Chcete sa na niečo spýtať?

Martin Žatečka

plusPůjčovna:
kompletné riešenie zápožičiek

Aplikácia plusPožičovňa je kompletným riešením evidencie a správy zápožičiek nad Pohodou. Umožňuje odbavenie zápožičiek od rezervácie, cez zapožičanie, až po vyúčtovanie.

obtiažnosť
nasadenia

E1

Čo Vám plusPůjčovna prinesie?

 • jednoduchú evidenciu zápožičiek, ich založenie, rezerváciu i vrátenie
 • prehľad nad zápožičkami daného zákazníka
 • prehľad o dostupnosti ponúkaných predmetov v dopytovanom termíne

Čo plusPůjčovna vie?

 • prehľadne vytvoriť rezerváciu, zapožičať aj vyúčtovať pri vrátení
 • pracovať s rôznymi cenami zápožičiek pre rôzne obdobia
 • evidovať a vyúčtovávať kauciu
 • pracovať so spotrebným materiálom, napr. čistiacimi prostriedkami
 • riešiť neskoré či predčasné vrátenie, predlžovať zápožičky, počítať penále
 • pracovať so súvisiacimi službami (čistenie vráteného špinavého stroja)

Podrobný popis

Fotogaléria

Cena riešenia

Na stiahnutie

Changelog

plusPůjčovna - kompletné riešenie zápožičiek

V Pohode samotnej neexistuje agenda, ktorá by bola určená špeciálne pre evidenciu zápožičiek. Viesť si prehľadne údaje o rezerváciách záujemcov, samotných zápožičkách a ich následnom vyúčtovaní možno napríklad pomocou zvláštnych skladov, ale je to vždy neprehľadné. Aplikácia plusPožičovňa celú problematiku zápožičiek združuje do jednej prehľadnej aplikácie a umožňuje mať v zápožičkách poriadok. Využíva pritom užívateľské agendy v Pohode, v ktorých si všetko eviduje, a na prijaté kaucie či vyúčtovanie zápožičiek vystavuje štandardné doklady v Pohode.

Hlavné vlastnosti

 • rýchla rezervácia, zapožičanie a vyúčtovanie na pár kliknutí
 • práca so súvisiacimi zásobami a spotrebným materiálom
 • pokročilá definícia cenníkov pre rôzne obdobia
 • dva spôsoby výpočtu ceny za požičanie
 • vytváranie dokladov v Pohode podľa spôsobu platby
 • možnosť platiť vopred pri prevzatí, pri vrátení
 • automatický výpočet penále s možnosťou ručnej úpravy
 • možnosť pripojenia súvisiacich zásob či služieb pri vrátení (čistenie, servis, …)

Operácia v aplikácii plusPožičovňa

Aplikácia je rozdelená do štyroch hlavných sekcií podľa jednotlivých operácií: Prehľad, Rezervácia, Požičanie a Vrátenie.

Prehľad

Okno náhľadu nad dostupnými zásobami pre vybrané obdobie. Jednoduchým výberom v kalendári sa zobrazujú zásoby voľné na rezerváciu alebo zapožičanie. Zásoby je možné kliknutím vybrať a vytvoriť na ne rezerváciu. Samozrejmosťou je možnosť medzi zásobami ľubovoľne filtrovať.

Rezervácia

V editácii rezervácií sú k dispozícii dve sekcie: Zákazník a Prehľad tovaru. Zákazníka je možné vybrať z existujúcich záznamov v adresári Pohody, prípadne je možné vytvoriť zákazníka nového (aplikácia nový záznam uloží do adresára v Pohode).

Sekcia Prehľad tovaru slúži na náhľad na vybrané zásoby na rezerváciu, prípadne na dodatočnú editáciu zoznamu zásob. K rezervácii je možné ľahko zadať aj zľavu. Zo zadaných informácií je možné jednoducho vytvoriť rezerváciu alebo rovnú zápožičku.

Požičanie

Sekcia výpožičiek slúži na vytvorenie zápožičky z rezervácie. V zozname vytvorených rezervácií je možné rýchlo filtrovať. U vybranej rezervácie máte možnosť editácie ako zákazníka, tak aj rezervovaného tovaru. Rezerváciu je možné jedným kliknutím vytlačiť alebo zmazať. Pri uložení zápožičky je možnosť zadať výšku kaucie.

Vrátenie

Na prijatie zapožičaného tovaru späť na stav a vyúčtovanie zápožičky slúži sekcia Vrátenie. Pokiaľ zákazník požaduje termín zápožičky predĺžiť, je možné tak urobiť priamo v aplikácii. K zápožičke je možné pripisovať poznámky (napr. popísať stav pri vrátení atď.). Ak je to potrebné, je možné pridať aj servisné práce navyše alebo pridať penále (napr. za poškodenie, za neskoré vrátenie atď.).

Po ukončení zápožičky aplikácia vytvorí všetky potrebné doklady v príslušných agendách Pohody, vrátane predajného dokladu a jeho tlače.

Fotogaléria

Pozrite sa na to, ako vyzerá rozhranie aplikácie plusPožičovňa.

Cena riešenia

Všetky funkcie a možnosti odpovedajúce danému radu Pohody sú neoddeliteľnou súčasťou systému, cena je jednotná a neodvíja sa od požadovaných funkcií. Cena software je pevná a nemenná, pri nákupe priamo od autora aj autorizovaných partnerov.

MDBSQLE1
Základná licencia plusPožičovňa24.000 CZK / 1045 EUR
Prídavná licencia plusPožičovňa (CAL)12.000 CZK / 525 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licencie / rok
Pri zakúpení v období od septembra do konca roka, servis na ďalší rok neúčtujeme.
Súvisiace služby
Vzdialená inštalácia a zaškolenie - odhadom 2 hodiny práce
Účtované podľa skutočnej náročnosti hodinovou sadzbou
1000 CZK/h
45 EUR/h
Inštalácia a zaškolenie na mieste (nepovinné)
Jedná sa o odporúčané ceny služieb, cena nie je nijako záväzná pre partnerov.
4.000 CZK / 175 EUR
+ cestovné

Uvedené ceny sú bez DPH.

Na stiahnutie

produktový list aplikáciePDF0,5 MB

Changelog

1.2.5 (30.01.2023)
- Nová funkce - Přepracován vzhled, úprava výpočtů
- Nová funkce - Práce ce sety, Maximální cena zápůjčky, Měsíční vyúčtování
- Nová funkce - Půjčení za započatých 24 hodin


1.2.4 (01.06.2022)
- Nová funkce - Přidán přehled zásob a jejich půjčení
- Nová funkce - Přidán přehled za zákazníka a možnost opětovně půjčit zboží
- Nová funkce - Práce s časem. Možnost půjčit na hodiny, vracet do určité doby za cenu za předchozí den nebo půlden.


1.0.0 (20.04.2018)
- první verze aplikace