Chcete sa na niečo spýtať?

Ing. Martin Kašpar

plusRouter:
automatické spracovanie dokladov

Aplikácia určená pre automatické spracovanie dokladov v Pohode na základe nastavených pravidiel. Slúži napríklad na automatickú fakturáciu objednávok, vystavovanie zálohových faktúr a daňových dokladov k nim či automatizáciu prevozov medzi skladmi.

obtiažnosť
nasadenia

E1
SQL
MDB

Čo vám plusRouter prinesie?

 • elimináciu chýb vznikajúcich ručným vystavovaním dokladov
 • automatizáciu fakturácie napr. pri dokončení expedície objednávky pomocou mobilných terminálov
 • automatizáciu súhrnnej fakturácie výdaja (stavebniny, …)
 • automatizáciu pravidelnej fakturácie služieb (prenájmy, …)
 • v kombinácii s aplikáciou plusNotify plnú automatizáciu vystavovania a zasielania dokladov zákazníkom

Čo plusRouter vie?

 • automaticky spracováva doklady v Pohode na základe nastavených pravidiel a zohľadnených výnimiek
 • vystavuje a tlačí faktúry, výdajky, prevodky, daňové doklady k prijatým zálohám, …
 • možnosť zohľadnenia stavov skladov a ďalších dokladov v Pohode z hľadiska
  skladovej dostupnosti
 • podrobná definícia predkontácií, členenie DPH, číselných radov či účtov
 • neobmedzený počet nastavených úloh a pravidiel

Podrobný popis

Fotogaléria

Cena riešenia

Na stiahnutie

Changelog

plusRouter - automatické spracovanie dokladov

Aplikácia nie je priamo určená na ručnú obsluhu, ale zvyčajne beží na pozadí a pracuje na základe plánovača úloh či je spúšťaná inými aplikáciami ako súčasť automatizovaného procesu.

Vie celý rad zdrojových dokladov vyhodnotiť pomocou nastavených podmienok a následne vytlačiť či „preklopiť“ do ďalších dokladov vrátane voliteľných parametrov a všetkých väzieb, vytlačiť ich a treba pomocou SQL dotazu v databáze či spustením externej aplikácie automatizovať ďalšie procesy.

Príklady použitia

Tu uvádzame niekoľko príkladov, na čo sa aplikácia plusRouter najčastejšie využíva, často je to v kombinácii s plusNotify, ktorý vystavené doklady odosiela zákazníkom či interným príjemcom, či v kombinácii s plusMobile, mobilnými terminálmi do skladu.

Vyhodnotenie objednávok

Automaticky sa prechádza prijatými objednávkami a akonáhle je objednávka expedovateľná (skladom, uhradená, …). tlačí sa na tlačiareň do skladu, čo je pokyn pre skladníka, aby ju začal chystať.

Fakturácia pri expedícii

Po načítaní objednávky a kontrole položiek pri balení zásielky (plusMobile) je pomocou plusRouteru vystavená faktúra k danej objednávke a zároveň plusRouter spúšťa riešenie BHIT Doprava, ktoré zaistí vygenerovanie prepravných štítkov k danej zásielke. Samozrejme sú uplatnené zálohové platby.

Vystavovanie zálohových faktúr

Po prijatí objednávky hradenej zálohou sa automaticky vystavuje zálohová faktúra, ktorá zohľadňuje všetko potrebné (bankový účet pre danú menu, číselný rad, …) a pomocou plusNotify sa odosiela zákazníkovi.

Daňové doklady k prijatým úhradám

Do 15 dní od prijatia zálohovej úhrady je predajca povinný vystaviť daňový doklad. Pokiaľ v uvedenej dobe dodá tovar, potom je všetko jednoduché, pokiaľ však dodacia lehota je dlhšia, musí predajca vystaviť Daňový doklad k prijatej zálohe, ktoré slúži predajcovi aj zákazníkovi ako podklad pre uplatnenie/odvod DPH. Vystavovanie Daňových dokladov vie plusRouter automatizovať a zároveň daňové doklady zohľadňuje pri vystavovaní konečných faktúr.

