Chcete sa na niečo spýtať?

Martin Žatečka

plusNáhled:
rýchly náhľad pripojených dokumentov

Aplikácia plusNáhľad zrýchľuje prácu s priloženými dokumentmi v Pohode. V oddelenom okne alebo na druhom monitore, zobrazuje v reálnom čase dokumenty, ktoré sú pripojené k položkám v Pohode.

obtiažnosť
nasadenia

E1
SQL

Čo Vám plusNáhľad prinesie?

 • zobrazenie dokumentov či definovanej zostavy k vybranému dokladu alebo záznamu napr. na druhej obrazovke
 • prístup k dokumentom bez nutnosti preklikávania sa medzi záložkami a otvárania jednotlivých dokumentov ručne
 • zrýchlenie práce pri kontrole originálnych dokladov proti dokladom v Pohode

Čo plusNáhľad vie?

 • prezerať pripojené dokumenty z aktuálne zobrazeného dokladu v spustenej Pohode, listovať v PDF dokumentoch
 • zobrazovať ľubovoľné zoznamy či zostavy súvisiace s označeným záznamom v Pohode
 • zobrazovať súpis dát s možnosťou zhliadnuť ďalšie informácie po označení riadku
 • definovať vlastné zostavy vrátane tvorby grafov
 • užívateľsky definovať klávesové skratky pre ovládanie
 • ovládanie bez nutnosti opustiť Pohodu

Podrobný popis

Fotogaléria

Cena riešenia

Na stiahnutie

Changelog

plusNáhľad - rýchly náhľad pripojených dokumentov

Aplikácia plusNáhľad slúži na zobrazovanie priložených dokumentov k dokladom v agendách v reálnom čase a na zobrazenie definovaných zostáv k vybraným záznamom.

Prezeranie priložených dokumentov v Pohode nie je úplne užívateľsky prívetivé, vďaka aplikácii plusNáhled už nemusíte pre každý doklad preklikávať na záložku Dokumenty a každý súbor jednotlivo otvárať.

U zásob si naopak môžete k vybranej zásobe či zákazníkovi vždy automaticky nechať zobraziť napríklad históriu nákupov a predajov, graf vývoja či množstvo na prijatých/vydaných objednávkach, všetko definované pomocou SQL výrazov.

Hlavné vlastnosti

 • prezeranie pripojených dokumentov z aktuálne zobrazeného dokladu v spustenej Pohode
 • možnosť listovania v PDF dokumentoch či obrázkoch zásob
 • zobrazenie ľubovoľného zoznamu súvisiaceho s označeným dokladom v Pohode
 • zobrazenie súpisu dát a ich detailov

Použitie aplikácie plusNáhľad

Aplikácia je rozdelená na verziu DOC a verziu PRO.

Funkcia DOC

Aplikácia plusNáhľad sa spúšťa v samostatnom okne. Vďaka tomu je možné ju mať otvorenú na druhej obrazovke, prípadne na jednej vedľa okna s Pohodou. Aplikácia vie pracovať nad viacerými účtovnými jednotkami a spozná, v ktorej agende a na ktorom doklade sa nachádzate. Hneď ako pri doklade zistí priložené súbory, okamžite ich zobrazuje v náhľadovom okne. Nie je potrebné nič otvárať ani hľadať.

Funkcia PRO

Verzia aplikácie PRO umožňuje navyše k náhľadu dokumentov definovať vlastné zoznamy, súpisy dát alebo grafy. Vďaka možnosti zobrazovania naprieč účtovnými jednotkami môžete prehľadne sledovať napr. odobraný tovar odberateľov, históriu nákupov pre jednotlivé produkty, vývoje predajov atď. Vďaka možnosti užívateľskej definície dotazov nie ste obmedzení v žiadnom smere a je len na Vás, aké dáta potrebujete v reálnom čase zobrazovať.

Funkcia náhľadového okna

Fotogaléria

Pozrite sa na to, ako vyzerá rozhranie a výstupy aplikácie plusNáhľad.

Cena riešenia

Všetky funkcie a možnosti odpovedajúce danému radu Pohody sú neoddeliteľnou súčasťou systému, cena je jednotná a neodvíja sa od požadovaných funkcií. Cena software je pevná a nemenná, pri nákupe priamo od autora aj autorizovaných partnerov.

