Chcete sa na niečo spýtať?

Bc. Jakub Středa

plusEtiquette:
chytré štítkovanie pri výrobe či príjme

plusEtiquette je silný nástroj na okamžitú tlač štítkov a súvisiacich dokumentov (napr. návodov) pri príjme tovaru či výrobe. Je optimalizovaný pre dotykové displeje napr. pri priemyselných termináloch a je možné ho i upraviť pre konkrétne požiadavky prevádzky.

obtiažnosť
nasadenia

E1
SQL
MDB

Čo vám plusEtiquette prinesie?

 • ľahké štítkovanie výrobkov a tovaru
 • úsporu času danú tým, že všetky údaje sa preberajú z Pohody a tlačia sa pomocou definovaných šablón
 • štítkovanie tovaru, kartónov aj paliet
 • rýchla tlač súvisiacich dokumentov, napr. návodov z Pohody
 • ľahké generovanie šarží a expirácií
 • generovanie logistických etikiet podľa štandardov GS1-128

Čo plusEtiquette vie?

 • prechádzať a vyhľadávať zásoby evidované v Pohode
 • generovať štítky pre rôzne MJ a veľkosti balenia
 • generovať šarže podľa zadaného algoritmu a zakladať ich v Pohode
 • režim Výroby – prehľadné generovanie štítkov pri skladaní výrobkov do kartónov a kartónov na palety
 • režim Výstupnej kontroly – zaznamenávanie nameraných hodnôt a následná tlač výstupného protokolu pri výrobe
 • vytváranie príjemiek a výrobných listov v Pohode

Podrobný popis

Fotogaléria

Cena riešenia

Na stiahnutie

Changelog

plusEtiquette - šikovné štítkovanie pri výrobe alebo príjme

plusEtiquette sa používa najčastejšie na štítkovanie tovaru pri príjme od dodávateľov či na konci výrobnej linky. Tlačia sa najčastejšie štítky s čiarovými kódmi, českými názvami, cenami, alergénmi či inými povinnými údajmi.

Všetko je on-line napojené na Pohodu, všetky údaje, popisy a texty sa vyčítajú z Pohody a súpis oštítkovaných položiek je možné okamžite odoslať do Pohody ako príjemku či výrobný list.

Umožňuje aj prácu s rôznymi mernými jednotkami, súčtové etikety, generovanie šarží/výrobných čísel, generovanie zložených čiarových kódov GS1-128 podľa zadaných pravidiel vrátane evidencie obalov SSCC.

Základné možnosti a funkcie

 • on-line napojenie na Pohodu, vyhľadávanie v sklade a prechádzanie skladu podľa členenia
 • možnosť zadania počtu štítkov k tlači i „koeficientu“ štítku pri množstevných baleniach
 • generovanie výrobných čísel či šarží pri príjme podľa nastavených pravidiel
 • možnosť ručného aj automatického výberu šablóny etikety i vytváraného dokladu (príjemka / výrobný list) vrátane voľby číselného radu
 • prihlasovanie užívateľov pomocou mena a hesla.

Rozšírené funkcie

Okrem „základnej“ funkčnosti – jednoduchej tlače štítkov podľa výberu aplikácie obsahuje aj špeciálne odborové režimy pre použitie vo výrobe.

Režim kusovej výroby (napr. elektrovýroba):

 • prevedenie „výstupnej kontroly“ vyrábaného kusu (zaznamenanie vizuálnej kontroly, kompletnosti, nameraných hodnôt meraných veličín – napr. vypínací prúd apod.)
 • zaznamenanie kontroly vrátane mena kontrolujúcej osoby do Pohody
 • okamžitá tlač skúšobného protokolu, štítkov na výrobok aj obal
 • tlač súvisiacich dokumentov z Pohody – návod na obsluhu, schému, vyhlásenie o zhode, …
 • inteligentný filter protokolu a súvisiacich dokumentov (napr. pre výber jazykovej mutácie)
 • zobrazenie kompletného rozpadu výrobku vo všetkých úrovniach
 • kompletná obsluha pomocou dotykovej obrazovky

Režim výroby s balením (napr. potravinárstvo):

 • tlač štítkov na jednotlivé výrobky (sušienky, jogurty) aj ich balenie (kartón, krabice, paleta)
 • prideľovanie šarží a expirácií (či DMT) a tlač vo forme GS1-128 na štítky
 • odoslanie výrobného listu okamžite do Pohody
 • možnosť pripojenia váhy, štítok je automaticky vytlačený vždy pri ustálení váhy – rýchle štítkovanie napr. domácich syrov
 • pri použití tlačiarne štítkov s odlepovačkou možnosť počítania vyrobeného množstva podľa odlepených etikiet
 • prevádzka na dotykovej obrazovke v prevedení do potravinárskej výroby

Aplikácia plusEtiquette je vždy upravovaná podľa konkrétnych potrieb daného odboru, preto aj v cene aplikácie je zahrnuté bežné prispôsobenie aplikácie potrebám konkrétneho zákazníka.