Automatizácia prevozov medzi skladmi

Pre získanie prehľadu nad pohybom tovaru medzi skladmi a predajňami sa používajú tzv. prevozné sklady, takže pri pohybe tovaru zo skladu do predajne neprebieha pomocou jednej prevodky sklad -> predajňa, ale z dvoch sklad ->preprava a preprava -> predajňa. Všetky pohyby často prebiehajú na kontrolu pomocou objednávok a plusRouter dokáže tieto objednávky generovať

Súhrnná fakturácia

Veľkoobchody často fungujú tak, že zákazníci priebežne odoberajú tovar, na ktorý vznikajú výdajky, a veľkoobchod následne periodicky vystavuje súhrnné faktúry za odobraný tovar. Pomocou plusRouteru je možné túto fakturáciu plne automatizovať a to s nastavením rôznych periód pre rôznych odberateľov a rady ďalších podmienok združovania a pod.

Periodická fakturácia

Firmy, ktoré poskytujú pravidelné služby alebo napr. prenajímajú potrebujú pravidelne vystavovať a rozosielať faktúry. Stačí ich vytvoriť v Pohode ako Trvalé objednávky a tie sa na základe nastavených pravidiel vyfakturujú a rozošlú pomocou plusNotify, ktoré ich následne môže aj upomínať.

Fotogaléria

Pozrite sa na to, ako vyzerá rozhranie aplikácie plusRouter.

Cena riešenia

Všetky funkcie a možnosti odpovedajúce danému radu Pohody sú neoddeliteľnou súčasťou systému, cena je jednotná a neodvíja sa od požadovaných funkcií. Cena software je pevná a nemenná, pri nákupe priamo od autora aj autorizovaných partnerov.

MDBSQLE1
Licencia plusRouter pre 1 alebo viac jednotiek18.000 CZK / 785 EUR18.000 CZK / 785 EUR18.000 CZK / 785 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licencie / rok
Pri zakúpení v období od septembra do konca roka, servis na ďalší rok neúčtujeme.
Súvisiace služby
Vzdialená inštalácia a zaškolenie - odhadom 2 hodiny práce
Účtované podľa skutočnej náročnosti hodinovou sadzbou
1000 CZK/h
45 EUR/h
Návrh pravidiel (nepovinné)
Jedná sa o odporúčané ceny služieb, cena nie je nijako záväzná pre partnerov.
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny sú bez DPH.

Na stiahnutie

plusRouter inštalátorEXE1,0 MB
produktový list aplikáciePDF0,4 MB

Changelog

2.7.1 (11.3.2024)
- úprava - vazby mezi VOBJ a Příjemkou jsou vytvářeny již při XML importu
- úprava - možnost definice členění KV DPH u položek vystavované faktury


2.6.7 (15.5.2023)
- oprava - oprava uplatňování zálohovky do výše výsledné faktury - chyby v zaokrouhlení


2.6.6 (3.5.2023)
- úprava - možnost definice zálohovek k uplatnění pomocí SQL výrazu (např. textové zálohovky k objednávkám)


2.6.4 (20.12.2022)
- úprava - možnost definice DUZP dotazem u hromadné fakturace výdejek


2.6.3 (1.7.2022)
- úprava - podpora zaokrouhlování na pěticenty (SK)


2.6.2 (22.6.2022)
- úprava - možnost definice skladu (vol. param typu Seznam) pro přijatou obj. z vydané obj.


2.6.1 (9.6.2022)
- úprava - možnost definice nejen číselné řady vytvářeného dokladu ale i konkrétního čísla dokladu pomocí SQL


2.6.0 (11.5.2022)
- úprava - přidání proměnných #ID# úhrady a #DATUM# daňového dokladu do SQL dotazu po vystavení daňového dokladu k přijaté záloze


2.5.9 (4.5.2022)
- úprava - možnost definování DUZP při fakturaci Trvalých objednávek pomocí SQL dotazu
- úprava - nabízení číselných řad bez vybraného typu (faktura, ODD, dobropis)
- úprava - spouštění externí aplikace po dokončení všech vytvářených dokladů


2.5.8 (2.5.2022)
- úprava - možnost použití kurzu dle data úhrady zálohové faktury při jejím uplatňování do faktury


2.5.7 (21.4.2022)
- úprava - zaškrtávání příznaku Daňový doklad při vystavení DD k přijaté úhradě ZF


