Chcete sa na niečo spýtať?

Ing. Záviš Jirásek

plusServis:
kompletná správa servisných zákaziek

Prevádzkujete v rámci svojho podnikania servis? Určite chcete mať o jednotlivých servisných zákazkách prehľad. Aplikácia plusServis Vám umožní pohodlnú prácu so servisnými zákazkami od prijatia až po vyúčtovanie.

obtiažnosť
nasadenia

E1

Čo vám plusServis prinesie?

 • ľahké vytváranie, spracovanie a odovzdanie servisných zákaziek
 • prehľad o priebehu servisných zákaziek od prijatia až po vyúčtovanie
 • optimalizované a prehľadné rozhranie pre servisných technikov
 • prehľadné vytváranie ponúk opravy konkrétnych zariadení
 • možnosť vytvárania fotodokumentácie zariadenia, závad i vykonanej opravy
 • kontrolu fasovania dielov a ich vyúčtovávanie na servisné zákazky

Čo PlusServis vie?

 • jednoducho vyhľadať predmet servisu podľa nákupov zákazníka alebo rýchlo zadať nový všeobecný servis
 • overiť platnosť záruky konkrétneho výr. čísla zariadenia
 • vytvárať a automaticky prikladať fotodokumentáciu do Pohody
 • tlačiť prijímací protokol a štítky na označenie jednotlivých častí
 • zostavovať a schvaľovať ponuky k servisu na dodatočné činnosti a diely
 • vykonávať výdaj materiálu do spotreby
 • vyúčtovať servis faktúrou, alebo výdajkou
 • mať vystavené doklady k servisu v Pohode k dispozícii pod jednou zákazkou

Podrobný popis

Fotogaléria

Cena riešenia

Videonávody

Na stiahnutie

Changelog

plusServis - kompletná správa servisných zákaziek

Pohoda síce evidenciu servisných zákaziek umožňuje, ale práca s ňou je bez preháňania utrpenie. Preto vznikla aplikácia plusServis, ktorá umožňuje prehľadnú a intuitívnu správu servisných zákaziek od prijatia do servisu cez ponuky na viacpráce, až po vystavenie finálneho dokladu zákazníkovi. Všetky doklady však sú k dispozícii v Pohode a aplikácia tak prináša príjemnejšie rozhranie pri zachovaní konzistencie dát na jednom mieste.

Hlavné vlastnosti:

 • jednoduché vyhľadanie predmetu servisu podľa zákazníka, čísla faktúry, popisu predmetu, či výrobného čísla alebo rýchle zadanie nového bez akejkoľvek ďalšej väzby
 • pri výbere predmetu z databázy sa automaticky overuje platnosť záruky a predlžuje dobu záruky aj o trvaní starších záručných servisov na vybraný predmet servisu
 • možnosť zhotovovania a automatické prikladanie fotodokumentácie
 • tlač prijímacieho protokolu a prípadne aj štítkov na označenie jednotlivých častí, aby sa nestrácali
 • možnosť zostavovania a schvaľovania ponúk k servisu vrátane fotodokumentácie
 • pri výdaji materiálu do spotreby sa ponúkajú položky, ktoré boli zahrnuté v schválených ponukách, aby sa nezabúdali vyúčtovávať
 • kontrola, aby vyúčtovaná práca neprekročila cenu schválenú zákazníkom s danou percentuálnou toleranciou
 • možnosť vybrať rôzne sklady pre ponuky (hlavný sklad s kompletným sortimentom) a výdaj do spotreby (príručný sklad servisu)
 • vyúčtovanie servisu je možné vykonať faktúrou, alebo výdajkou
 • všetky vystavené doklady k servisu sú v Pohode k dispozícii pod jednou zákazkou

Princíp fungovania aplikácie plusServis

Nová servisná zákazka

Predmet servisu je možné jednoducho vyhľadať pomocou čísla dokladu, mena zákazníka, popisu či výrobného čísla. Aplikácia vie pracovať s adresárom v Pohode. Zákazníka je možné vybrať priamo z adresára Pohody, prípadne je možné založiť nového zákazníka priamo z aplikácie.

