Chcete sa na niečo spýtať?

Martin Žatečka

plusImport2Pohoda:
import dokladov do Pohody

plusImport2Pohoda je univerzálny nástroj pre import dodávateľských aj odberateľských dokladov priamo do agend v Pohode s možnosťou definovať neobmedzené množstvo šablón a automatického spúšťania.

obtiažnosť
nasadenia

E1
SQL
MDB

Čo Vám prinesie plusImport2Pohoda?

  • úsporu času vďaka automatickému importu dokladov
  • odstránenie chýb pri ručnom prepisovaní dokladov do Pohody
  • možnosť importovať objednávky od najväčších odberateľov automaticky
  • možnosť postupného rozširovania elektronickej výmeny dát s rôznymi dodávateľmi i odberateľmi

Čo plusImport2Pohoda vie?

  • importovať doklady do rôznych agend v Pohode
  • načítať zdrojové súbory z adresárov, FTP, emailov či ručne
  • spracovať všetky bežné formáty súborov ako sú XML, CSV a Excel
  • pomocou šablón mapovať jednotlivé dátové polia zdrojových súborov
  • pri importe príjemiek vytvárať väzby na vydané objednávky

Podrobný popis

Fotogaléria

Cena riešenia

Na stiahnutie

Changelog

plusImport2Pohoda - import dokladov do Pohody

V aplikácii plusImport2Pohoda je možné definovať šablóny pre každý doklad a prispôsobiť si tak jednotlivé importy presne konkrétnemu formátu zdrojového súboru.

Celkový počet jednotlivých pravidiel a vzniknutých dokladov nie je nijako obmedzený, navyše je možné pre každé pravidlo nastaviť rôzne účtovné jednotky. V prípade importu príjemiek je možné automaticky vytvárať väzby a vybavovať vydané objednávky.

Pri importe skladových dokladov je možné pre párovanie použiť akékoľvek pole pri Zásobe či SQL výraz pre jej vyhľadanie.

Aplikácia podporuje všetky bežné formáty súborov ako sú XML, CSV a Excel. Všetky zdrojové súbory je možné vyberať ručne, načítať z adresára, FTP, URL feedov, databázy SQL inej účtovnej jednotky, sťahovať údaje z rozhrania REST API alebo dokonca z e-mailov.  Je možné nastaviť aj zdieľané zdroje pre viac pravidiel. Ďalšou možnosťou je použitie vlastnej knižnice DLL, ktorá je naprogramovaná podľa vašich požiadaviek. Vďaka tomu je možné čítať údaje z ľubovoľného zdroja a potom ich transformovať do formátu Pohody.

Rozhranie aplikácie je maximálne intuitívne a ovládanie je tak jednoduché aj pre laika. Je možné navyše nastaviť aj automatické spúšťanie bez nutnosti ručného spúšťania užívateľom.

Príklady použitia

Aplikáciu je možné využiť na importy takmer akýchkoľvek dokladov z dátových formátov, tu na inšpiráciu uvádzame tie najčastejšie.

Prijaté objednávky

Pokiaľ máte významných odberateľov, ktorí Vám zasielajú mnoho objednávok, ktoré musíte ručne prepisovať z e-mailov či PDF, potom stojí zato zistiť, či nepoužívajú nejaký softvér, ktorý by vedel svoju objednávku vyexportovať napríklad do XML alebo CSV a túto by vám dokonca mohli zasielať na vyhradenú e-mailovú adresu, ktorá by bola pravidelne vyberaná a doklady z nej importované do Pohody. Neúspešne spracované maily sa preposielajú obsluhe na ručné spracovanie, takže žiadna objednávka sa nestratí. Tie, ktoré sa podarili naimportovať, sa môžu automaticky zákazníkovi pomocou plusNotify potvrdzovať.

Príjemky

Zasiela vám dodávateľ spolu s tovarom dodacie listy, ktoré napríklad navyše obsahujú výrobné čísla alebo sú jednoducho len dlhé? Pokiaľ ich bude vedieť poslať v CSV/XML/Exceli, môžete ich ľahko naimportovať do Pohody a potom treba pomocou plusMobile len skontrolovať, či dodaný tovar fyzicky zodpovedá dokladu.

Pri importe je možné nadväzovať príjemku na vydané objednávky a tie tak vybavovať.

Vydané faktúry

Túto možnosť využívajú najmä účtovné firmy, ale nie sú jediné. Poslúži, ak vystavujete napríklad faktúry v nejakom špeciálnom systéme alebo v inom skladovom software a potrebujete ich kvôli vedeniu účtovníctva importovať do Pohody a ušetriť si tak zdĺhavé prepisovanie z papiera.