2.5.4 (12.1.2022)
- oprava - chybné vyřizování objednávek při částečné fakturaci


2.5.3 (12.1.2022)
- oprava - uplatňování zálohových faktur při jejich fakturaci
- úprava - fakturace výdejek - vytváření vazeb bez doklady pomocí XML


2.5.2 (5.1.2022)
- oprava - chybné vyřizování objednávek při částečném přenosu do výdejky/faktury


2.5.1 (19.11.2021)
- úprava - PROVAZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK NA DOKLADY POMOCÍ XML, ZKONTROLOVAT!!!
- úprava - vazby mezi trvalou objednávkou a dokladem


2.5.0 (14.10.2021)
- oprava - správné vyhodnocení skladovosti objednávek obsahujících pouze služby a textové položky
- úprava - možnost definice předkontace a členění DPH u uplatňovaných záloh


2.4.8 (1.7.2021)
- úprava - doplnění druhu dodání OSS v položkách s odpočtem záloh


2.4.7 (28.6.2021)
- nová funkce - podpora One Stop Shop (OSS) při fakturaci objednávek/výdejek/vystavování daňových dokladů
- úprava - práce s Registrací k DPH v zemích EU při vystavování Daňových dokladů k přijaté záloze


2.4.6 (16.6.2021)
- úprava - přidání ID procesu do názvů XML a INI souborů při komunikaci s Pohodou


2.4.5 (14.6.2021)
- úprava - při vytváření převodky z objednávky se objednávka vyřídí i když obsahuje textové položky


2.4.4 (9.6.2021)
- úprava - upravování stavů rezervace před importem dokladu
- úprava - možnost přebírání kurzu faktury/výdejky z objednávky


2.4.3 (20.5.2021)
- oprava - správná aktualizace stavu/ObjedP/Rezer na zásobách při vystavování zálohové faktury z rezervované objednávky


2.4.2 (13.5.2021)
- úprava - rozšíření možností zjišťování DUZP u fakturace objednávek (např. pro on-line platby)
- úprava - při přenosu DUZP dle úhrady ZF se datum úhrady nepřenáší, pokud byl vystaven Daňový doklad
- úprava - doplněno logování spouštění ext. aplikací


2.4.1 (26.4.2021)
- oprava - změna přepočítávání rezervací a množství na objednávce před importem a po importu dokladu
- oprava - optimalizace dotazu při načítání neuplatněných záloh


2.4.0 (10.3.2021)
- oprava - odstranění chyby vyřizování objednávky, pokud se chybou databáze nebo vypršením časového limitu databáze nepodaří načíst položky


2.3.9 (18.2.2021)
- úprava - ZKONTROLOVAT - při vystavování zálohové faktury ve vedlejší jednotce se přenášení / vyřizování objednávky děje podle stejného nastavení jako u hlavní jednotky
- úprava - lze nastavit, zda se do čísla objednávky u faktury/výdejky přenáší číslo objednávky nebo číslo dokladu


2.3.8 (21.1.2021)
- nová funkce - napojení na agendu Evidenční čísla plusSystem při zpracování přijatých objednávek


2.3.7 (15.1.2021)
- úprava - automatické přepnutí do přechodného období
- úprava - automatická změna číselné řady v přechodném období
- úprava - zástupce yy v číselné řadě reaguje i na hospodářský rok
- úprava - správné vkládání čísla objednávky / číslo dokladu do VS vystavované faktury
- úprava - kompatibilita s Pohodou verze 12.700 - správné načítání kurzů cizích měn


2.3.4 (6.10.2020)
- úprava - možnost zadání či zjištění SQL dotazem účtu pro zaúčtování výdejky u Skladů A


2.3.2 (18.9.2020)
- oprava - při nedostatku zásoby při importu dokladu se chybně nenastaví hodnota "Přeneseno" a objednávka se nevyřídí


2.3.0 (14.9.2020)
- úprava - při zakládání zásob na sekundárním skladu se přenáší i cenová skupina


2.2.9 (4.9.2020)
- úprava - spouštění SQL dotazů po importu daňového dokladu k přijaté platbě zálohové faktury


2.2.8 (26.8.2020)
- úprava - správně se přenáši režim Registrace k DPH i u výdejek, zálohových a proforma faktur


2.2.7 (11.8.2020)
- úprava - daňový doklad a uplatnění záloh v cizí měně
- úprava - při hromadné fakturaci výdejek po objednávkách se ve faktuře uvádí číslo objednávky


