Chcete sa na niečo spýtať?

Bc. Jakub Středa

plusSkladem:
prehľadné vyhodnocovanie objednávok

Aplikácia plusSkladom Vám zásadne uľahčí prácu s prijatými objednávkami. Pravidelne vyhodnocuje expedovateľnosť objednávok a každej objednávke priradí jeden alebo viac farebných štítkov podľa ľubovoľne definovateľných filtrov.

obtiažnosť
nasadenia

E1
SQL
MDB

Čo Vám plusSkladom prinesie?

 • aktuálnu informáciu o expedovateľnosti objednávok priamo v Pohode
 • automatizované vyhodnocovanie plne aj čiastočne expedovateľných objednávok
 • ľahké filtrovanie stavov objednávok priamo v zozname prijatých objednávok v Pohode podľa štítkov
 • možnosť využiť dáta zo štítkov ako podklad pre ďalšiu automatizáciu

Co plusSkladom vie?

 • označovať farebnými štítkami prijaté objednávky pre jednoduchú a prehľadnú prácu s prijatými objednávkami
 • ľubovoľne definovať filtre objednávok ktoré sa nemajú spracovávať
 • jednoducho definovať farby a názvy štítkov podľa nastaviteľného filtra
 • spúšťať sa automaticky bez nutnosti zásahu užívateľa

Podrobný popis

Fotogaléria

Cena riešenia

Na stiahnutie

Changelog

plusSkladom - prehľadné vyhodnocovanie objednávok

Každý, kto pracuje v Pohode s väčším množstvom objednávok vie, že je to veľmi náročné a zdĺhavé a zároveň často vznikajú chyby práve vďaka značenému množstvu dát a ich súvislostiam, prioritám objednávok a ďalším ohľadom.

Hlavné vlastnosti

 • jednoduchá a prehľadná práca s prijatými objednávkami vďaka farebným štítkom a prehľadu o aktuálnej skladovej dostupnosti položiek.
 • možnosť filtrovať objednávky v Pohode podľa štítkov
 • možnosť ľubovoľne definovať pravidlá pre spracovanie objednávok a priradenie štítkov k nim
 • automatické spúšťanie bez nutnosti zásahu užívateľa

Princíp fungovania aplikácie plusSkladom

Aplikácia plusSkladom vyhodnocuje stavy objednávok podľa vopred definovaných filtrov a pomocou štítkov tieto stavy zobrazuje v Pohode nad danou objednávkou.

Filtre

Pomocou filtrov môžete zo spracovania vylúčiť objednávky, ktoré nechcete označiť ako dokončené objednávky, trvalé doklady, požiadavky na výrobu atď.

Zároveň je možné určiť poradie spracovania objednávok, kedy napríklad uprednostníte veľkoobchodné pred maloobchodnými alebo z dôvodov obtiažneho vrátenia zálohových platieb tie vopred uhradené pred dobierkovými. Všetky prioritnejšie objednávky potom môžu rezervovať všetok tovar, aj keď nie sú skladom kompletne.

Štítky

Pre každú úlohu je možné nadefinovať vlastnú sadu štítkov pre tieto tri stavy: Kompletne skladom, Čiastočne skladom a Nie je skladom. Pre každý z uvedených stavov je možné nastaviť a filtrom definovať ľubovoľný počet štítkov, ich názvov a farieb (tak, ako sa majú zobrazovať v Pohode). Nemusíte sa tak obmedzovať na jediný farebný štítok pre jednotlivé stavy, ale pri jednej objednávke môže byť zobrazených štítkov viac, napríklad pre označenie kombinácií stavov Skladom a Čaká na úhradu.

Využitie v Pohode a ďalších automatizáciách

Aplikácia automaticky v nastavenom intervale kontroluje prijaté objednávky a priebežne upravuje štítky podľa aktuálnej situácie. Vďaka označeniu štítkami si môžete jednoducho odfiltrovať objednávky napr. podľa toho, ktoré sú v danej chvíli expedovateľné a s nimi ďalej jednoducho pracovať. Nikto nemusí strážiť, či tovar, ktorý práve dorazil od dodávateľa, nepatrí náhodou na nejakú čakajúcu objednávku. Jednoducho si zobrazíte expedovateľné objednávky a o viac sa nemusíte starať.

Z dát vypočítaných aplikáciou plusSkladom môžu ďalej pracovať aplikácie ako plusRouter, plusMobile či plusSupplier na zabezpečenie expedície objednávky či objednanie chýbajúceho tovaru od dodávateľa.

Doplnkovou funkciou aplikácie je zobrazenie množstva na expedíciu priamo pri položke v objednávke. Pri každej položke je tak možné zobraziť, koľko ks objednaného tovaru je aktuálne k dispozícii na sklade.

Fotogaléria

Pozrite sa na to, ako vyzerá rozhranie a výstup z aplikácie plusSkladom

Cena riešenia

Všetky funkcie a možnosti zodpovedajúce danému radu Pohody sú neoddeliteľnou súčasťou systému, cena je jednotná a neodvíja sa od požadovaných funkcií. Cena software je pevná a nemenná, pri nákupe priamo od autora aj autorizovaných partnerov.

