdia rozvoj firmy.
novinka
plusBonita

Pokročilá analýza zákazníkov

Zaujíma Vás, ktorí z Vašich zákazníkov platí záväzky včas či naopak po splatnosti? Alebo ktorí je pre vás z hľadiska zisku zaujímavejší a ktorý menej? Okamžitý a celkový prehľad o bonite Vašich zákazníkov Vám dá aplikácia plusBonita, ktorá pravidelne zostavuje analýzu platobnej morálky zákazníkov a ABC analýzu podľa zisku či obratu.
plusNotify

Pokročilá notifikácia SMS a emaily

Aplikácia plusNotify je veľmi variabilným a silným nástrojom pre automatické aj ručné rozosielanie správ a upozornení vo forme SMS a emailov zákazníkom, obchodným partnerom i zamestnancom na základe informácií z Pohody podľa nastavených pravidiel.

Čo je nové?

plusMobile - changelog


8.5.3 (17.1.2024) - SERVIS 2023
- verze Android 1.9.6
- nová funkce - pokud je nastaven Zákaz spuštění programu Pohoda, tak se plusMobile Server odpojí od databáze a je tak možné provést např. aktualizaci Pohody, údržbu databáze apod.
- oprava - chyba při odesílání nekompletně vykryté kontroly dokladu


plusRouter - changelog


2.6.7 (15.5.2023)
- oprava - oprava uplatňování zálohovky do výše výsledné faktury - chyby v zaokrouhlení


plusNotify - changelog


2.9.2 (7.7.2023)
- nová funkce - možnost vlastní TMP složky (potřeba v kombinaci mServeru a spouštění ze sítě)


plusLabelUni - changelog


1.6.7 (16.10.2023)
- přidána možnost z příkazové řádky vytisknout jen konkrétní jednu položku dokladu podle jejího ID
- přidána možnost z příkazové řádky vyexportovat sestavu do souboru (různé formáty)plusEtiquette - changelog


2.7.1 (11.12.2023)
- oprava - chyba po ukládání položky při chybě s připojenou váhou


plusABC - changelog


1.6.2 (24.01.2023)
- úprava uzamykání transakcíplusAttach - changelog


1.3.2 (17.01.2024)
- možnost vložit více čísel dokladu oddělených čárkou ve vlastním poli k hledání


plusDisplay - changelog


1.1.2 (3.10.2021)
- možnost nastavení Akcí - spouštění externích aplikací či vykonávání dotazů pomocí tlačítek na displeji
- ochrana proti náhodnému smazání úloh apod.


plusImport2Pohoda - changelog


1.7.6 (22.09.2023)
- Drobné úpravy, doplnění polí, nastavení


plusImportUni - changelog


1.8.0 (12.01.2024)
- Oprava - Oprava chyby u pole Sazba DPH v procentech
- Drobné úpravy, nastavení
- Rozšíření - Přidána možnost definovat vlastní hodnoty do vzorů (XML, CSV a Excel)
- Rozšíření - Před zpracováním jednotlivých zásob lze provést SQL dotaz jehož hodnota lze následně využít v jednotlivých polích zásoby (SQL proměnné)
- Rozčíření - Přidána možnost definovat vlastní poznámku u každého pravidla


plusOrders - changelog


1.2.8 (12.02.2020)
- Oprava - Opravena chyba zobrazování přijatých objednávek u objednávek s opakujícími se stejnými položkami


plusReport - changelog


1.2.5 (24.01.2023)
- Oprava - Opraveno spouštění akcí i po neuspěšném odeslání emailu. Akce se nyní spouštějí pouze po úspěšném spouštění jednotlivých emailů.
- Nová funkce - Umožněno zpracovávat emaily z Office 365 pomocí OAuth
- Nová funkce - Rozděleno nastavení pro příjem a pro odesílání emailů
!! POZOR !! - Nová funkce - V záložce Pravidla pro doklady je možné kombinovat zadání textové hodnoty a hodnoty ze souboru - hodnoty ze souboru MUSÍ být vymezeny znakem #. Například #C3#


plusReklamace - changelog


1.2.3 (26.05.2022)
- Nová funkce - !! POZOR !! Kompletně přepracována funkčnost. Nutné opětovné nastavení řad, tiskových sestav a tiskáren.
- Nová funkce - Možnost vydávat jiné zboží místo vráceného. Pokud není skladem, vytváří se přijaté objednávky.
- Nová funkce - Přidána podpora MOSS. Pokud původní doklad je v režimu OSS, opravný daňový doklad, dobropis a přijatá objednávka vznikne v režimu OSS také.
- Nová funkce - Přidána možnost vyplnit středisko a činnost u vznikajících dokladů
- Nová funkce - Při více profilech lze při spuštění zorazit dotaz na výběr aktuálního profilu
- Nová funkce - Přidána "Akce po" - lze spustit dotaz nebo aplikaci po vytvoření jednotlivých dokladů
- Nová funkce - Lze nastavit tisk původního dokladu při vyřizování reklamace
- Rozšíření - Přidáno rozdělení tisku na tuzemské a zahraniční doklady


plusSkladem - changelog


1.3.7 (27.11.2023)
- Rozšíření - Zohledněn koeficient měrné jednotky u položek objednávek


plusServis - changelog


1.5.7 (16.01.2024)
- oprava načítání seznamu oprávněných osob