Pre náhľad dokumentov

MDBSQLE1
plusNáhľad DOC 1 - jedna účtovná jednotka6.000 CZK / 265 EUR6.000 CZK / 265 EUR
plusNáhľad DOC X - viac účtovných jednotiek12.000 CZK / 525 EUR12.000 CZK / 525 EUR

Pre náhľad dokumentov a možnosť definovať vlastné zostavy

MDBSQLE1
plusNáhľad PRE 1 - jedna účtovná jednotka12.000 CZK / 525 EUR12.000 CZK / 525 EUR
plusNáhľad PRE X - viac účtovných jednotiek18.000 CZK / 785 EUR18.000 CZK / 785 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licencie / rok
Pri zakúpení v období od septembra do konca roka, servis na ďalší rok neúčtujeme.
Súvisiace služby
Vzdialená inštalácia a zaškolenie - odhadom 1 hodina práce
Účtované podľa skutočnej náročnosti hodinovou sadzbou
1000 CZK/h
45 EUR/h
Návrh pravidiel (nepovinné)
Jedná sa o odporúčané ceny služieb, cena nie je nijako záväzná pre partnerov.
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny sú bez DPH.

Na stiahnutie

plusNáhľad inštalátorEXE12,5 MB
produktový list aplikáciePDF0,5 MB

Changelog

1.3.1 (26.10.2023)
- Rozšíření - přidána možnost zabezpečit pravidla heslem


1.3.0 (30.11.2021)
- Úprava - Upraveno zobrazení dokumentů, které nejsou podporovány


1.2.9 (12.10.2021)
- Oprava - Při zvolení dokladu bez dokumentů dojde k odstranění náhledu původního dokladu.
- Úprava - Přidáno podrobné logování aplikace


1.2.8 (16.06.2021)
- Úprava - Upraveno zjišťování aktuálního dokladu po aktualizaci Pohody


1.2.7 (13.04.2021)
- Přidáno podepisování aplikace certifikátem
- Oprava - Oprava zobrazení


1.2.6 (12.02.2021)
- Nové funkce - Při zmenšení aktuálně zobrazeného dokumentu dojde k zobrazení dvou stránek
- Nová funkce - Přidána podpora obrázků BS Shopu


1.2.5 (20.08.2020)
- Nové funkce - Délka sloupců se ukládá uživateli do vlastního nastavení
- Nová funkce - jednotlivým tlačítkům úloh lze definovat vlastní barvy
- Nová funkce - Přidány textové informace s nápovědou a vlastní hodnota pro načítání dat
- Nová funkce - Přidána možnost formátovat číselné buňky v tabulkách
- Nová funkce - Tabulky s detailem lze zobrazovat vedle sebe i pod sebou
- Nová funkce - Přidán filtr do tabulkových pravidel
- Nová funkce - Přidána monžnost zobrazovat názvy úloh nebo je skrýt


1.2.4 (21.05.2020)
- Úprava - Přidána nová verze reportovacího programu
- Úprava - Usnadnění nastavení při prvním spuštění


1.2.3 (15.04.2020)
- Oprava - Oprava licencování


1.2.2 (07.04.2020)
- Nová funkce - Přidány funkce pro otočení zobrazeného dokumentu.
- Nová funkce - Data lze zobrazovat ze starších účetních jednotek najednou


1.2.1 (02.04.2020)
- Nová funkce - Přidány nové funkce náhledu (seznam, seznam s položkami, vlastní tisková sestava)


1.1.6 (28.02.2020)
- Nová funkce - Přidána podpora 32b architektury


1.1.5 (17.02.2020)
- Oprava - Oprava načítání názvu adresáře s dokumenty při použití diakritiky


1.1.4 (07.02.2020)
- Nová funkce - Možnost listovat v PDF dokumentu
- Nová funkce - Otevření dokumentů v asociované aplikaci
- Nová funkce - Přidána možnost ovládat aplikaci globálními klávesovými zkratkami
- Změna vizuální stránky aplikace


1.1.2 (05.02.2020)
- první oficiální vydání