Inventúrne zoznamy

Mnoho firiem si necháva vykonávať inventúry externými firmami, ktoré po vykonaní inventúry poskytnú zoznam tovaru a jeho množstvo. Pomocou plusImport2Pohoda môžete tieto zoznamy naimportovať do Pohody a následne spracovať v štandardnej inventúre.

Fotogaléria

Pozrite sa na to, ako vyzerá rozhranie aplikácie plusImport2Pohoda.

Cena riešenia

Všetky funkcie a možnosti zodpovedajúce danému radu Pohody sú neoddeliteľnou súčasťou systému, cena je jednotná a neodvíja sa od požadovaných funkcií. Cena software je pevná a nemenná, pri nákupe priamo od autora aj autorizovaných partnerov.

MDBSQLE1
Základná licencia pre jedno IČ16.000 CZK / 700 EUR16.000 CZK / 700 EUR16.000 CZK / 700 EUR
Prídavná licencia pre každé ďalšie IČ8.000 CZK / 350 EUR8.000 CZK / 350 EUR8.000 CZK / 350 EUR
PROFI licencia pre účtovné firmy
(neobmedzený počet IČ - iba textové doklady)
32.000 CZK / 1.395 EUR32.000 CZK / 1.395 EUR32.000 CZK / 1.395 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licencie / rok
Pri zakúpení v období od septembra do konca roka, servis na ďalší rok neúčtujeme.
Súvisiace služby
Vzdialená inštalácia a zaškolenie - odhadom 2 hodiny práce
Účtované podľa skutočnej náročnosti hodinovou sadzbou
1000 CZK/h
45 EUR/h
Definícia šablón (nepovinné)
Jedná sa o odporúčané ceny služieb, cena nie je nijako záväzná pre partnerov.
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny sú bez DPH.

Na stiahnutie

plusImport2Pohoda inštalátorEXE7,4 MB
produktový list aplikáciePDF0,6 MB

Changelog

1.7.8 (22.04.2024)
- Drobné úpravy, doplnění polí, nastavení
- Rozšíření - U FTP zdrojů - standardní i sdílený - lze upřesnit, jak staré soubory budou zpracovány
- Rozšíření - Přidána možnost otestovat sdílený zdroj


1.7.7 (26.03.2024)
- Drobné úpravy, doplnění polí, nastavení
- Rozšíření - Doplněny vlastní hodnoty do vzorů Excel a CSV


1.7.6 (22.09.2023)
- Drobné úpravy, doplnění polí, nastavení


1.7.5 (06.06.2023)
- Rozšíření - Úprava fungování Office 365 e-mailů


1.7.4 (16.05.2023)
- Rozšíření - Přidána podpora více úhrad u Prodejek
- Rozšíření - Přidána možnost vyexportovat a importovat seznam volitelných hodnot
- Rozšíření - Přidána podpora dodacích adres u ISDOC verze 6.0.1
- Rozšíření - Umožněno zadat vlastní velikost pole pro zadání hodnot k zadání před importem
- Oprava - Opraveno přesouvání souborů v rámci FTP
- Oprava - Opraveno načítání emailů bez předmětu - způsobilo předčasné ukončení pravidla u sdílených zdrojů


1.7.3 (30.03.2023)
- Nový funkce - Přidány některé parametry do dokladů
- Nový funkce - Přidána možnost zpracování dat ze dvou XML feedů (XML - 2 soubory, feed). Jeden pro seznam dokladů, druhý pro konkrétní doklad.
- Rozšíření - Umožněno zpracování ISDOC souborů ve vlastních definicích
- Rozšíření - Přidána možnost vstupní hodnoty definovat pro zadání pro všechny doklady stejné, nebo pro každý doklad zvlášť
- Rozšíření - Přidána podpora přijatých faktur při navázání zdrojového dokladu u příjemek
- Rozšíření - Přidána podpora TLS/SSL u FTP připojení, možnost zadat zabezpečení a otestovat připojení
- Úprava - Přidána možnost zadávat vstupní parametry i při spuštění s parametrem pravidla
- Oprava - Opraveno zobrazení náhledu informací při použití XML vzoru
- Oprava - Opraveno načítání XML souborů s vnořenými xmlns bez specifikace


1.7.1 (08.11.2022)
- Rozšíření - Přidána možnost rozhodnout, zda jednotlivé hodnoty v hlavičce či položkách zapsat do Pohody či nikoli.
- Rozšíření - Přidána podpora interních seznamů Pohody u volitelných parametrů (činnost, sklad, středisko, země)
- Rozšíření - Přidány některé chybějící parametry do vydaných objednávek
- Oprava - Opraveno fungování volitelných parametrů typu interní číselník Pohody (Sklad)
- Oprava - Opraveno přeposílání emailů, pokud není navázáno připojení na Pohodu (mserver)
- Oprava - Opraveno načítání čísla účtu ze souboru ISDOC


1.7.0 (08.08.2022)
- Nová funkce - Přidána podpora Office 365 emailů
- Úprava - Přeposílání emailů bylo přesunuto ke každému pravidlu. Již není vše společné, ale každé pravidlo a každý sdílený zdroj má vlastní nastavení odesílání emailů.


