Maloobchod

Maloobchodné predajne patria medzi častých zákazníkov, a to aj napriek tomu, že zvyčajne využívajú len malú časť našich riešení.

Uľahčíme však množstvo činností ako jednotlivým predajniam tak reťazcom a pomôžeme tak k optimalizácii nákladov aj rastu predaja.

príjem a označovanie
tovaru

inventúra predajne
a skladu

objednávanie
a doplňovanie tovaru

distribúcia medzi predajňami

analýza zásob

akčné ponuky

informačný kiosk, interaktívny katalóg

Ak je to aspoň rámcovo to, čo by vás zaujímalo, poďte sa na to pozrieť podrobnejšie.

Príjem a označovanie tovaru

Všetok tovar na predajni musí byť spoľahlivo označený čiarovými kódmi, aby sme umožnili hladký predaj a inventúru.
podrobnosti

Mobilné terminály a čiarové kódy

Spoľahlivé skladové hospodárstvo vyžaduje dôslednú kontrolu tovaru pri príjme a tiež označenie tovaru čiarovými kódmi v prípade, že nimi nie je označené už od výrobcu či dodávateľa.

Pomocou mobilných terminálov a čiarových kódov je možné vytvárať príjemky, prijímať tovar podľa vydanej objednávky či kontrolovať už skôr v Pohode vytvorené doklady.

Okrem kontroly, či doklady zodpovedajú skutočnej dodávke, tento postup zaistí aj kontrolu, že všetok tovar na predajni bude mať funkčné čiarové kódy a nebudú tak vznikať problémy pri následnom predaji cez pokladničný systém – pri rade tovaru sa stáva, že rovnaký tovar rovnakej značky pochádza z rôznych tovární a má zakaždým iný čiarový kód.

Na základe príjmov tovaru je možné automaticky vytlačiť napr. štítky s cenami, v zodpovedajúcom množstve, dizajne a s možnosťou ručných úprav množstva položiek k tlači – u niektorého tovaru sa tlačí štítok na každý kus, niekde na obal a niekde vôbec, pretože tovar už všetko potrebné má na sebe uvedené.

Import dodávateľských dokladov

Možnosť spracovania dodávateľských dokladov v elektronickej forme a naskladnení tovaru na niekoľko kliknutí ušetrí cenný čas.

Najmä u majoritných dodávateľov prinesie značnú úsporu času import dokladov bez nutnosti ich ručného opisovania. Pokiaľ je navyše potrebné evidovať aj výrobné čísla či šarže, je úspora času a minimalizácia chýb o to významnejšia.

Väčšina dodávateľov vie vygenerovať doklady v nejakej elektronickej dátovej forme a naše nástroje sa vedia jednotlivým formátom prispôsobiť, takže import dokladov môže prebiehať aj automaticky.

U všetkých či vybraných dodávateľov môžete pomocou mobilných terminálov kontrolovať, či naimportovaný doklad zodpovedá skutočne dodanému tovaru.

Inventúra predajne a skladu

Pravidelné inventúry sú nevyhnutné, aby sme zaistili súlad skutočných stavov s evidenciou skladu v Pohode.
podrobnosti

Efektívna inventúra

Inventúra nepatrí medzi obľúbené činnosti žiadneho prevádzkovateľa skladu, predajne však z dôvodov prístupu verejnosti a s tým spojených krádeží obvykle vykonávajú inventúry častejšie ako v uzavretých skladoch.

Pri využití mobilných terminálov a s dôsledne označeným tovarom čiarovými kódmi je inventúra veľmi rýchla, odpadá vyhľadávanie v papierových zoznamoch aj následné prepisovanie zistených stavov do Pohody.

To, čo pomocou papierových zoznamov trvá 3 dni zvládnete s terminálmi za pol dňa. Je samozrejme možné vykonávať aj čiastočné inventúry vybraného sortimentu.

Objednávanie a doplňovanie tovaru

Výber správneho tovaru, jeho dostatok a včasné doplňovanie sú základom úspešnej maloobchodnej predajne.

podrobnosti

Perfektný vzhľad a dostupnosť

Pri maloobchodných predajniach je kľúčová estetická stránka – poloprázdne regály nepôsobia dobrým dojmom a o spôsoboch, ako zaujať zákazníka, bolo už napísané mnohé.

