Snadná automatizace

plusSystem je komplexná sada aplikácií a nástrojov k Pohode, majúca za cieľ urýchliť, zjednodušiť a spresniť vykonávanie bežných operácií. Týchto nástrojov a aplikácií je celý rad, je možné ich rozdeliť do skupín podľa toho, s akým konkrétnym problémom Vám majú pomôcť.

Výmena a archivácia dát
plusImport2Pohoda

Import dokladov do Pohody

plusImport2Pohoda je univerzálny nástroj pre import dodávateľských aj odberateľských dokladov priamo do agend v Pohode s možnosťou definovať neobmedzené množstvo šablón a automatického spúšťania.
plusImportUni

Aktualizácia a import zásob do Pohody

plusImportUni je univerzálny nástroj pre import a aktualizáciu zásob v Pohode s možnosťou definovať šablóny pre import a podporou plne automatického spúšťania.
plusExportUni

Univerzálny exportovací nástroj

plusExportUni je užitočný nástroj slúžiaci pre automatizovaný export dokladov z Pohody do zložky/FTP/emailu. Využijete ho napr. v prípade, že potrebujete pravidelne odosielať objednávky svojim dodávateľom alebo napríklad faktúry svojim odberateľom v Pohoda XML/ISDOC/PDF formáte či napríklad archivovať doklady v PDF na dátovom úložisku.
plusAttach

Prikladanie naskenovaných dokumentov

plusAttach je užitočný pomocník na vytváranie a automatické prikladanie digitalizovaných dokumentov k príslušným dokladom v Pohode. Vďaka tomu tak všetky oskenované dokumenty vždy ľahko dohľadáte a máte ich kedykoľvek k dispozícii.
plusReport

Automatizácia pomocou programu Excel

PlusReport je aplikácia, ktorá slúži na generovanie Excelových formulárov z dát z Pohody a ich odosielanie mailom a zároveň spracovanie vyplnených formulárov späť do Pohody. Využíva sa napr. pre príjem objednávok, komisné hlásenia či inventúry komisných skladov.

Čo je nové?

plusMobile - changelog


8.1.7 (11.5.2023) - SERVIS 2023
- verze Android 1.7.6
- nová funkce - AND - podepisování výdejových dokladů a přijatých objednávek zákazníkem na displeji terminálu


plusRouter - changelog


2.6.7 (15.5.2023)
- oprava - oprava uplatňování zálohovky do výše výsledné faktury - chyby v zaokrouhlení


plusNotify - changelog


2.9.1 (20.3.2023)
- nová funkce - možnosti tisku vydané nabídky/přijaté nabídky


plusLabelUni - changelog


1.6.4 (19.04.2023)
- načítání seznamu výrobních čísel nově ignoruje duplicitní číslaplusEtiquette - changelog


2.6.6 (9.6.2023)
- úprava - možnost přednostního vyhledávání zásob dle volné shody názvu


plusABC - changelog


1.6.2 (24.01.2023)
- úprava uzamykání transakcíplusAttach - changelog


1.3.0 (27.04.2023)
- možnost přiložení kopie dokumentů do Adresáře


plusDisplay - changelog


1.1.0 (18.5.2021)
- změna ovladače pro čtení z databáze, upravena stabilita a vytěžování SQL serveru při četných dotazech


plusImport2Pohoda - changelog


1.7.4 (16.05.2023)
- Rozšíření - Přidána podpora více úhrad u Prodejek
- Rozšíření - Přidána možnost vyexportovat a importovat seznam volitelných hodnot
- Rozšíření - Přidána podpora dodacích adres u ISDOC verze 6.0.1
- Rozšíření - Umožněno zadat vlastní velikost pole pro zadání hodnot k zadání před importem
- Oprava - Opraveno přesouvání souborů v rámci FTP
- Oprava - Opraveno načítání emailů bez předmětu - způsobilo předčasné ukončení pravidla u sdílených zdrojů


plusImportUni - changelog


1.7.8 (14.03.2023)
- Oprava - Nezobrazuje se formulář s možností úpravy SQL dotazů


plusOrders - changelog


1.2.8 (12.02.2020)
- Oprava - Opravena chyba zobrazování přijatých objednávek u objednávek s opakujícími se stejnými položkami


plusReport - changelog


1.2.5 (24.01.2023)
- Oprava - Opraveno spouštění akcí i po neuspěšném odeslání emailu. Akce se nyní spouštějí pouze po úspěšném spouštění jednotlivých emailů.
- Nová funkce - Umožněno zpracovávat emaily z Office 365 pomocí OAuth
- Nová funkce - Rozděleno nastavení pro příjem a pro odesílání emailů
!! POZOR !! - Nová funkce - V záložce Pravidla pro doklady je možné kombinovat zadání textové hodnoty a hodnoty ze souboru - hodnoty ze souboru MUSÍ být vymezeny znakem #. Například #C3#


plusReklamace - changelog


1.2.3 (26.05.2022)
- Nová funkce - !! POZOR !! Kompletně přepracována funkčnost. Nutné opětovné nastavení řad, tiskových sestav a tiskáren.
- Nová funkce - Možnost vydávat jiné zboží místo vráceného. Pokud není skladem, vytváří se přijaté objednávky.
- Nová funkce - Přidána podpora MOSS. Pokud původní doklad je v režimu OSS, opravný daňový doklad, dobropis a přijatá objednávka vznikne v režimu OSS také.
- Nová funkce - Přidána možnost vyplnit středisko a činnost u vznikajících dokladů
- Nová funkce - Při více profilech lze při spuštění zorazit dotaz na výběr aktuálního profilu
- Nová funkce - Přidána "Akce po" - lze spustit dotaz nebo aplikaci po vytvoření jednotlivých dokladů
- Nová funkce - Lze nastavit tisk původního dokladu při vyřizování reklamace
- Rozšíření - Přidáno rozdělení tisku na tuzemské a zahraniční doklady


plusSkladem - changelog


1.3.3 (18.04.2023)
- Nová funkce - Aktualizace štítků a množství v položkách se provádí pouze v případě, že jsou rozdílné od původních hodnot při spuštění.
- Nová funkce - Přidána možnost řadit nové štítky na začátek nebo na konec stávajících štítků
- Nová funkce - Přidána možnost definovat v pravidle ovlivnění štítků bez nutnosti pracovat se skladovými zásobami (pouze pro načtené objednávky)
- Nová funkce - Přidáno zobrazení SQL dotazů pravidla pro lepší odladění vytvářeného pravidla
- Oprava - Oprava drobných nalezených chyb


plusServis - changelog


1.5.3 (20.12.2022)
- oprava - limitování dlouhého čísla objednávky zákazníka ze zakázky při vystavení vyúčtovacího dokladu