1.6.8 (18.07.2022)
- Nová funkce - Přidána podpora volitelných parametrů typu seznam do položek dokladů
- Oprava - Opravena provázanost dokladů (servisními listy, ...), které vytvářejí samostatné položky pro zaokrouhlení při následném nastavení příznaku Vyřízeno


1.6.7 (15.06.2022)
- Nová funkce - Přidána podpora odloženého výdeje u vydaných faktur
- Rozšíření - Přidána možnost vytvořit doklady "Výroba"


1.6.6 (17.03.2022)
- Oprava - Opravena kontrola vytvoření dokladu u přijatých faktur
- Rozšíření - Přidány hodnoty celkových částek do přijatých faktur
- Nová funkce - Obarvování SQL dotazů, změna použitého fontu na Courier New
- Nová funkce - Přidána podpora spouštění SQL dotazů a aplikací po načtení dat. Tedy ve chvíli, kdy je co zpracovávat.


1.6.5 (03.02.2022)
- Rozšíření - Přidána možnost párovat doklady na objednávky přijaté i vydané dle nastavení SQL
- Rozšíření - Ve filtru párování objednávek lze použít hodnoty z dokladu


1.6.4 (20.01.2022)
- Rozšíření - Přidána kontrola spuštění SQL dotazu po importu dokladu. V případě chyby se pokusí dotaz spustit až 3x za sebou.
- Rozšíření - Možnost vytvořit vzor, který bude načítat ze dvou souboru (soubor hlaviček a soubor položek) - CSV
- Rozšíření - Přidány parametry PDP, členění DPH a recyklační poplatek
- Nová funkce - Přidána možnost použít unikátní identifikátor emailu při stahování dat z emailu. Více informací v záložce Informace.
- Úprava - Změna vzhledu aplikace


1.6.3 (19.08.2021)
- Rozšíření - Pokud nedojde k importu dokladu při zpracování z emailu, bude dokument, který se nepodařilo naimportovat připojen do odesílaného emailu (pokud je odesílání povoleno)
- Oprava - Opraveno odesílání emailů v případě neuskutečněného importu dokladu při zpracování ze zdroje Email


1.6.2 (28.07.2021)
- Rozšíření - Přidána podpora OSS (One Stop Shop) do dokladů a položek
- Rozšíření - Byla přidána funkčnost pro načítání dat z emailových adres, které nepodporují standardní načítání
- !! P O Z O R !! - Náhrada funkčnosti - U emailů bylo nahrazeno zaškrtávátko SSL možností výběru zabezpečení.
- !! P O Z O R !! - Náhrada funkčnosti - byla odstraněna možnost vybrat vstupní sklad před samotným importem. Funkce byla nahrazena univerzální definicí vlastních vstupních hodnot (Hodnoty k zadání v každém pravidle). Uživatel je dotázán před každým importovaným dokladem, funkci není možné použít u dávkového volání aplikace.
- Oprava - Opraveno načítání dat z CSV a Excelu bez nutnosti vytvářet položky dokladů
- Oprava - Oprava nalezených drobných chyb


1.6.1 (04.03.2021)
- Úprava - Funkce pro párování vzniklých dokladů na vydané objednávky nelze provádět u hromadných importů. Pouze u těch, kdy jsou doklady do Pohody odesílány jednotlivě.