Ku každej zákazke je možné vytvoriť ľubovoľný počet ponúk pre zákazníka. Položky ponúk je možné pridávať výberom zo skladu.

Pri prijatí do servisu aj počas jeho realizácie je možné k servisnej zákazke robiť fotografie, dopisovať poznámky a vystavovať ďalšie ponuky na prípadné viacpráce zistené v priebehu servisu. Ponuky na viacpráce následne čakajú na odsúhlasenie zákazníkom.

Priebeh servisu

Servisný technik môže priebežne k zákazke pridávať použitý materiál a prácu. Pokiaľ je nutné použiť materiál alebo prácu nad rámec odsúhlasenej ponuky, môže vystaviť ponuku ďalšiu a tú si nechať znovu odsúhlasiť. Po dokončení prác môže servisnú zákazku jednoducho ukončiť.

Vyúčtovanie servisu

Priamo z aplikácie je možné vytvoriť predajný doklad (Faktúru) alebo výdajku. Typ dokladu je možné jednoducho vybrať. Aplikácia vytvorí zvolený doklad v Pohode vrátane všetkých väzieb.

Tlač

Všetky potrebné dokumenty servisu (prijímací protokol, servisný protokol atď.) a štítky, je možné tlačiť priamo z aplikácie. Vzhľad tlačových zostáv je plne prispôsobiteľný. Všetky nastavenia tlače a tlačiarní je uložené lokálne, tzn. že každý užívateľ môže mať individuálne nastavenia.

Fotogaléria

Podívejte se na to, jak vypadá rozhraní aplikace plusServis.

Cena riešenia

Všetky funkcie a možnosti zodpovedajúce danému radu Pohody sú neoddeliteľnou súčasťou systému, cena je jednotná a neodvíja sa od požadovaných funkcií. Cena software je pevná a nemenná, pri nákupe priamo od autora i autorizovaných partnerov.

MDBSQLE1
Základná licencia PlusServis24.000 CZK / 1045 EUR
Prídavná licencia plusServis (CAL)5.000 CZK / 220 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licencie / rok
Pri zakúpení v období od septembra do konca roka, servis na ďalší rok neúčtujeme.
Súvisiace služby
Vzdialená inštalácia a zaškolenie - odhadom 2 hodiny práce
Účtované podľa skutočnej náročnosti hodinovou sadzbou
1000 CZK/h
45 EUR/h
Inštalácia a zaškolenie na mieste (nepovinné)
Jedná sa o odporúčané ceny služieb, cena nie je nijako záväzná pre partnerov.
4.000 CZK / 175 EUR
+ cestovné

Uvedené ceny sú bez DPH.

