Chcete sa na niečo spýtať?

Ing. Martin Kašpar

plusPickUp:
Generovanie pick-up listov

plusPickUp sa používa na optimalizáciu prípravy objednávok na expedíciu. Umožňuje automatické generovanie pick-up listov jednej alebo viacerých objednávok podľa nastavených pravidiel a triedenie podľa miesta, hmotnosti atď. Vychystávanie a rozdelenie hromadných položiek na objednávky sa vykonáva pomocou mobilných terminálov plusMobile.

obtiažnosť
nasadenia

E1

Čo Vám plusPickUp prinesie?

  • Rýchlejšia expedícia vďaka súhrnnému pickování malých objednávok
  • optimálnejší priechod skladom pri zhromažďovaní výrobkov na expedíciu
  • schopnosť efektívne rozdeliť položky objednávky do pick-up listov podľa ich umiestnenia, hmotnosti, objemu atď.

Čo plusPickUp vie?

  • spúšťať automaticky bez zásahu používateľa pomocou plánovača úloh alebo ako externý nástroj
  • nastaviť skupinu filtrov na výber objednávok, ktoré sa potom podľa týchto filtrov zoskupia do svozových skupín a rozdelia do pick-up listov
  • rozsiahle možnosti nastavenia generovania pickup listov
  • integrácia s inými produktmi automatizácie expedície

Podrobný popis

Fotogaléria
Cena riešenia

Na stiahnutie

Changelog

plusPickUp - generovanie pickup listov

Vytváranie pick-up listov je veľkým prínosom pre zefektívnenie prípravy expedície a expedíciu väčšieho množstva menších objednávok, kedy skladník nemusí chodiť do skladu pre každú jednotlivú objednávku zvlášť, ale automaticky vytvára tzv. svozové skupiny nad pravidlami definovanými skupinami objednávok a každá svozová skupina môže byť následne rozdelená do viacerých pick-up listov, napr. podľa jednotlivých miestností, manipulačných podmienok alebo iných kritérií. Vytváranie prebieha priebežne, aby aj posledná prijatá, ale prioritná objednávka bola expedovaná čo najskôr a nie na konci frontu.

Modelový príklad 1 – jednoduchý sklad

 

Ak je rad na expedíciu expedovateľných objednávok e-shopu (vygenerované pick-up listy čakajúce na spracovanie) prázdny alebo krátky, vytvorí sa ďalšia svozová skupina s prioritou pre VIP zákazníkov alebo určitých dopravcov, ktorá obsahuje 20 skladových položiek a vygeneruje sa jeden pick-up list, ktorý potom skladník súhrnne zozbiera a po zozbieraní už distribuuje na jednotlivé objednávky pomocou mobilných terminálov (plusMobile).

Modelový príklad 2 – štruktúrovaný sklad, premenlivá veľkosť/hmotnosť tovaru

 

Na rozdiel od prvého príkladu sa zvyčajne vytvorí väčšia svozová skupina (napr. so 60 položkami), ktorá sa však následne rozdelí na viacero pick-up listov v závislosti od veľkosti a umiestnenia tovaru v sklade – jeden pick-up list je možné vyzdvihnúť do koša zo zeme, druhý pick-up list vyžaduje paletový vozík alebo vysokozdvižný vozík a položky z tretieho pick-up listu je potrebné odviezť do susednej obce do externého skladu. Všetky pravidlá, kritériá a počty sú variabilné a plne definovateľné.

Pick-up listy je možno vytlačiť, zobraziť na monitore skladu (plusDisplay) alebo zobraziť len na displeji terminálu. Zvyčajne sa na nich zobrazuje celkový počet položiek, hmotnosť a prípadne objem, aby vychystávač vedel, čo ho čaká.

Distribúcia na objednávky, balenie, expedícia

 

Zvyčajne sa po kompletnej kompletizácii vykoná expedícia podľa svozovej skupiny pomocou mobilného terminálu. Čiarový kód sa použije na načítanie svozové skupiny, načíta sa ľubovoľná položka z dodávky, terminál vyberie prvú objednávku obsahujúcu túto položku a zobrazí ostatné položky, ktoré sa majú pridať do objednávky. Ďalej je to štandardná expedícia, pri ktorej sa po naložení všetkých položiek vytvorí príjemka alebo prepravné štítky. Tento postup je veľmi efektívny pri veľkom počte malých objednávok, pretože odpadá hľadanie konkrétnej zásoby pre vybranú objednávku, ale namiesto toho sa objednávka vyberie podľa akejkoľvek zásoby zo skupiny, ktorú sklad práve načítal.

Fotogaléria

Pozrite sa, ako vyzerá rozhranie a výstup programu plusPickup.