1.5.25 (25.02.2021)
- Nová funkce - V nastavení importu lze zvolit slučování shodných položek do jedné
- Oprava - Opraveno používání zálohových položek u vydaných faktur


1.5.24 (14.02.2021)
- Oprava - Oprava kompatibility licenčních čísel


1.5.23 (02.02.2021)
- Rozšíření - Úprava licencování aplikace, přidány různé typy licencí
- Rozšíření - Přidány vstupní parametry s vlastní hodnotou


1.5.22 (12.01.2021)
- Rozšíření - Přidána kontrola na existenci dokladu pro různé typy faktur
- Úprava - Přidány informace do logování
- Úprava - Upraveno licencování produktu
- Oprava - Drobné opravy nalezených chyb


1.5.21 (04.01.2021)
- Rozšíření - Přidána podpora importu Inventurních seznamů
- Rozšíření - Přidána podpora importu Interních dokladů
- Rozšíření - Přidáno datum účetního případu do faktur
- Rozšíření - Přídáno datum zdanitelného plnění
- Rozšíření - Přidána dokladová řada do pokladních dokladů


1.5.20 (24.11.2020)
- Nová funkce - Přidána možnost zvolit adresář pro import před samotným spuštěním. Možnost zadání přes parametry při automatickém spouštění
- Nová funkce - Přidána volba pro odeslání souborů pro analýzu v případě problémů s importy
- Úprava - Upraven styl zápisu aktuálně prováděných akcí (log)
- Oprava - Oprava generování SQL dat a aktualizace sloupců
- Oprava - Drobné opravy nalezených chyb


1.5.19 (19.10.2020)
- Přidáno datum uplatnění DPH do faktur


1.5.18 (15.10.2020)
- Oprava - oprava generování výchozí hodnoty u volitelného výběru parametrů.
- Nová funkce - Přidání podpory čísla a data objednávky


1.5.17 (08.10.2020)
- Úprava - drobné úpravy funkčnosti a zobrazování
- Úprava - přidání kontrol na existenci sloupců a dat při načítání


1.5.16 (02.10.2020)
- Nová funkce - Možnost upřednostnit volání programu před SQL dotazem u akce před a po importu
- Oprava - Oprava načítání dat u vlastní definice u WebSQL
- Úprava - Úpravy a doplnění textů a chybových hlášek


1.5.15 (04.08.2020)
- Nová funkce - Před spuštěním importu je možné požádat uživatele o zadání konkrétního skladu
- Nová funkce - Přidána podpora Prodejek včetně stavu EET. EET také přidáno do ostatních pohledávek
- Nová funkce - U XML definice lze definovat větve jako číselníky a s nimi následně pracovat.
- Oprava - Opraveno chování polí v definici importu při neexistenci dat.


1.5.14 (02.07.2020)
- Úprava - Přidána podpora pro EET do Faktury vydané a pokladních dokladů
- Úprava - Přidána poznámka a interní poznámka do vydané faktury a ostatních pohledávek


1.5.13 (25.05.2020)
- Nová funkce - Přidána podpora načítání dat z SQL na internetu
- Nová funkce - Přidána podpora pro generování přijmových a výdejových PD a ostatních pohledávek


1.5.12 (25.05.2020)
- Nová funkce - V programu lze ovlivnit, zda se daná položka má importovat, či nikoli.


1.5.11 (19.05.2020)
- Nová funkce - Přibyla možnost u dokladů definovat výrobní čísla nebo šarže. U výrobních čísel je prováděna kontrola na množství 1 a případně rozdělení dokladu na více položek.


1.5.11 (11.05.2020)
- Nová funkce - U volitelného typu doplnění hodnot lze definovat konkrétní podmínku, která se spustí, pokud neprojdou jiné podmínky
- Nová funkce - V případě chyby při importu je zobrazen u chybové hlášky sloupec z dokladu, který je vybrán v nastavení.


1.5.10 (05.05.2020)
- Nová funkce - Do programu lze doprogramovávat pluginy, které jsou spouštěny po zpracování zdrojového souboru
- Nová funkce - Do vydaných faktur lze importovat i zálohy. V takovém případě jsou zobrazeny v samostatné záložce jako položky
- Oprava - Drobné opravy funkčnosti - sdílené zdroje, zobrazení dat, ...


1.5.9 (14.04.2020)
- Nová funkce - Zdrojové soubory lze přikládat k nekterým dokladům jako připojené dokumenty do vzniklých dokladů. Slouží k tomu volba v pravé části nastavení v záložce Typ importu. Podporované jsou prozatím příjemky, výdejky, objednávky, faktury (přijaté, vydané), prodejky a převodky.


1.5.8 (19.03.2020)
- Nová funkce - Přidání podpory TLS u zdrojů s emailem
- Nová funkce - !! POZOR !! Ze souoborů Excel a CSV lze načítat více dokladů. Z tohoto důvodu je zapotřebí u stávajících importů CSV a Excel opětovně označit první řádek importu !! POZOR !!