2.2.5 (21.5.2020)
- úprava - změna ukládání logu při ukončení aplikace


2.2.4 (4.5.2020)
- oprava - změna zaokrouhlování při uplatňování zálohové faktury
- nová funkce - možnost importu převodky s odloženým výdejem
- řada dalších úprav a oprav


2.1.5 (27.1.2020)
- oprava - při vyhodnocování rezervované objednávky skladem a použití zohlednění dalších objednávek mohlo dojít ke dvojitému odečtení dostupnosti zásoby
- řada dalších úprav a oprav


2.0.7 (1.11.2019)
- oprava - chybné formátování data v proměnné #DATUM#


2.0.6 (23.10.2019)
- nová funkce - při vystavování FA k zálohové FA se jako DUZP může použít datum úhrady zál. faktury
- úprava - podpora CTRL-A v textových polích
- úprava - rozšíření parametrů příkazového řádku o datum vystavení dokladu
- úprava - možnost použití data vystavení dokladu v dotazech a filtrech (#DATUM#)


2.0.5 (3.9.2019)
- nová funkce - převozní sklady - vytváření přijatých objednávek (pro převod z převozního skladu) po vytvoření převodky (na převozní sklad)
- nová funkce - vytváření přijatých objednávek podle vydaných objednávek
- nová funkce - při fakturaci výdejek možnost použití kurzu cizí měny ke dni výdeje
- nová funkce - možnost uplatnění zálohové faktury do výše vystavované faktury
- oprava - tisk vydaných objednávek
- oprava - vyloučené volitelné parametry k převodu


1.9.9 (17.6.2019)
- oprava - při vyrovnávání skladů pro přefakturaci se neexistující zásoba na Cache převáděla i když byla na slave kladná a měly se řešit jen záporné položky


1.9.8 (23.5.2019)
- souhrnná aktualizace, mnoho drobných oprav, úprav a vylepšení
- oprava - volitelné parametry položek dokladu
- oprava - příjem řady výrobních čísel
- úprava - optimalizace zohledňování objednávek
- úprava - u použití přefakturace se optimalizuje pohyb mezi hlavním a vyrovnávacím skladem - upřednostňují se kladné převodky
- úprava - při fakturaci z externího skladu se nejprve pokouší vytvořit kladnou převodku (pokud zásoba existuje) na potřebný kvůli zachování VNC. Pokud neexistuje nebo se jedná o fiktivní sklad, vytvoří se záporná z potřebného na externí, která zásobu založí
- nová funkce - možnost nastavení měny vytvářeného dokladu (faktura, prodejka, výdejka, ...)
- nová funkce - možnost vytváření přijaté objednávky (pro následný převod z převozního skladu) z převodky (na převozní sklad)
- nová funkce - logování podle dní, logování SQL dotazů (nastavitelné)


1.8.6 (4.1.2019)
- oprava - při vystavování daňového dokladu chyba v XML (des. čárka místo tečky)


1.8.5 (4.1.2019)
- úprava - možnost připojení na Pohodu pomocí mServeru
- oprava - oprava Testu úlohy u Daňových dokladů k přijaté záloze
- oprava - oprava přenosu sazby DPH při přefakturaci s DPH


1.8.3 (23.11.2018)
- úprava - v případě uvedeného RefSKz 0 u položky textové objednávky se správně provede zpracování dokladu


1.8.2 (21.11.2018)
- oprava - vytváření dokladů u MDB Pohody - při vytváření více dokladů za sebou docházelo k pádům aplikace


1.8.1 (19.11.2018)
- oprava - správné určení typu dokladu při přefakturaci (Faktura / ODD / Dobropis)


1.8.0 (8.11.2018)
- oprava - kontrola skladové dostupnosti - Pohoda MDB
- oprava - správné určování domácích/cizích měn při přefakturaci
- mnoho drobných úprav a vylepšení


1.7.2 (4.6.2018)
- úprava - možnost nevyřízení a nepřenesení objednávky po vytvoření převodky z objednávky


1.7.1 (3.5.2018)
- úprava - zpřehlednění simulace generování dokladů (počítadlo, ukazatel)
- úprava - správné ověřování zásob skladem
- řada drobných úprav a vylepšení


1.6.3 (12.12.2017)
- nová funkce - možnost vytváření ODD místo faktur při záporné sumě výdejek / objednávky
- nová funkce - možnost přefakturace i záporných množství z vyrovnávacího skladu
- oprava - správný přepočet objednaného/rezervovaného množství na zásobách
- nová funkce - možnost použití SQL dotazu pro určení tiskových sestav, banky
- nová funkce - možnost vykonání SQL dotazu na zdrojové i cílové jednotce


1.5.6 (19.10.2017)
- oprava - chyba ve funcki z aktualizace 1.5.5 - nevytvářely se správně vazby na položky obj.


