Chcete sa na niečo spýtať?

Bc. Jakub Středa

plusAttach:
prikladanie naskenovaných dokumentov

plusAttach je užitočný pomocník na vytváranie a automatické prikladanie digitalizovaných dokumentov k príslušným dokladom v Pohode. Vďaka tomu tak všetky oskenované dokumenty vždy ľahko dohľadáte a máte ich kedykoľvek k dispozícii.

obtiažnosť
nasadenia

E1
SQL
MDB

Čo vám plusAttach prinesie?

  • úsporu času tým, že odpadne nutnosť každý doklad dohľadávať v papierovej forme v šanónoch alebo u účtovníčky
  • svoje dokumenty a doklady budete mať vždy k dispozícii na náhľad priamo v Pohode
  • možnosť konkrétny doklad ľahko vyhľadať vďaka vyhľadávaniu v Pohode
  • ľahké vybudovanie vlastného elektronického archívu

Čo plusAttach vie?

  • priraďovať vydané doklady vďaka unikátnemu QR kódu v tlačovej zostave
    (napr. potvrdené dodacie listy),
  • priraďovať prijaté doklady vďaka unikátnemu QR kódu na samolepke nalepenej na doklade
  • v pravidelnom intervale triediť zložku s naskenovanými dokumentmi
  • nerozpoznané dokumenty presúvať do určenej zložky pre manuálnu kontrolu

Podrobný popis

Fotogaléria

Cena riešenia

Na stiahnutie

Changelog

plusAttach - prikladanie naskenovaných dokumentov

Pokiaľ potrebujete mať v Pohode k dispozícii skeny vydaných aj prijatých dokladov, ale zdá sa vám ručné skenovanie a prikladanie desiatok i stoviek dokumentov denne príliš časovo náročné, môžete tento proces značne urýchliť práve pomocou tejto aplikácie

Aplikácia dokáže na základe unikátneho kódu automaticky priradiť sken dokumentu k príslušnému dokladu v Pohode bez toho, aby ste museli hľadať v papierových šanónoch alebo u účtovníkov. V spojení s automatickým skenerom Vám tak odpadá všetka úporná práca so skenovaním a priraďovaním.

Vydané doklady

Ukladanie skenov vydaných dokladov využijete napr. v prípade, keď chcete mať v Pohode k dispozícii podpísané dodacie listy zákazníkom. Do tlačovej zostavy dokladu, ktorý chcete priraďovať sa pridá QR kód s číslom dokladu. Tento doklad po vytlačení a podpísaní zákazníkom vložíte do skenera a naskenujete do vopred definovanej zdrojovej zložky, čo vie väčšina moderných multifunkčných zariadení.

Skenovať doklady môžete buď priebežne, alebo naraz. Program v nastavenom intervale kontroluje obsah zložky a pokiaľ v nej nájde dokumenty, „prečíta“ ich obsah a podľa QR kódu sken dokumentu priradí dokumentu v Pohode. V záložke Dokumenty v Pohode tak uvidíte všetky priradené skeny.

Prijaté doklady

Pri prijatých dokumentoch sa postup líši, pretože vzhľad dodávateľských dokladov nemôžete ovplyvniť, avšak stále je veľmi jednoduchý. V agende dokladov sa v Pohode vytvorí napr. voliteľný parameter (možno ale využiť aj iné pole v Pohode SQL/MDB) pre zápis čísla dokladu. Zároveň bude k dispozícii „nekonečný“ počet malých samolepiek s QR kódmi s číslami.

Pred naskenovaním dokumentu je tak potrebné na vopred určené miesto na doklade nalepiť QR kód s číslom a do voliteľného parametra v Pohode toto číslo k dokladu uviesť.

Ďalej je postup už rovnaký ako pri vydaných dokladoch. Po oskenovaní dokumentu sa sken nahrá do určeného priečinka a program ho prečíta a priradí.

Program plusAttach tak v spojení s automatickým skenerom vytvára a priraďuje všetky naskenované dokumenty a vzniká tak plnohodnotný elektronický archív. Na Vás už teda bude len umiestniť dokumenty do podávača skenera a o viac sa starať nemusíte.

Fotogaléria

Pozrite sa na to, ako vyzerá rozhranie plusAttach.

Cena riešenia

Všetky funkcie a možnosti odpovedajúce danému radu Pohody sú neoddeliteľnou súčasťou systému, cena je jednotná a neodvíja sa od požadovaných funkcií. Cena software je pevná a nemenná, pri nákupe priamo od autora aj autorizovaných partnerov.