Doplňovanie tovaru prebieha ako vizuálne pomocou mobilných terminálov, tak automaticky podľa nastavených pravidiel, štatistík a predikcov. V zásade treba strážiť najmä

 • aby vystavený tovar dobre vyzeral a bol ho na pohľad dostatok
  • použitie minimálnych limitov zásob
  • vizuálna kontrola a vytváranie vydaných objednávok priamo „od regálov“ pomocou mobilného terminálu
 • aby predajca reagoval na dopyt a zaistil dostatok žiadaného tovaru a naopak aby ležiaky nezaberali miesto na cennej predajnej ploche
  • objednávanie na základe štatistík a predikcií

Distribúcia medzi predajňami

Rozdelenie tovaru medzi predajňami a optimálne plánovanie jeho presunov výrazne znižuje množstvo ležiakov a zaisťuje dostatok tovaru tam, kde je oň záujem.

podrobnosti

Optimalizácia zásobovania

V prípade viacerých predajní a tým viac skladov je potrebné riešiť optimalizáciu každej z nich, aby nevznikali zbytočne veľké zásoby na jednotlivých predajniach.

Náš systém vie generovať podklady na prevoz ako medzi centrálnym skladom a predajňami, tak medzi predajňami samotnými. Cieľom je napríklad, aby rovnaký tovar nebol na jednej predajni vypredaný, zatiaľ čo na iný neležal v zbytočne vysokom množstve.

Je vhodné tiež evidovanie zásielky na ceste medzi skladom a predajňami, či už sa vykonáva vlastnou prepravou alebo s využitím prepravných služieb. Vždy je tak kontrola, čo je na ktorej predajni, čo na ceste a čo sa pri preprave stratilo.

Analýza zásob

Predajná plocha každej predajne je obmedzená, na dosiahnutie zisku je kľúčový výber ponúkaného tovaru, minimalizácia ležiakov a plánovanie predajných akcií.

podrobnosti

Nielen ABC analýza

Dopyt o rôznych skupinách sortimentu sa mení ako vplyvom sezónnosti, tak aj vplyvom marketingových kampaní či počasia.

Pomocou ABC analýzy vychádzajúcej z dát v Pohode a Paretovho pravidla budete mať vždy aktuálne štatistické informácie o predajoch jednotlivých zásob za dané obdobie – ktoré zásoby sa významne podieľajú na zisku a sú teda perspektívne alebo ktoré sa naopak stali ležiakmi a len zaberajú tak cenné miesto na predajni .

Dáta môžete tiež použiť k cenotvorbe, predikcii predajov na objednávanie u dodávateľov a celkovo výberu ponúkaného sortimentu.

Akčné ponuky

Najmä vďaka všadeprítomným supermarketom zákazníci počujú na magické slová Akcie či Výpredaj a preto je občas vhodné podporiť predaj konkrétnych výrobkov.

podrobnosti

Akcie a výpredaje bez práce

Propagácia tovaru je v maloobchode nevyhnutná a vhodne naplánované výpredaje ušetria značné náklady.

Vhodne umiestnenou obrazovkou s automaticky bežiacimi produktmi, ich propagačnými videami a ďalšími materiálmi zákazníkov určite zaujmete.

Propagované produkty môžu byť vyberané na základe algoritmu nad predajnými dátami v Pohode alebo napríklad na základe príznakov ako “Akcia” alebo “Novinka”. S minimálnymi nákladmi tak účinne podporíte predaj bez akejkoľvek dodatočnej práce spojenej ako s výberom produktov, tak s vytváraním ich prezentácií.

Všetko vychádza zo štatistík, obrázkov a informácií dostupných v Pohode. Samozrejmosťou je možnosť ľubovoľnej grafiky tak, aby bola v súlade s firemnými štandardmi.

Informačný kiosk, interaktívny katalóg

Možnosť zistiť si podrobnejšie informácie o tovare ešte pred jeho nákupom priamo na predajni a bez nutnosti oslovenia predavača je pre mnoho zákazníkov výhodou.

podrobnosti

Informácie pre zákazníkov

V niektorých obchodoch je vhodné umožniť zákazníkovi zistenie dodatočných informácií o produkte priamo na predajni.

Samoobslužný kiosk Vám umožní poskytnúť zákazníkovi oveľa viac informácií a napríklad vo viacerých jazykoch bez toho, aby zákazník musel osloviť personál. Vyhľadaním či načítaním čiarového kódu produktu zákazník získa dodatočné informácie, najčastejšie o

 • zložení, alergénoch, receptoch u potravín,
 • cenách, dostupnosti a množstevných zľavách,
 • bližšej špecifikácii, kompatibilite a technických údajoch,
 • súvisiacom tovare, ukážkových videách

Informačný kiosk môže plniť aj funkciu interaktívneho katalógu tovaru s vyhľadávaním.