Kodex spolupráce

S našimi zákazníkmi vždy jednáme férovo a na základe dlhoročných skúseností máme jasne definované zásady našej spolupráce.

V niektorých ohľadoch sme „iní“, niektorým ľuďom to môže vyhovovať, iných to môže odrádzať. Preto si, prosím, prečítajte náš kódex správania, aby ste predišli zbytočným nedorozumeniam.

Sme radi, že ste prejavili záujem o naše riešenie a veríme, že vám máme čo ponúknuť.

Snažíme sa, aby sme mali s našimi zákazníkmi vždy „jasno“ a predišli tak zbytočným komplikáciám alebo nedorozumeniam vyplývajúcim z rozdielnych predstáv o spolupráci. Na tomto mieste vám vysvetlíme niektoré špecifiká spolupráce s nami, nad ktorými sa zákazníci niekedy pozastavujú. Majú však svoje dôvody.

Za mnoho rokov, odkedy sme v roku 2006 vydali našu prvú aplikáciu, sme sa stretli a spoznali stovky zákazníkov a pre drvivú väčšinu z nich bola spolupráca veľmi prospešná a veríme, že sme sa my aj naši zákazníci vďaka nej rozrástli. Samozrejme však existujú aj výnimky a tým by sme sa chceli v budúcnosti vyhnúť. Preto považujeme za férové uviesť naše zásady vopred.

Chceme byť vašimi
rovnocennými partnermi

handshake
Tak ako si vy vyberáte poskytovateľov riešení, aj my si vyberáme našich zákazníkov, ktorých považujeme za rovnocenných partnerov a oni považujú za rovnocenných partnerov nás. Našou hlavnou motiváciou nie je predaj licencie, ale dlhodobá obojstranne uspokojujúca a motivujúca spolupráca. Ak teda napríklad trváte na tom, že „takto to robíte a chcete to robiť aj naďalej“, a nie ste otvorení diskusii a neakceptujete žiadne zmeny, potom nie ste skutočne zrelí na zmenu. Nemusíte nás presviedčať, že vaša excelovská tabuľka je lepšia – ak by váš súčasný spôsob fungoval, pravdepodobne by ste nemali dôvod hľadať riešenia a pravdepodobne by ste sa na nás neobrátili.

Radi sa však poučíme a prispôsobíme naše riešenia vašim požiadavkám, ktoré majú zmysel. Koniec koncov, takto sa celý systém vyvíjal celé roky a bez podnetov od zákazníkov by nefungoval.

Požadujeme vzdialený prístup

remote-desktop
Na plnohodnotnú spoluprácu potrebujeme vzdialený nezávislý prístup k serveru, na ktorom sú alebo majú byť nainštalované naše aplikácie. Je to preto, lebo chceme čo najpružnejšie reagovať na situácie, keď je potrebné niečo nastaviť alebo keď možno niečo nefunguje. Je pre nás nepohodlné a často aj otravné zháňať externého správcu IT, aby nás v takomto čase pustil do systému cez TeamViewer. Na druhej strane vás to môže zbytočne zdržiavať v práci a výsledkom je nespokojnosť s naším systémom – všetko sa zjednoduší na jednoduché „zase to nefungovalo“ a v tej chvíli nikto nechápe, že sme to neboli my, ale správca IT, ktorý na nás čakal, keď sa vrátil z obeda alebo bol s iným zákazníkom. Preto sa dôsledne vyhýbame spolupráci, pri ktorej nám nechcete alebo nemôžete z akéhokoľvek dôvodu poskytnúť prístup.

Na druhej strane chápeme, že nás, externú spoločnosť, púšťate k svojim cenným údajom, pristupujeme k nim veľmi zodpovedne, dôvernosť je samozrejmosťou, rešpektujeme a akceptujeme potrebu uzavrieť dohodu o mlčanlivosti (NDA) podľa vášho návrhu.

Z technického hľadiska uprednostňujeme prístup prostredníctvom protokolu RDP (Remote Desktop Protocol), ktorý môže byť obmedzený na našu verejnú IP adresu (89.248.242.138) alebo prostredníctvom akejkoľvek siete VPN (PPTP, L2TP, WireGuard, OpenVPN, …), autentifikačnej aplikácie (ProID) alebo podobnej.

Neposkytujeme zľavy

percent-outline
Keďže ponúkame špecializované riešenie, pre ktoré určite požadujete 100% funkčnosť, je potrebné zaplatiť 100% ceny. Zľavy na bežné inštalácie bez výnimky neposkytujeme a požadovať ich je strata času a potenciálny zdroj nepríjemností pre nás aj pre vás.

Ceny licencií sú uvedené, verejné a rovnako aj hodinová sadzba za vykonanú prácu. Našim zákazníkom účtujeme za vykonanú prácu podľa skutočnosti, či už ste malá rodinná firma alebo nadnárodná korporácia.

Máme dané podmienky poskytovania zliav, napríklad poskytujeme 50 % zľavu na licencie pri kúpe licencie, ktorá je viazaná na IČO inej, s nehnuteľnosťou súvisiacej spoločnosti. Určitou výnimkou je poskytovanie softvéru a služieb rôznym verejnoprospešným organizáciám (školy, charita, …), kde môžeme poskytnúť aj 100 % zľavu.

