Chcete sa na niečo spýtať?

Bc. Jakub Středa

plusLabelUni:
univerzálny program pre tlač štítkov

plusLabelUni je univerzálna aplikácia slúžiaca na tlač etikiet na tovar podľa dokladov v Pohode alebo výberom zásob. Aplikácia má rozšírené možnosti definovania šablón pre jednotlivé zásoby a pokročilé možnosti automatizácie a integrácie do Pohody.

obtiažnosť
nasadenia

E1
SQL
MDB

Čo Vám plusLabelUni prinesie?

 • ľahká tlač etikiet na nový tovar priamo z prijatého dokladu
 • rýchla tlač etikiet aj na existujúci tovar (napr. pre nahradenie poškodenej
  etikety na produkte)
 • možnosť jednoducho výberom zvoliť aké etikety a v akom počte sa majú tlačiť

Čo plusLabelUni vie?

 • vyhľadávať podľa dokladov v Pohode alebo skladových zásob
 • užívateľsky upravovať zobrazenie zoznamu položiek
 • užívateľsky definovať tlačové zostavy
 • podporuje priemyselné čiarové kódy GS1-128 a formát ZPL
 • tlačiť individuálne šablóny pre konkrétne položky
 • tlačiť výberom položiek v Pohode externým nástrojom cez príkazový riadok bez nutnosti spúšťať aplikáciu ručne

Podrobný popis

Fotogaléria

Cena riešenia

Na stiahnutie

Changelog

plusLabelUni - univerzálny program pre tlač štítkov

Aplikácia plusLabelUni slúži na tlač etikiet na tovar. Aplikácia má univerzálne využitie. Je možné vybrať konkrétny doklad v Pohode ak nemu tlačiť štítky či vyhľadávať priamo v skladových zásobách v Pohode. Všetky informácie na štítku sa tak preberajú z Pohody a odpadá ich prepisovanie napr. do externého grafického nástroja.

Vďaka možnosti upraviť zobrazenie zoznamu položiek si môžete rozhranie aplikácie prispôsobiť vlastným potrebám.

Ďalšou veľkou výhodou je možnosť užívateľsky definovať tlačové zostavy. Aplikácia navyše podporuje aj vlastné zloženie priemyselných čiarových kódov GS1-128 a formát ZPL.

Pre jednotlivé zásoby je možné definovať konkrétne šablóny pomocou voliteľného parametra. Pre zásoby si tak raz nadefinujete, aká šablóna sa má tlačiť a pri každej ďalšej tlači sa už táto šablóna bude tlačiť automaticky. Dôvodom je napríklad použitie rôzne veľkých štítkov pre rôzne zásoby.

Všetko sa navyše dá plne zautomatizovať. Aplikácia podporuje priamu tlač cez príkazový riadok a je možné tak využiť ako externý nástroj priamo z Pohody.

Aplikácia podporuje tlač na všetky typy štítkových tlačiarní a súčasťou je pokročilý grafický designer umožňujúci vkladanie textov, vzorcov, obrázkov, čiarových kódov, QR kódov a všetkých potrebných prvkov.

Aplikáciu je možné zaobstarať ako bezplatné príslušenstvo systému mobilných terminálov plusMobile či zakúpiť samostatne.

Fotogaléria

Pozrite sa na to, ako vyzerá rozhranie aplikácie plusLabelUni.

Cena riešenia

Všetky funkcie a možnosti odpovedajúce danému radu Pohody sú neoddeliteľnou súčasťou systému, cena je jednotná a neodvíja sa od požadovaných funkcií. Cena software je pevná a nemenná, pri nákupe priamo od autora aj autorizovaných partnerov.

MDBSQLE1
Základná licencia plusLabelUni5.000 CZK / 220 EUR5.000 CZK / 220 EUR5.000 CZK / 220 EUR
Licencia plusLabelUni pri nákupe k plusMobilezadarmozadarmozadarmo
Servis a podpora
20% z ceny licencie / rok
Pri zakúpení v období od septembra do konca roka, servis na ďalší rok neúčtujeme.
Súvisiace služby
Vzdialená inštalácia a zaškolenie - odhadom 2 hodiny práce
Účtované podľa skutočnej náročnosti hodinovou sadzbou
1000 CZK/h
45 EUR/h
Návrh etikety
podľa požiadaviek či grafických podkladov
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny sú bez DPH.