MDBSQLE1
Základná licencia plusSkladom6.000 CZK / 265 EUR6.000 CZK / 265 EUR6.000 CZK / 265 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licencie / rok
Pri zakúpení v období od septembra do konca roka, servis na ďalší rok neúčtujeme.
Súvisiace služby
Vzdialená inštalácia a zaškolenie - odhadom 1 hodina práce
Účtované podľa skutočnej náročnosti hodinovou sadzbou
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny sú bez DPH.

Na stiahnutie

plusSkladom inštalátorEXE6,2 MB
produktový list aplikáciePDF0,6 MB

Changelog

1.3.9 (19.02.2024)
- Nová funkčnost - Lze ovlivnit zaokrouhlování množství u položek k expedici. Standardně se základní měrná jednotka nezaokrouhluje, ostatní ano. Lze nastavit i u jednotlivých zásob samostatně.


1.3.8 (27.11.2023)
- Rozšíření - U každého štítku lze nastavit volitelný parametr typu Ano/Ne, který se zaškrtne v případě, dojde ke změně daného štítku u objednávky


1.3.7 (27.11.2023)
- Rozšíření - Zohledněn koeficient měrné jednotky u položek objednávek


1.3.6 (20.11.2023)
- Úprava - Uprava dotazu pro odstranění štítků u stornovaných nebo vyřízených objednávkách (Ostatní nastavení)


1.3.5 (05.06.2023)
- Oprava - Oprava načítání výrobních požadavků při změně zásoby oproti původnímu výrobku


1.3.4 (30.05.2023)
- Nová funkce - Možno zadat stav skladem namísto standardního stavu z Pohody
- Oprava - Opraveno fungování na MDB databázích


1.3.3 (18.04.2023)
- Nová funkce - Aktualizace štítků a množství v položkách se provádí pouze v případě, že jsou rozdílné od původních hodnot při spuštění.
- Nová funkce - Přidána možnost řadit nové štítky na začátek nebo na konec stávajících štítků
- Nová funkce - Přidána možnost definovat v pravidle ovlivnění štítků bez nutnosti pracovat se skladovými zásobami (pouze pro načtené objednávky)
- Nová funkce - Přidáno zobrazení SQL dotazů pravidla pro lepší odladění vytvářeného pravidla
- Oprava - Oprava drobných nalezených chyb


1.3.1 (25.01.2023)
- Oprava - Opraven zápis do historie v případě nastavení více štítků najednou.


1.3.0 (25.08.2022)
- Rozšíření - Přidána možnost zahrnout nebo vypustit trvalé doklady. Standardně nastaveno na vypustit.


1.2.9 (10.08.2022)
- Nová funkce - Přidán zápis do historie záznamů (dokladů), pokud dojde ke změně štítků programem.
- Oprava - Opraven zákaz spouštění nepovolených úloh


1.2.8 (26.05.2022)
- Oprava - Opraveno načítání objednávek


1.2.7 (11.05.2022)
- Nová funkce - Přidána možnost vložit jiné pole pro množství z objednávky (např. ručně zadané množství)
- Oprava - Opraveno řazení jednotlivých podmínek pro vyhodnocení


1.2.5 (21.04.2022)
- Úprava - Úprava funkčnosti výběru barvy po aktualizích Windows


1.2.4 (23.03.2022)
- Úprava - doplnění informativních ikon


1.2.3 (08.11.2021)
- Nová funkce - Přidána možnost ignorovat položky objednávek, které mají záporné množství


1.2.2 (21.09.2021)
- Oprava - Opraveny popisky v nastavení
- Úprava - Přidáno upozornění, že se nepodařilo uložit změny v nastavení
- Úprava - Přidáno odstranění štítku pro vyřízené a stornované objednávky, pokud se jim příznak zruší.


1.2.1 (30.06.2021)
- Oprava - Opraveno generování štítků u MDB Pohody


1.1.13 (20.01.2021)
- Oprava - Opraveno generování štítků u dokladů s částečným vyskladněním


1.1.12 (12.01.2021)
- Nová funkce - Přidána možnost vytvářet zjednodušené logy ze spuštění


1.1.11 (26.10.2020)
- Nová funkce - přidána možnost definovat samostatně štítky pro vyřízené a stornované objednávky s možností výběru, zda stávající štítky doplnit či přepsat.
- Úprava - Výběr pouze společných nebo objednávkových štítků


1.1.10 (09.10.2020)
- Oprava - opraveno načítání filtru štítků. Nebylo respektováno pořadí.


1.1.9 (06.10.2020)
- Úprava - přidána pevná podmínka pro přijaté objednávky, které nejsou stornované a vyřízené


1.1.8 (15.06.2020)
- Úprava - štítky se u objednávek nulují pouze ty, které jsou v pravidle použity


1.1.7 (28.05.2020)
- Nová funkce - přidána možnost aktualizace aplikace


1.1.6 (24.02.2020)
- Úprava textů
- Oprava opakovaného ručního spouštění


1.1.5 (21.02.2020)
- Úprava načítání dat


1.1.4 (07.02.2020)
- Nová funkce - přidána možnost přičíst ke stavu skladu další hodnotu (například množství na externím skladu)


1.1.3 (16.01.2020)
- Oprava registrování aplikace


1.0.0 (16.12.2019)
- první verze aplikace