Cena riešenia

Všetky funkcie a možnosti zodpovedajúce danému radu Pohody sú neoddeliteľnou súčasťou systému, cena je jednotná a neodvíja sa od požadovaných funkcií. Cena software je pevná a nemenná, pri nákupe priamo od autora aj autorizovaných partnerov.
MDBSQLE1
Základná licencia plusPickup24.000 CZK / 1045 EUR24.000 CZK / 1045 EUR24.000 CZK / 1045 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licencie / rok
Pri zakúpení v období od septembra do konca roka, servis na ďalší rok neúčtujeme.
Súvisiace služby
Vzdialená inštalácia a zaškolenie - odhadom 1 hodina práce
Účtované podľa skutočnej náročnosti hodinovou sadzbou
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny sú bez DPH.

Ke stažení

produktový list aplikacePDF0,7 MB

Changelog

1.3.1 (26.09.2023)
- přidáno zalogování přerušení spouštění, pokud již proces běží (detekce vícenásobného spuštění)
- drobné opravy překreslování UI v nastavení
- možnost pojmenování svozové skupiny při použití vlastního filtru z příkazové řádky (+ výchozí pojmenování)1.3.0 (13.06.2023)
- úprava spouštění aplikace - detekce vícenásobného spuštění pro ošetření duplicit a sloučení svozů1.2.8 (27.03.2023)
- úprava vyhledávání umístění zásob - aplikace se vždy pokusí vyhledat a doplnit k položkám seznam nenulových umístění1.2.7 (08.02.2023)
- úprava označování svezených OBJ v případě stornovaných OBJ1.2.6 (02.02.2023)
- úprava logování - automatické mazání starších 30 dnů1.2.5 (16.12.2022)
- oprava potencionálního přerušení generování + rozšířené logování1.2.4 (27.09.2022)
- přidána možnost definovat minimální počet položek a minimální počet objednávek po spuštění generování svozové skupiny1.2.3 (20.09.2022)
- rozšíreno zjišťování dostupnosti množství a "uvolňování" rezervací na umístěních o kontrolu výdejů z umístění na rezervované pickup listy1.2.2 (13.09.2022)
- přidáno ukládání názvu svozové skupiny k Pickuplistům1.2.1 (01.08.2022)
- rozšířena kontrola při generování nového čísla Svozové skupiny na hledání i v agendě Pickuplistů, aby se zabránilo duplicitám1.2.0 (26.07.2022)
- přidána možnost ignorovat Stav kontroly při Označování svezených1.1.7 (12.07.2022)
- oprava určovaání dostupnosti zásob na umístěních při zakázaném slučování objednávek
- oprava nevypnění parametrů první zásoby při sestavování Pickuplistu1.1.6 (28.06.2022)
- oprava neakceptování některých spouštěcích parametrů zapsaných velkými písmeny
- upraveny nápovědné texty pro spouštění1.1.5 (27.06.2022)
- oprava chybného hlášení neregistrované verze v režimu testování z nastavení1.1.4 (23.06.2022)
- optimalizace a zrychlení otvírání nastavení při větším množství Svozových skupin1.1.3 (21.06.2022)
- rozšířeno pole čísel objednávek v Pickup listech na Text (dlouhý) o délce 32000 znaků (v existujících agendách je třeba upravit ručně)
- přidány kontroly/ořezávání textu objednávek, upozornění a vazeb při přetečení max. délky pole
- upraven popis parametrů spuštění na hlavní obrazovce
- přidán spouštěcí parametr /COUNT, který umožňuje vícenásovné spuštění generování (viz Parametry spuštění)
- přidány spouštěcí parametry /SKUPINA a /#SKUPINA, které umožňují výběr jedné skupiny pro generování (viz Parametry spuštění)1.1.2 (15.06.2022)
- přidáno ukládání názvu svozové skupiny k objednávkám
- barevné odlišení povinných a volitelných uživatelských parametrů v nastavení1.1.1 (10.06.2022)
- přidány Akce po nastavitelné u pravidla Pickup listu1.1.0 (08.06.2022)
- přidáno licencování
- přidány podmínky pro spuštění
- přidáno sestavování Svozových listů objednávek s možností individuálního nastavení Pickup listů
- přidáno výchozí nastavení Pickup listů
- Pickup listy se sestavují ze Svozových objednávek
- možnost spuštění v režimu Označování svezených objednávek
- generování na pozadí v samostatném vlákně a bez uživatelského zásahu1.0.2 (19.09.2017)
- přidána volba "Nesumarizovat položky objednávek" do nastavení
- přidána podpora aktualizace1.0.1 (01.09.2017)
- první vydání