Na stiahnutie

plusLabelUni inštalátorEXE5,6 MB
produktový list aplikáciePDF0,6 MB

Changelog

1.7.2 (10.07.2024)
- oprava výběru 1ks pro tisk1.7.1 (21.06.2024)
- oprava zablokovávání výběru sestavy1.7.0 (14.06.2024)
- oprava chyby při výběru zásoby z procházení zásob
- oprava resetování cesty procházení zásob (přidána volba, zda cestu resetovat)
- přidána možnost povolení výběru počtu štítků k tisku při zadaném vlastním SQL výpočtu (doposud se vlastní výpočet vždy upřednostňoval)
- přidána možnost řazení seznamu dle více sloupců a polvoleno řazení dle množství, štítků k tisku a stavu zašktrtávátka tisku
- přidána možnost uživatelsky definovat výběr položek k tisku pomocí SQL podmínky
- přidána možnost výběru šablony dle jejího ID při spuštění z příkazové řádky (ID šeblon je nově v seznamu šablon vidět)
- přidána možnost zadání ruční šarže/VČ, typu a data expirace při spuštění z příkazové řádky (jen pro zásoby)
- přidána možnost předání uživatelského seznamu parametrů pro šablonu při spuštění z příkazové řádky
- přidána možnost zobrazit výběr skladů pro vyhledání zásob v samostatném větším okně1.6.9 (31.01.2024)
- aktualizován generátor sestav na nejnovější verzi1.6.8 (26.01.2024)
- přidáno zakázatelné vyhledávání v Názvu a Popisu zásoby1.6.7 (16.10.2023)
- přidána možnost z příkazové řádky vytisknout jen konkrétní jednu položku dokladu podle jejího ID
- přidána možnost z příkazové řádky vyexportovat sestavu do souboru (různé formáty)1.6.6 (27.09.2023)
- oprava nenačtení některých položek evidenčních čísel, pokud mají stejný kód jako jiné evidenční číslo z jiné zásoby1.6.5 (11.07.2023)
- přidána kontrola na správné zadání množství štítků k tisku
- přidán zástupce na typ dokladu do SQL filtrace pro načítání dokladů a položek dokladů1.6.4 (19.04.2023)
- načítání seznamu výrobních čísel nově ignoruje duplicitní čísla1.6.3 (16.06.2022)
- ukládání rozměrů okna do uživatelského profilu1.6.2 (07.04.2022)
- možnost zobrazení sloupce objednacího názvu1.6.1 (05.04.2022)
- přidána možnost vložení uživatelské tabulky definované SQL dotazem1.6.0 (09.03.2022)
- do vyhledávání zásob přidán filtr na "Označené"; nastavení se ukládá do uživatelského profilu
- možnost vyhledávat podle objednacího názvu - zapínatelné v Nastavení1.5.7 (01.03.2022)
- rozšířené logování aplikace a ošetření výjimek1.5.6 (20.01.2022)
- oprava načítání seznamu možností u Internetových parametrů typu seznam1.5.5 (16.11.2021)
- rozšíření funkce vyhledat doklady o rychlý tisk po úspěšném vyhledání1.5.4 (03.11.2021)
- oprava chybého sestavení aplikace1.5.3 (26.10.2021)
- oprava: počet kopií k tisku u všech položek z dokladu (při Zrychleném tisku) se bral jen z první položky1.5.2 (15.10.2021)
- nový typ dokladu: Přijatá nabídka1.5.1 (14.10.2021)
- přidáno nastavení vyhledávání podle...
- přidána možnost vyhledat podle PLU1.5.0 (07.09.2021)
- do sestav přidána tabulka s Internetovými parametry ze Zásoby1.4.2 (06.08.2021)