1.5.7 (05.02.2020)
- Oprava - Chybné načítání data splatnosti u dokladů ISDOC verze 5.3.1


1.5.6 (20.01.2020)
- Nová funkce - Přidána možnost definovat vlastní hodnoty v Definici importu a následně s nimi pracovat v SQL dotazech u pravidel
- Nová funkce - Atribut ve vlastní definici lze označit jako samostatná hodnota pro nově vzniklou položku dokladu. Lze tedy vytvářet vlastní položky s danou hodnotou.


1.5.5 (28.11.2019)
- Nová funkce - Přidána možnost zpracování souborů typu JSON v definicích vlastních pravidel
- Oprava - Párování jednotlivých zásob dle dodavatelů nebralo v potaz nastavení skladů


1.5.4 (04.11.2019)
- Úprava párování - !! POZOR !! Bylo upraveno pořadí párování skladových zásob v případě zaškrtnutí více hodnot. Skladová zásoba se zjišťuje v tomto pořadí: ID, Dodavatelské kódy plusSystem, Volitelný parametr, Dodavatel EAN, Dodavatel objednací kód, Dodavatel objednací název, EAN, Objednací název, IDS
- Nová funkce - V programu lze nastavit, že při automatickém spuštění a při nespárování zásoby se neprovede import a je odeslán email o této skutečnosti


1.5.3 (16.10.2019)
- Nová funkce - Možnost zálohovat nastavení na server ITFutuRe


1.5.2 (15.10.2019)
- Nová funkce - Přidán příznak, kterým lze ovlivnit, zda importovat doklady bez položek
- Nová funkce - Přidán příznak, kterým lze ovlivnit odstranění položek s nulovým množstvím před samotným importem do Pohody


1.5.0 (23.08.2019)
- Nová funkce - Přesouvání v rámci SFTP, přidání Typu dokladu do ISDOC importů


1.4.9 (05.08.2019)
- Nová funkce - Přidána podpora souborů s příponou isdocx.


1.4.8 (24.07.2019)
- Nová funkce - Zdroje, které neobsahují žádná data, lze prohlásit jako v pořádku zpracované.


1.4.7 (16.07.2019)
- Nová funkce - Možnost párovat skladové zásoby dle ID


1.4.6 (09.07.2019)
- Nová funkce - Vlastní definice pravidel obsahuje nový typ - SQL dotaz. Lze tedy přidávat načítání dat z databáze.
- Nová funkce - V případě, že existuje více zásob se stejným párovacím kódem, je uživateli nabídnuto k ručnímu spárování (pokud je nastaveno v záložce Typ importu)


1.4.5 (18.06.2019)
- Nová funkce - Přidána podpora SFTP protokolu


1.4.4 (10.06.2019)
- Nová funkce - CSV importy - přidána možnost upřesnit s uvozovkami/bez nich


1.4.2 (06.06.2019)
- Nová funkce - U CSV souborů lze zadat znak oddělovače


1.4.1 (03.06.2019)
- Nová funkce - Možnost spuštění úloh třetích stran nebo dotazů SQL před spuštěním a po spuštění


1.3.9 (27.05.2019)
- Nová funkce - Import umí pracovat s atributy u jednotlivých větví XML souboru.


1.3.8 (13.05.2019)
- Nová funkce - Při přesunu zpracovaných souborů lze do jejich názvu přidat časovou značku.


1.3.7 (27.03.2019)
- Úprava - spouštění externí úlohy se spouští po každém dokladu, přidána možnost použít parametr #ID#


1.3.6 (18.03.2019)
- Opraveno zadávání Skladu u jednotlivých pravidel
- Přidána možnost párovat zásoby dle více kritérií - lze zaškrtnou více variant (kód, čárový kód, objednací kód, ...)
- Přidána funkčnost na označení zásob, které mají být vytvořeny vždy jako textové položky


1.3.5 (18.02.2019)
- Přidána možnost spustit externí úlohu po ukončení importu


1.3.4 (28.01.2019)
- Přidána podpora párování zásob dle kombinace Čár.kód, Dodavatelský čár. kód, Volitelný parametr


1.3.3 (07.01.2019)
- Opraveno mazání zdrojových souborů Excelu u vlastních definic
- Přidána informativní hláška u kolizních zdrojových souborů XLS x XLSX
- Do kódu číselné řady (pevné zadání) lze zadat yy nebo yyyy a bude nahrazeno aktuálním rokem.
- Přidáno pole Označený záznam do dokladů
- Přidána možnost vymazat hodnoty u zadávání volitelných definic polí


1.3.2 (18.12.2018)
- Navázání objednávek je automaticky filtrováno dle odběratele / dodavatele


1.3.1 (17.12.2018)
- Rozšířena podpora velmi starých souborů xls


1.0.0 (04.06.2018)
- první verze aplikace