Chcete sa na niečo spýtať?

Bohdan Chlumský

plusMajetek:
rýchla inventúra majetku

Spoľahlivé riešenie pre inventarizáciu majetku v Pohode. Aplikácia je určená pre OS Android a má množstvo rozšírených funkcií vrátane možnosti zhotovovať fotografie stavu inventarizovaných položiek. Všetky potrebné údaje o jednotlivých položkách sú tak dispozícii priamo v Pohode.

obtiažnosť
nasadenia

E1
SQL
MDB

Čo Vám plusMajetok prinesie?

 • zásadné zrýchlenie inventúry vlastného majetku
 • evidencia bez chýb vďaka načítaniu čiarových alebo QR kódov či s využitím RFID
 • náhľad na skutočný stav evidovaných položiek vďaka fotografiám uloženým priamo v Pohode
 • možnosť inventarizovať majetok v off-line režime

Čo plusMajetok vie?

 • inventarizovať miesto daného majetku (miestnosť, budova)
 • zaznamenávať stav a fotodokumentáciu evidovaného majetku
 • ukladať históriu zmien
 • označovať majetok rôznymi stavmi podľa vlastnej definície (napr. vyradiť, poškodené atp.)
 • pracovať bez dátového pripojenia v režime off-line
 • hromadné operácie s majetkom

Podrobný popis

Fotogaléria

Cena riešenia

Na stiahnutie

Changelog

plusMajetok - rýchla inventúra majetku

Inventúra väčšinou nepatrí medzi najobľúbenejšie úkony a každý kto niekedy inventúru robil určite potvrdí, že sa jedná o veľmi náročnú činnosť, ktorá kladie veľké požiadavky ako časové, tak na presnosť. Aplikácia plusMajetok vznikla práve preto, aby Vám ušetrila čas a zaistila úplne presné výsledky pri inventarizácii majetku. Navyše, vďaka pokročilým možnostiam dátových terminálov, umožní evidovaný majetok aj fotografovať a ľubovoľne označovať.

Hlavné vlastnosti aplikácie plusMajetok:

 • použiteľná vo všetkých radoch Pohody, ukladanie informácií sa líši podľa možností daného radu
 • ukladá históriu zmien
 • možno prikladať fotodokumentáciu
 • majetok je možné označovať rôznymi stavmi, umožňuje definíciu vlastných stavov
 • pracuje v off-line režime, nie je tak potrebné dátové pokrytie v oblastiach inventarizácie
 • pracuje s číselníkom umiestnenia z Pohody, položky je možné premiestňovať
 • umožňuje hromadné označenie nenačítaných položiek vybraným chybným stavom a popr. aj ich odobratie z aktuálneho umiestnenia

Ako prebieha inventúra?

Aplikácia pracuje s agendami Majetku v Pohode. Aby mohla byť inventúra presná, je nutné zaistiť jednoznačnú a bezchybnú identifikáciu. Presná identifikácia je dosiahnutá použitím čiarového alebo QR kódu s číslom položky, prípadne RFID. Dátový terminál je vybavený skenerom a vďaka tomu je načítanie kódu rýchle a presné. Po načítaní kódu sa zobrazí súhrn informácií o položke a jej umiestnení. K položke je možné urobiť ľubovoľný počet fotografií a označiť ju príslušným stavom. Aplikáciu je možné používať so všetkými verziami ES Pohoda (MDB, SQL aj E1). pri variante MDB/SQL sú zadané dáta zaznamenané do internej poznámky, vo variante E1 je možné ich zaznamenať do voliteľných parametrov.

Fotodokumentácia

Jeden obrázok je lepší ako tisíc slov. Preto aplikácia umožňuje každú inventarizovanú položku priamo z detailu položky vyfotografovať. Zhotovené fotografie sú po synchronizácii nahrané do Pohody a sú tak kedykoľvek k dispozícii v agende Majetok na záložke Dokumenty. Postupne si tak vybudujete pre všetky inventarizované položky rozsiahly archív fotografií priamo v Pohode.

Stavy majetku

Ďalšou užitočnou funkciou je možnosť označovať položky unikátnym stavom. Stav si môžete ľubovoľne definovať v nastavení aplikácie a prispôsobiť si ich presne podľa seba. Vďaka stavom potom môžete jednotlivé položky ľubovoľne filtrovať alebo vyhľadávať (len vo variante Pohoda E1).

Off-line režim

Aplikácia počas práce funguje výhradne v off-line režime, nie je tak potrebné riešiť dátové pripojenie či WiFi pokrytie všetkých priestorov. Všetky nazbierané dáta sú uložené bezpečne v dátovom termináli až do momentu, kedy prebehne synchronizácia. Synchronizácia prenesie a zapíše nazbierané dáta do Pohody.

Aplikácia je určená pre OS Android a mobilný dátový terminál Chainway C6000C70C71C72C61 a C66 s modulom pre čítanie 2D a čiarových kódov.   Aplikáciu nie je možné spustiť na zariadeniach jiných výrobců.

Fotogaléria

Pozrite sa na to, ako vyzerá rozhranie a výstup z aplikácie plusMajetok.

Cena riešenia

Všetky funkcie a možnosti odpovedajúce danému radu Pohody sú neoddeliteľnou súčasťou systému, cena je jednotná a neodvíja sa od požadovaných funkcií. Cena software je pevná a nemenná, pri nákupe priamo od autora aj autorizovaných partnerov.

MDBSQLE1
Licencia aplikácie plusMajetok12.000 CZK / 525 EUR12.000 CZK / 525 EUR18.000 CZK / 785 EUR
Prídavná licencia (CAL)5.000 CZK / 220 EUR5.000 CZK / 220 EUR5.000 CZK / 220 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licencie / rok
Pri zakúpení v období od septembra do konca roka, servis na ďalší rok neúčtujeme.
Súvisiace služby
Vzdialená inštalácia a zaškolenie - odhadom 2 hodiny práce
Účtované podľa skutočnej náročnosti hodinovou sadzbou
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny sú bez DPH.

Na stiahnutie

plusMajetok inštalátorAPKGoogle Play
NávodPDF6,5 MB
Produktový list aplikáciePDF0,5 MB

Changelog

Prozatím beze změn.