- rozšíření ZPL - možnost potvrdit odeslání finalizační úlohy (doplněno pro Zebra tiskárny, kdy je třeba provést řez až po konci úlohy)1.4.1 (14.07.2021)
- rozšíření ZPL - možnost odeslat inicializaci a finalizaci jako samostatné úlohy1.4.0 (13.07.2021)
- nová funkce: Zrychlený tisk, který tiskne položky po jedné s počtem kopií jako množství štítků (mj. však znemožňuje číslování každého štítku a nelze použít pro A4 štítky)
- oprava: nedolpňování vazeb tabulek při vytvoření nové šablony1.3.3 (17.06.2021)
- nový typ dokladu: Vydaná nabídka1.3.2 (26.02.2021)
- použití filtru zásob z nastavení i při režimu procházení1.3.1 (12.02.2021)
- zablokování dialogu o neregistrované verzi při spuštění z příkazové řádky
- aktualizace FastReport1.3.0 (14.01.2021)
- přidáno procházení zásob dle skladů a členění, optimalizováno pro dotykové obrazovky1.2.11 (26.11.2020)
- přidána možnost určit počet štítků k tisku pomocí SQL dotazu
- drobné kosmetické opravy1.2.10 (09.11.2020)
- přidána možnost zablokování stisku tlačítka Tisk na nastavitelnou dobu po jeho stisknutí (pro zamezení opakování úloh)1.2.9 (29.10.2020)
- rozšířené logování aplikace1.2.8 (29.07.2020)
- rozšíření možností příkazové řádky (výběr šablon při tisku zásob, atd.)
- přidán SQL filtr pro doklady
- oprava nefunkčního parametru příkazové řádky /MNOZSTVI1.2.7 (16.12.2019)
- rozšíření vyhledávání zásob o hledání dle cenové skupiny (zapínatelné v Nasatvení)
- přidána možnost zobrazení sloupce cenové skupiny v seznamu1.2.6 (13.11.2019)
- oprava načítání měrných jednotek v nastavení pro MSSQL 20081.2.5 (23.09.2019)
- přidána podpora MSSQL 2008 (podporován byl MSSQL 2012 a vyšší)1.2.4 (19.03.2019)
- přidána možnost načíst (a tisknout) svázané zásoby k dokladu1.2.3 (11.03.2019)
- přidána detailová tabulka s cenami zásoby (záložka "Slevy" v Pohodě)1.2.2 (12.02.2019)
- upraveno/rozšířeno načítání dat z dokladů, kde může chybět sekundární vazba na zásobu1.2.1 (01.02.2019)
- opraveno počítání "množství na štítku" v tiskové sestavě
- přidáno do sestavy pole s celkovým množstvím skladem/dokladu1.2.0 (22.10.2018)
- přidáno licencování aplikace; pokud nemáte licenční klíč, kontaktujte naši technickou podporu1.1.1 (09.10.2018)
- přidána možnost řazení tabulky podle sloupců1.1.0 (11.09.2018)
- přidána experimenrální podpora tisku nativním jazykem ZPL (pro štítkové tiskárny)1.0.9 (06.09.2018)
- drobné designové úpravy a rozšíření frameworku
- zahrnutí výchozích vzorových sestav do nové konfigurace1.0.8 (04.09.2018)
- oprava vyhledávaní zásob pro MDB databáze1.0.7 (03.09.2018)
- přidání podpory MDB databáze1.0.6 (31.08.2018)
- rozdělení konfigurace a ukládání nastavení vzhledu okna do uživatelského profilu1.0.5 (28.08.2018)
- přidána možnost kopie sestavy
- drobné designové úpravy1.0.4 (09.08.2018)
- oprava vyhledávaní zásob filtrem z příkazové řádky1.0.3 (27.06.2018)
- přidána možnost uzamčení konfigurace heslem1.0.2 (26.06.2018)
- přidána možnost vyhledání podle čísla dokladu (upraven vzhled výběru dat)
- aktualizován nástroj tvorby tiskových sestav1.0.1 (06.06.2018)
- vydání programu