 

Fotogaléria

Pozrite sa na to, ako vyzerá rozhranie aplikácie plusEtiquette.

Cena riešenia

Všetky funkcie a možnosti odpovedajúce danému radu Pohody sú neoddeliteľnou súčasťou systému, cena je jednotná a neodvíja sa od požadovaných funkcií. Cena software je pevná a nemenná, pri nákupe priamo od autora aj autorizovaných partnerov.

MDBSQLE1
Licencia plusEtiquette ako rozšírenie na plusMobile5.000 CZK / 220 EUR5.000 CZK / 220 EUR5.000 CZK / 220 EUR
Samostatná licencia aplikácie plusEtiquette13.000 CZK / 570 EUR13.000 CZK / 570 EUR13.000 CZK / 570 EUR
Licencia plusEtiquette upravená na mieru18.000 CZK / 785 EUR18.000 CZK / 785 EUR18.000 CZK / 785 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licencie / rok
Pri zakúpení v období od septembra do konca roka, servis na ďalší rok neúčtujeme.
Súvisiace služby
Vzdialená inštalácia a zaškolenie - odhadom 2 hodiny práce
Účtované podľa skutočnej náročnosti hodinovou sadzbou
1000 CZK/h
45 EUR/h
Inštalácia a zaškolenie na mieste (nepovinné)
bežný rozsah, max. 2 ľudia v rozsahu cca 2h
4.000 CZK / 175 EUR

Uvedené ceny sú bez DPH.

Na stiahnutie

plusEtiquette inštalátorEXE4,2 MB
produktový list aplikáciePDF0,5 MB

Changelog

2.7.3 (27.03.2024)
- úprava - možnost přidělování jedinečných SSCC kódů i bez režimu výroby při zapnutém číslování etiket


2.7.1 (11.12.2023)
- oprava - chyba po ukládání položky při chybě s připojenou váhou


2.7.0 (18.7.2023)
- oprava - u karet bez evidence šarží se nezobrazuje a do proměnných pro tisk etiket nevyplňuje datum expirace


2.6.9 (13.6.2023)
- úprava - možnost definice vlastních volitelných parametrů, které se uloží do položky odesílaného dokladu
- úprava - sčítání množství v režimu výroby i při vypnutém sdružování položek dokladu
- úprava - možnost ukládání SSCC-18 kódů do položek vytvářeného dokladu
- úprava - možnost uložit Text nebo Poznámku odesílaného dokladu


2.6.7 (22.5.2023)
- úprava - možnost výběru ze stávajících evidenčních čísel


2.6.6 (9.6.2022)
- úprava - možnost přednostního vyhledávání zásob dle volné shody názvu


2.6.4 (8.6.2021)
- oprava - při použití proměnných pro číslování etiket ve funkcích aplikace havarovala


2.6.3 (11.2.2021)
- úprava - možnost vkládání data a času tisku do poznámky položky při odesílání do Pohody
- oprava - omezení duplicitního zobrazení stejné zásoby, např. pokud má stejný EAN uveden na zásobě i v Dodavatelích
- úprava - aktualizace FastReport na aktuální verzi 2021.1


2.6.2 (13.1.2021)
- úprava - možnost povolení chování se k etiketám s MJ větší než 1 jako ke kartonovým (načítat SSCC atd.)


2.6.1 (3.12.2020)
- úprava - vyhledávání i v Objednacím kódu ze záložky Dodavatelé


2.6.0 (22.10.2020)
- úprava - úprava zařazování položek k tisku, aby nedošlo k "míchání" etiket při pomalém zařazování - čekání na předchozí úlohu


2.5.9 (19.8.2020)
- úprava - SQL dotaz pro zjištění etikety ke konkrétní zásobě může vracet název etikety i jméno souboru
- úprava - zvětšení okna náhledu etikety aby se vešla etiketa 100x150mm
- úprava - nezobrazovaly se zásoby při vybraných všech skladech a povoleném příjmu Výrobků
- úprava - v poznámce položky je možné zobrazit klávesnici na obrazovce


2.5.8 (16.6.2020)
- úprava - možnost tisku více kopií etiket pro 1 MJ


2.5.7 (21.5.2020)
- úprava - možnost chování se k zásobám evidovaným v metrech jako k váženým a do GS1-128 tisknout jako AI (311x)


2.5.6 (28.4.2020)
- úprava - úprava komunikačního protokolu CAS pro fungování s váhami T-Scale v režimu CAS
- úprava - fungování T-Scale vah přes převodník USB/serial


2.5.5 (31.3.2020)
- oprava - změny v režimu výroby s automatickým odlepováním u tiskáren TSC a s automatickým vážením


2.5.4 (25.2.2020)
- úprava - zrychlení načítání zásob, pokud jich je v členění více, řádově desetitisíce


2.5.3 (6.2.2020)
- úprava - možnost tisku vybrané šablony místo té přiřazené dokladem konkrétní zásobě
- oprava - při zapnutém přednostním vyhledávání podle EANu / IDS se nezobrazuje jedna zásoba vícekrát, pokud vyhledaný řetězec má jak v EAN tak v IDS