1.5.5 (17.10.2017)
- oprava - při fakturaci obj. přijaté s výrobními čísly se správně vytvoří vazby na fakturu/výdejku


1.5.4 (10.8.2017)
- oprava - správně uveden účet na FV při přefakturaci mezi jednotkami


1.5.3 (7.8.2017)
- nová funkce - DUZP a dat. úč. případu faktury dle data výdejky (u fakturace jednotlivých výdejek)


1.5.2 (26.7.2017)
- oprava - správné přenášení parametrů typu už. seznam s konstantami
- nová funkce - test pravidla
- nová funkce - fakturace výdejek (jednotlivě i hromadně podle AD)
- nová funkce - mnoho dalších nových funkcí a vylepšení


1.4.2 (21.12.2016)
- oprava - vystavování faktur ze zálohovek - aplikace padala výjimkou
- oprava - správné načítání vybrané číselné řady


1.4.1 (16.11.2016)
- oprava - chybně se zapínal tisk dokladu před zpracováním


1.4.0 (9.11.2016)
- oprava - při kontrole dostupnosti položek objednávky se do zohledněných položek chybně nezahrnuje i ta kontrolovaná
- nová funkce - možnost automatického generování souhrnných faktur nad nevyřízenými objednávkami


1.3.9 (18.10.2016)
- úprava - u zjišťování skladové dostupnosti lze ignorovat neuložené doklady (vytvářené neuložené příjemky, ale i výdejky)


1.3.8 (21.9.2016)
- oprava - pokud není uveden žádný parametr k vyloučení, nepřenese se žádný


1.3.7 (21.9.2016)
- úprava - zohlednění reklamací v ověřování stavové dostupnosti
- oprava - změna popisu pole pro vyloučení volitelných parametrů z přenosu mezi doklady


1.3.6 (19.9.2016)
- úprava - explicitní uvedení DUZP u faktur u Pohody verze 11.303


1.3.5 (7.9.2016)
- oprava NullReferenceException u úlohy (GetOmmitedHeader)


1.3.4 (6.9.2016)
- oprava přenosu volitelných parametrů typu Seznam s konstantami
- možnost definice, které volitelné parametry se nemají v rámci úlohy přenášet ze zdrojového do cílového dokladu


1.3.3 (5.8.2016)
- lze zadat i Členění KV DPH pro použití se slovenskou jednotkou, u fakturace i přefakturace
- funkce synchronizace všech zásob z hlavního do vedlejšího skladu


1.3.2 (1.7.2016)
- možnost přenosu poznámky a interní poznámky do vytvářeného dokladu
- správné mapování zásob při použité alternativního pole pro kód (IDS)


1.3.1 (1.7.2016)
- možnost načítání IČ DPH z volitelného parametru u objednávky v CZ jednotce


1.3.0 (6.6.2016)
- chyba v načítání kurzu při přefakturaci


1.2.9 (30.5.2016)
- možnost komunikace pomocí plusXMLgate
- úprava licencování
- možnost definice číselné řady výsledného dokladu pomocí SQL dotazu v návaznosti na zdrojový doklad
- úprava uživatelského rozhraní


1.2.7 (27.4.2016)
- do faktury a výdejky se přenáší dopravce


1.2.6 (20.4.2016)
- všechny způsoby přenosu objednávky do zálohové faktury, jak je nabízí Pohoda při překlápění dokladu


1.2.5 (14.4.2016)
- do VS při přenosu čísla objednávky přenáší pouze čísla, nikoliv ostatní znaky


1.2.4 (11.4.2016)
- možnost definování polí v položkách objednávky, které se přenáší do položek faktury jako předkontace a členění DPH