Nedodáváme za dotácie

close-octagon-outline
Pretože neziskové dotácie v súkromnom sektore považujeme za rakovinu českej ekonomiky a inštitúciu, ktorá uprednostňuje len administratívne schopné firmy pred tými, ktoré sú dobré predovšetkým vo svojom odbore. Máme aj historickú skúsenosť, že väčšina dodávok „za dotácie“ bola najmä o nekonečnom množstve dokladov a samotný systém a HW vybavenie roky ležali na sklade, pretože firmy si nevážili niečo, čo dostali od nás a iných daňových poplatníkov.

Uzatvárame zmluvy o dielo
veľmi výnimočne

receipt-text-outline
Ďalším z často diskutovaných bodov našich stretnutí sú zmluvy o dielo. Tieto zmluvy až na naozaj vážne výnimky neuzatvárame. Dôvodom je, že spolupráca s nami často mení procesy a fungovanie vo vašej firme, preto je ťažké vopred odhadnúť požadovaný rozsah a najmä náročnosť (časová, a teda aj finančná) závisí do veľkej miery od samotných zákazníkov.

A to nikto zvonku nedokáže objektívne posúdiť, takže zmluva neprináša žiadne záväzky a povinnosti ani jednej strane, je defacto bezcenná a pre obe strany stratou času. Sú zákazníci, ktorí venujú kapacitu zodpovednému zamestnancovi, ktorý vie, ako firma funguje, má právomoc o všetkom rozhodovať a má na to čas, potom je to veľmi príjemná spolupráca, ktorá ušetrí aj veľa času a peňazí. A potom sú takí, ktorí sa ozvú, aby konali za 14 dní, nemajú čas sa snažiť, zabudnú všetko z posledného stretnutia, školia sa stále dokola a aj naši technici, ktorí sa bežne starajú o viacerých zákazníkov naraz, sa musia stále vracať k tomu istému.

Ak takýto prístup vopred vycítime, odmietneme spolupracovať, nebaví nás to a často to nikam nevedie.

Ponuky robíme férovo

ferove nabiodky
Ešte pred začatím spolupráce sa na diaľku alebo osobne pozrieme na to, čo robíte, ako fungujete a čo vám môžeme pomôcť. A keďže máme veľa skúseností od zákazníkov z rôznych oblastí, vieme celkom spoľahlivo odhadnúť, čo by ste mohli časom potrebovať, aj keď ste prišli len s čiastkovou požiadavkou na riešenie konkrétnej a možno v danej chvíli akútnej situácie.

Do ponuky teda zahrnieme nielen požadované riešenie, ale aj všetky ostatné súvisiace moduly, ktoré považujeme za užitočné pre vás. Ponuky teda nevytvárame „od“, ale skôr „do“. Ide predovšetkým o rámcovú ponuku, aby ste už vopred vedeli, čo je možné riešiť a aký je približný rámec nákladov. To, či nakoniec zakúpite len niektoré moduly alebo postupne všetky, určí naša spolupráca. Naším cieľom nie je predať vám niečo, čo nepotrebujete. Zároveň neradi robíme „dočasné“ riešenia, keď vieme, že to za krátky čas aj tak poriadne prerobíme.

Novým zákazníkom neponúkame
návštevy stávajících zákazníkov

navstevy
Rešpektujeme a plne chápeme, že vaše know-how a spôsob práce vás stáli veľa času, úsilia a zdrojov, preto si nikdy nedovolíme žiadať vás, aby ste umožnili „prehliadku“ s novým zákazníkom.

Naopak, ak ste naším potenciálnym zákazníkom, nežiadajte nás o umožnenie takejto návštevy. Navyše to, že naše riešenia fungujú v inej spoločnosti, nie je zárukou, že budú fungovať aj u vás. Chápeme však, že sa chcete uistiť, že spolupráca s nami nie je slepou uličkou a že má zmysel s nami pokračovať.

Nikdy si nekúpite zajaca vo vreci

rabbit
Aby sme sa uistili, že naša spolupráca má zmysel a že naše riešenia vám prinesú požadovanú funkčnosť a uľahčenie, vždy riešenie najprv nasadíme, nastavíme a uvedieme do prevádzky, zvyčajne s obmedzenou funkčnosťou na 2-3 týždne, a až potom sa rozhodnete, či máte záujem o kúpu riešenia alebo vám z nejakého dôvodu nevyhovuje. Nikdy si teda nekúpite niečo, čo ste nemali možnosť vyskúšať.

Samozrejme, ak napríklad dodávame riešenie na import objednávok prijatých od rôznych zákazníkov, najprv nastavíme jednu alebo dve na vyskúšanie a ak vám fungovanie vyhovuje, aplikáciu si zakúpite a môžeme začať nastavovať ďalšie.

Ak je súčasťou výpožičky aj mobilný terminál, prosíme vás len, aby ste sa k nemu správali zdvorilo a nechali si všetky obaly pre prípad vrátenia. Nové zariadenia totiž požičiavame preto, lebo drvivá väčšina zákazníkov si ich nakoniec ponechá, čím nám ušetrí všetok čas na posielanie požičaných zariadení sem a tam.

Chcete sa nás na niečo spýtať?