2.5.1 (10.12.2019)
- úprava - oprava stability při tisku s automatickým odlepováním u tiskárny TSC


2.4.9 (21.6.2019)
- možnost zobrazení vlastních informací na tlačítku - vlastní pole či výraz


2.4.8 (18.6.2019)
- oprava - zobrazení textu zásoby na tlačítku po vyhledání


2.4.7 (18.6.2019)
- oprava padání při vypínání Win klávesnice na obrazovce, pokud již byla zavřena křížkem


2.4.6 (18.6.2019)
- možnost zobrazení STextu na tlačítku zásoby
- výchozí klávesnice na obrazovce je Windowsová (OSK nebo TabTip)
- do interní klávesnice přidáno lomítko / a opraveno zobrazení při použití na celou obrazovku
- možnost zobrazení přes celou obrazovku, ale ne navrchu (je vidět dolní lišta Windows)


2.4.5 (13.6.2019)
- vyhledávání i v STextu zásoby


2.4.4 (23.5.2019)
- vyhledávání podle jednotlivých slov (každé slovo oddělené mezerou vyhledává samostatně, musí obsahovat všechna slova - výraz "bar cer" najde "Červená barva")
- vyhledávání i po mezeře ve vyhledávacím poli (zpřesňující vyhledávání)
- doplnění hodnot GS1-128 na sudý počet znaků (pro použití Code128 typu C)
- doplnění mezery a několik znaků na klávesnici na obrazovce
- možnost nastavení přepisování vyhledávaného textu při zobrazování/skrývání klávesnice na obrazovce
- aplikace nepadá při nevybrané šabloně etikety


2.4.2 (18.12.2018)
- oprava tisku paletových štítků


2.4.0 (11.12.2018)
- možnost tisku souvisejících dokumentů i bez dialogového okna


2.3.8 (13.11.2018)
- oprava vkládání do dokladu při zapnutém tisku souvisejících dokumentů, pokud zásoba žádný odpovídající neměla


2.3.7 (8.11.2018)
- oprava sdružování položek
- možnost ochrany konfigurace heslem
- úpravy ve způsobu tisku pro rychlejší tisk
- možnost tisku etiket po dávkách (kvůli docházejícímu spotřebáku)
- možnost vypnutí vyhledávání podle čísla objednávky


2.3.2 (19.9.2018)
- správa tiskáren a tiskových úloh
- řazení položek v dokladu od nejnovější
- možnost zakládání zásob a klávesnice na obrazovce při zakládání zásoby
- řada dalších oprav chyb a drobných úprav


2.2.6 (19.4.2018)
- vyhledávání podle názvu v celé délce, hledalo se jen v prvních 30 znacích (SQL/E1))


2.2.5 (6.11.2017)
- úpravy v režimu potravinářské výroby - hlídání kopií štítků a překročení množství v kartonu
- vyhledávání podle EANu i v dodavatelských kódech


2.2.4 (26.5.2016)
- možnost nastavení řazení položek (zásob) - podle názvu, kódu, STextu nebo vlastních polí


2.2.3 (10.2.2016)
- drobné úpravy funkčnosti


2.2.0 (23.9.2015)
- speciální režim balení


2.1.9 (23.7.2015)
- nepovinné přihlašování uživatelů
- možnost výběru více skladů
- možnost povinného zadávání šarže, pokud je vybráno "ruční určování šarží"


2.1.7 (10.3.2015)
- režim potravinářské výroby, elektrovýroby


2.1.0 (30.12.2013)
- oprava vyhledávání při připojení k Pohodě MDB
- přidán režim zjednodušeného štítkování při Výrobě prostřednictvím dotykové obrazovky
- generování expirace ze současného data + délky záruky
- načítání velikosti balení z koeficientu 2./3. MJ z Pohody


2.0.8 (19.11.2013)
- oprava listování stránkami s položkami
- zobrazení polohy v dlouhém seznamu


2.0.7 (31.7.2013)
- možnost zobrazení ceny na tlačítku zásoby


2.0.6 (9.6.2013)
- oprava PHetiquette pro MDB


2.0.5 (7.6.2013)
- doplnění možnosti zadání PLU a jejich automatického číslování v PHetiquette


2.0.4 (2.6.2013)
- oprava zakládání, pokud neexistuje Cenová skupina SK
- oprava načítání, pokud neexistuje kořenové členění (tj. bez větví) pro daný sklad


2.0.3 (13.5.2013)
- doplnění možnosti vytváření nového členění a skladových karet v PHetiquette


2.0.2 (27.3.2013)
- doplnění možnosti přenosu vybraných položek uživatelských seznamů do poznámky k položce dokladu do Pohody


2.0.1 (12.2.2013)
- doplnění funkce automatické aktualizace přes internet


2.0.0 (12.12.2012)
- vydání nové verze PHetiquette
- grafický návrhář etiket
- z důvodů technických omezení návrháře etiket podpora pouze Pohody SQL/E1