Interaktívne videonávody

Na stiahnutie

produktový list aplikáciePDF0,6 MB
plusServis inštalátorEXE6,8 MB

Changelog

1.7.3 (02.05.2024)
- přidána možnost nastavení, zda je odhad ceny vč. DPH (ovlivňuje kontroly na odhad ceny např. při výdeji do spotřeby, apod.)1.7.2 (26.04.2024)
- DŮLEŽITÉ: rozšířeny volitelné parametry výdejky a seznam stavů nabídek, nezapomeňte aktualizovat agendu v Nastavení!
- úprava výdeje do spotřeby - možno oddělovat režijní výdeje do samostatné výdejky a číselné řady
- úprava vkládnání režie do servisu a vyúčtování - možno vyřadit režijní výdeje ze servisu a následně vyúčtovacích dokladů
- přidána možnost automatického schvalování nabídek (pokud nepřesáhnou cenu odhadu)
- přidána možnost vytvoření kopie nabídky
- drobné grafické úpravy1.6.1 (07.03.2024)
- oprava dialogu chyby při výdeji do spotřeby v určitých případech1.6.0 (06.03.2024)
- DŮLEŽITÉ: rozšířena oprávnění uživatelů, nezapomeňte aktualizovat agendu v Nastavení!
- povolení ruční editace slevy a nastavitelné pro svázané zásoby (dle oprávnění uživatele)
- povolení textových položek při výdeji do spotřeby (dle oprávnění uživatele)
- automatické vybrání zásoby při výdeji do spotřeby, pokud je přesná shoda čárového kódu a nalezen jediný záznam
- přidán nastavitelný filtr na stáří Servisu dle data příjmu1.5.8 (31.01.2024)
- oprava chybného ukládání částek a DPH1.5.7 (16.01.2024)
- oprava načítání seznamu oprávněných osob1.5.6 (15.01.2024)
- přidána nastavitelná sumarizace ceny nabídek
- úprava načítání dat adresy z ARES (po přesunu ARESu na nový server)1.5.5 (09.10.2023)
- přidána interní poznámka servisu (zobrazení i zadání)
- povolen výběr textu a kopírování z uzamčených buňek na formuláři výběru zákazníka
- přidána možnost zobrazit vybrané volitelné parametry z adresáře na formuláři výběru zákazníka
- upraveny a rozšířeny vyhledávací filtry (tlačítka vedle pole pro vyhledávání)
- přidána možnost vyhledávání frází obasujících mezeru (oddělovačem mezi frázemi jsou pak dvě mezery)1.5.4 (04.10.2023)
- přidány přepínací tlačítka vedle pole pro vyhledávání omezomezující hledávání v otevřených servisech a v adresáři při zakládání nového servisu, což by mělo zrychlit hledání1.5.3 (20.12.2022)
- oprava - limitování dlouhého čísla objednávky zákazníka ze zakázky při vystavení vyúčtovacího dokladu1.5.2 (18.10.2022)
- přidána dodatečná kontrola před schválením/zamítnutím nabídky, zda již operace nebyla provedena z jiné stanice1.5.1 (05.10.2022)
- automatické zkrácení adresy na maximalní možnou délku pro Pohodu při načtení z ARES1.5.0 (13.09.2022)
- změna určování stavu servisu jako uzavřený - nově je takto označen při přislušném stavu, nebo při zapnutí "Vyřízeno"
- při vyúčtování nejprve proběhne uzavření servisu a poté se vystaví doklad (aby nedocházelo k blokaci množství)
- odebrání zbytečného dotazovacího dialogu při vyúčtování1.4.9 (18.08.2022)
- úprava tisku vyúčtovacích výdejek přes Pohodu - vynucení tisku textových položek1.4.8 (24.02.2022)
- oprava blokace zásob servisem
- oprava chybného vkládání jména pracovníka do poznámky k položce v servisu ve specifických případech1.4.7 (04.02.2022)
- přidání časovače automatického uzavírání okna s ukazatelem průběhu výchozí volbou (např. při ukládání)
- drobné grafické úpravy a vylepšení
- rozšíření logování1.4.6 (01.02.2022)
- oprava resetování některých voleb při otevření nastavení filtru
- úprava a rozšíření logování chyb1.4.5 (17.01.2022)
- oprava neuložení upraveného VČ předmětu1.4.4 (14.01.2022)
- přidána možnost editace VČ předmětu, pokud je ručně zadán1.4.3 (10.01.2022)
- oprava vyhledávání předmětu servisu
- vytažení seznamu sazeb DPH jako tabulky do tiskových sestav
- přidána možnost zobrazení skladu u položek při výběru do nabídek/spotřeby
