Snadná automatizace

plusSystem je komplexná sada aplikácií a nástrojov k Pohode, majúca za cieľ urýchliť, zjednodušiť a spresniť vykonávanie bežných operácií. Týchto nástrojov a aplikácií je celý rad, je možné ich rozdeliť do skupín podľa toho, s akým konkrétnym problémom Vám majú pomôcť.

Výmena a archivácia dát
plusImport2Pohoda

Import dokladov do Pohody

plusImport2Pohoda je univerzálny nástroj pre import dodávateľských aj odberateľských dokladov priamo do agend v Pohode s možnosťou definovať neobmedzené množstvo šablón a automatického spúšťania.
plusImportUni

Aktualizácia a import zásob do Pohody

plusImportUni je univerzálny nástroj pre import a aktualizáciu zásob v Pohode s možnosťou definovať šablóny pre import a podporou plne automatického spúšťania.
plusExportUni

Univerzálny exportovací nástroj

plusExportUni je užitočný nástroj slúžiaci pre automatizovaný export dokladov z Pohody do zložky/FTP/emailu. Využijete ho napr. v prípade, že potrebujete pravidelne odosielať objednávky svojim dodávateľom alebo napríklad faktúry svojim odberateľom v Pohoda XML/ISDOC/PDF formáte či napríklad archivovať doklady v PDF na dátovom úložisku.
plusAttach

Prikladanie naskenovaných dokumentov

plusAttach je užitočný pomocník na vytváranie a automatické prikladanie digitalizovaných dokumentov k príslušným dokladom v Pohode. Vďaka tomu tak všetky oskenované dokumenty vždy ľahko dohľadáte a máte ich kedykoľvek k dispozícii.
plusReport

Automatizácia pomocou programu Excel

PlusReport je aplikácia, ktorá slúži na generovanie Excelových formulárov z dát z Pohody a ich odosielanie mailom a zároveň spracovanie vyplnených formulárov späť do Pohody. Využíva sa napr. pre príjem objednávok, komisné hlásenia či inventúry komisných skladov.

Čo je nové?

plusMobile - changelog


7.9.4 (7.12.2022) - SERVIS 2021
- verze Android 1.6.1
- oprava - AND - správná práce při omezení skladů pomocí SQL výrazu či skladových skupin
- oprava - AND - v poli pro zjištění cílového skladu převodu dle objednávky může být i výraz


plusRouter - changelog


2.6.3 (1.7.2022)
- úprava - podpora zaokrouhlování na pěticenty (SK)


plusNotify - changelog


2.8.8 (24.11.2022)
- nová funkce - funkce generování QR kódu do těla emailu


plusLabelUni - changelog


1.6.3 (16.06.2022)
- ukládání rozměrů okna do uživatelského profiluplusEtiquette - changelog


2.6.4 (8.6.2021)
- oprava - při použití proměnných pro číslování etiket ve funkcích aplikace havarovala


plusABC - changelog


1.6.0 (19.10.2022)
- přidány nové typy výpočtů - Výdeje (skupina, celkem a denní průměr) vypočítané z počtu vystavených dokladů (výdejky, prodejky, faktury) za nastavené obdobíplusAttach - changelog


1.2.7 (2.9.2022)
- načtení všech souborů ze složky při rozpoznání přes název


plusDisplay - changelog


1.1.0 (18.5.2021)
- změna ovladače pro čtení z databáze, upravena stabilita a vytěžování SQL serveru při četných dotazech


plusImport2Pohoda - changelog


1.7.1 (08.11.2022)
- Rozšíření - Přidána možnost rozhodnout, zda jednotlivé hodnoty v hlavičce či položkách zapsat do Pohody či nikoli.
- Rozšíření - Přidána podpora interních seznamů Pohody u volitelných parametrů (činnost, sklad, středisko, země)
- Rozšíření - Přidány některé chybějící parametry do vydaných objednávek
- Oprava - Opraveno fungování volitelných parametrů typu interní číselník Pohody (Sklad)
- Oprava - Opraveno přeposílání emailů, pokud není navázáno připojení na Pohodu (mserver)
- Oprava - Opraveno načítání čísla účtu ze souboru ISDOC


plusImportUni - changelog


1.7.6 (25.05.2022)
- Nová funkce - Přidána nová sekce "Cenové akce", ve kterých lze zapisovat nové nebo aktualizovat stávající zásoby do cenových akcí. Zobrazují se pouze aktuální cenové akce.


plusOrders - changelog


1.2.8 (12.02.2020)
- Oprava - Opravena chyba zobrazování přijatých objednávek u objednávek s opakujícími se stejnými položkami


plusReport - changelog


1.2.3 (01.10.2020)
- Oprava - Oprava generování akce po odeslání emailů


plusReklamace - changelog


1.2.3 (26.05.2022)
- Nová funkce - !! POZOR !! Kompletně přepracována funkčnost. Nutné opětovné nastavení řad, tiskových sestav a tiskáren.
- Nová funkce - Možnost vydávat jiné zboží místo vráceného. Pokud není skladem, vytváří se přijaté objednávky.
- Nová funkce - Přidána podpora MOSS. Pokud původní doklad je v režimu OSS, opravný daňový doklad, dobropis a přijatá objednávka vznikne v režimu OSS také.
- Nová funkce - Přidána možnost vyplnit středisko a činnost u vznikajících dokladů
- Nová funkce - Při více profilech lze při spuštění zorazit dotaz na výběr aktuálního profilu
- Nová funkce - Přidána "Akce po" - lze spustit dotaz nebo aplikaci po vytvoření jednotlivých dokladů
- Nová funkce - Lze nastavit tisk původního dokladu při vyřizování reklamace
- Rozšíření - Přidáno rozdělení tisku na tuzemské a zahraniční doklady


plusSkladem - changelog


1.3.0 (25.08.2022)
- Rozšíření - Přidána možnost zahrnout nebo vypustit trvalé doklady. Standardně nastaveno na vypustit.


plusServis - changelog


1.5.2 (18.10.2022)
- přidána dodatečná kontrola před schválením/zamítnutím nabídky, zda již operace nebyla provedena z jiné stanice