MDBSQLE1
Licencia plusAttach9.000 CZK / 395 EUR9.000 CZK / 395 EUR9.000 CZK / 395 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licencie / rok
Pri zakúpení v období od septembra do konca roka, servis na ďalší rok neúčtujeme.
Súvisiace služby
Vzdialená inštalácia a zaškolenie - odhadom 2 hodiny práce
Účtované podľa skutočnej náročnosti hodinovou sadzbou
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny sú bez DPH.

Na stiahnutie

plusAttach inštalátorEXE33,1 MB
produktový list aplikáciePDF0,6 MB

Changelog

1.3.3 (25.04.2024)
- vylepšené načítání QR kódu


1.3.2 (17.01.2024)
- možnost vložit více čísel dokladu oddělených čárkou ve vlastním poli k hledání


1.3.1 (08.08.2023)
- implementace dokumentů agendy Interní doklady


1.3.0 (27.04.2023)
- možnost přiložení kopie dokumentů do Adresáře


1.2.9 (23.03.2023)
- úprava kompatibility s MDB databází


1.2.8 (20.12.2022)
- implementace dokumentů agendy Personalistika


1.2.7 (2.9.2022)
- načtení všech souborů ze složky při rozpoznání přes název


1.2.6 (16.8.2022)
- aktualizace knihoven rozpoznávání QR kódů


1.2.5 (9.8.2022)
- odstraněn problém s uvolňováním paměti


1.2.4 (22.6.2022)
- implementace dokumentů agendy Zakázky


1.2.3 (28.12.2020)
- přidána plná podpora Pohody MDB


1.2.2 (16.11.2020)
- možnost nastavit agendy pro skeny


1.2.1 (19.6.2020)
- pravidla přejmenování souborů aplikována i na přesouvané nezpracované soubory


1.2.0 (15.5.2020)
- možnost nastavení prefixu názvu přikládaného dokumentu


1.1.9 (24.3.2020)
- oprava zařazování dobropisů


1.1.8 (20.3.2020)
- SK lokalizace cest dokumentů Pohody


1.1.7 (17.3.2020)
- možnost přejmenování přiloženého souboru dle párovacího kódu
- možnost rozdělení vícestránkového PDF od QR do QR


1.1.6 (12.3.2020)
- načítání platebního QR kódu - použití párovacího symbolu, když se nezdaří přiřadit variabilní symbol


1.1.5 (17.2.2020)
- implementace dokumentů agendy Smlouvy


1.1.4 (15.1.2020)
- možnost načítání platebního QR kódu - použije se variabilní symbol


1.1.3 (5.12.2019)
- úprava editoru pro vybrání výřezu skenu dokumentu
- volitelné přiřazování skenů do adresáře dle první shody IČ


1.1.2 (18.11.2019)
- nutnost definice složky dokumentů firmy po aktualizaci Pohody na verzi 12300 (POZOR! Pokud se používá napojení programu na více účetních jednotek, tak je potřeba mít v obecném nastavení program cestu do dokumentů Pohody a u jednotlivých pravidel pro účetní jednotky definovanou cestu do dokumentů firmy! Správné nastavení je vidět v globálním nastavení Pohody.)


1.1.1 (31.10.2019)
- oprava funkčnosti programu po aktualizaci Pohody na verzi 12300


1.1.0 (26.9.2019)
- implementace dokumentů agendy Ostatní závazky
- implementace dokumentů agendy Ostatní pohledávky


1.0.9 (24.9.2019)
- možnost spuštění SQL dotazu po přiložení dokumentu


1.0.8 (17.9.2019)
- implementace dokumentů agendy Prodejky


1.0.7 (13.9.2019)
- možnost přepsání původního souboru


1.0.6 (9.9.2019)
- načítání čísla dokladu z názvu souboru
- implementace dokumentů agendy Převod
- implementace dokumentů agendy Pokladna


1.0.5 (15.1.2019)
- přidány a aktualizovány knihovny pro rozpoznání 1D a 2D kódů


1.0.4 (11.1.2019)
- úprava načítání náhledu obrázku a PDF


1.0.3 (14.11.2018)
- automatický výběr složky dokumentů firmy, musí se vybrat adresář dokumentů Pohody


1.0.2 (23.4.2018)
- poloautomatické aktualizace
- možnost rozdělování vícestránkových PDF
- licencování programu