Chcete sa na niečo spýtať?

Ing. Martin Kašpar

plusGroup:
konsolidácia objednávok

plusGroup slúži na zjednotenie viacerých nevykrytých alebo čiastočne vykrytých objednávok do súhrnných prijatých alebo vydaných objednávok podľa zadaných kritérií. Používa sa napr. u veľkoobchodov, kde sa hromadí mnoho čiastočne vykrytých objednávok a je tak vhodné ich občas zoskupiť do jednej pre väčšiu prehľadnosť.

obtiažnosť
nasadenia

E1
SQL
MDB

Podrobný popis

Fotogaléria

Cena riešenia

Na stiahnutie

Changelog

plusGroup - konsolidácia objednávok

Uplatnenie nájde napríklad v prevádzkach, kde odberatelia/dodávatelia zasielajú objednávky priebežne napríklad prostredníctvom API a je potrebné ich pred expedíciou zoskupiť alebo v situáciách, kedy je vhodné po nejakej dobe z dôvodu prehľadnosti vykonať zhrnutie objednávok.

Zjednotenie je možné vykonávať na ručné vyžiadanie alebo napríklad automaticky napríklad každé ráno podľa už skôr definovaného nastavenia a docieliť tým pripravenosť na vykrývanie objednávok skladníkov každý deň.

plusGroup je možné tiež nadefinovať v prípade Pohody E1 ako Externý nástroj a spúšťať ho tak priamo z Pohody z agendy prijatých objednávok a využiť pritom nadefinované alebo aktuálne filtre a tým zjednotiť napríklad len zobrazené objednávky alebo iba označeného odberateľa.

Zostáva zachovaná dohľadateľnosť jednotlivých objednávok, v parametroch pôvodnej i novej je zaznamenané, z akej a do akej bola položka presunutá.

Aplikácia združí za daných podmienok zhodné položky z viacerých objednávok do jednej. Položky musia mať zhodnú cenu a prípadne ďalšie nastavené parametre.

Fotogaléria

Pozrite sa na to, ako vyzerá rozhranie aplikácie plusGroup.

Cena riešenia

Všetky funkcie a možnosti odpovedajúce danému radu Pohody sú neoddeliteľnou súčasťou systému, cena je jednotná a neodvíja sa od požadovaných funkcií. Cena software je pevná a nemenná, pri nákupe priamo od autora aj autorizovaných partnerov.

MDBSQLE1
Licencia aplikácie plusGroup9.000 CZK / 395 EUR9.000 CZK / 395 EUR9.000 CZK / 395 EUR
Prenos voliteľných parametrov podľa nastavenia
Označenie pôvodu nových položiek do voliteľného parametra
Označenie cesty pôvodných položiek do voliteľného parametra
Servis a podpora
20% z ceny licencie / rok
Pri zakúpení v období od septembra do konca roka, servis na ďalší rok neúčtujeme.
Súvisiace služby
Vzdialená inštalácia a zaškolenie - odhadom 2 hodiny práce
Účtované podľa skutočnej náročnosti hodinovou sadzbou
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny sú bez DPH.

Na stiahnutie

plusGroup letákPDF1,8 MB
plusGroup inštalátorEXE0,3 MB

Changelog

Prozatím beze změn.