- přidána možnost automatického označování položek jako režijní u záručních servisů1.4.2 (01.11.2021)
- rozšířeno vyhledávání servisů podle kódu schváleného dílu1.4.1 (26.10.2021)
- oprava max. délky poznámky servisu
- oprava chyby při ověření záruky a textově zadaného předmětu servisu1.4.0 (25.10.2021)
- upraven formulář editace servisu a přidána editace Štítků
- kliknutím do buňky kódu v seznamu položek zkopíruje kód zásoby do schránky
- sloučeny a přesunuty funkční tlačítka (Výdej do spotřeby a Změna stavu servisu) vlevo pod seznam; při editaci se změní funkce tlačítka Ukončit na Přerušit
- aktuální ceny servisu přesunuty do pravého spodního rohu (tyto ceny nejsou vidět při editaci)
- povolen dvojklik na levém panelu pro výběr zákazníka, prředmětu, nebo zásoby
- rozšířeno vyhledání zákazníka a předmětu v prvním kroku při zakládání - aby nalezlo i podle čísla Faktury/Prodejky, pokud je vytořena z Výdejky
- přidáno hledání dokladu (k předmětu servisu) z předchozích účetních jednotek (nastavitelné)
- přidány funkce pro podporu mobilní aplikace pro focení
- vyřazena nutnost přenačtení všech dat při změně stavu servisu nebo po editaci servisu, což přineslo drobné zrychlení aplikace
- drobné opravy textů dialogů1.3.0 (18.07.2021)
- přidány Štítky: zobrazení, filtrování a možnost zadání Štítků (jen bez agendy) při vytváření servisu; štítky se propisují na následné doklady1.2.6 (15.06.2021)
- přesun tlačítka pro vložení položek na levou stranu (pro zamezení nechtěného stisku tlačítka uložit na dotykových obrazovkách)1.2.5 (19.04.2021)
- oprava výpočtu ceny položek u sestavy1.2.4 (25.03.2021)
- oprava nulové sazby DPH v nabídkách při zakládání servisu s novým zákazníkem1.2.3 (18.03.2021)
- oprava zakládání kontaktní osoby
- oprava výběru tiskárny při vytavování vyúčtovacího dokladu1.2.2 (17.03.2021)
- upraven filtr servisů "Obsahuje nabídky čekající na schválení", aby nezahrnoval servisy se stavem "Vyřízeno" a prázdné nabídky
- upravevo vyhledávání zásob pro nabídky/spotřebu, nejprve se zobrazí řádky s přesnou shodou a až pak řádky s částečnou shodou
- oprava vzniku duplicitních složení s nulovým množstvím při vkládání souprav/kompletů do nabídky/spotřeby1.2.1 (16.03.2021)
- oprava nemožnosti vystavit vyúčtovací doklad
- oprava načítání výdejů bez vazby
- možnost přepnout styl zobrazení seznamu položek (kompaktní mód)1.2.0 (15.03.2021)
UPOZORNĚNÍ: Po aktualizaci aplikace je vyžadována aktualizace agendy (tlačítko v Nastavení)
Zadávání zákazníka:
- při vyhledávání zákazníka/předmětu (na levé straně v prvním kroku při zakládání nového) se nově nejprve zobrazují "jen" zákazníci a až pak zákazníci s předmětem; předmět se rovněž vyhledává i v již existujících servisech
- pokud se ukládá kontaktní osoba a nejsou vyplněny povinné údaje, je na to uživatel upozorněn při zadávání
- přidána možnost automaticky vybírat kontaktní osobu, pokud je v adresáři jediná (volba v nastavení)
- oprava chyby ukládání příliš dlouhé adresy (při stažení z ARESu)
- oprava ve vyhledávání, kde se při hledání zákazník/předmět ignoroval nastavený SQL filtr na předměty servisu

Zadávání předmětu servisu:
- přidáno pevné pole se zákaznickým číslem objednávky (vol. parametr Zakázky), které se automaticky přenáší do vyúčtovacího dokladu
- přidána možnost zablokování uložení servisu bez vyplněného výrobního čísla (volba v nastavení)

Nabídky a spotřeba:
- možnost vydávat spotřebu bez vytvoření výdejky (výpočet cen a stažení svázaných zásob, popř. složení kompletů si nově řeší plusServis podle logiky Pohody)
- ceny jsou zobrazeny (pokud je nastaveno) již při vytváření nabídek/výdejek
- upraveno zobrazení cen:
1) odhadované ceny a celkové ceny - obě částky jsou nyní zobrazeny BEZ DPH (odhadovaná cena je vždy zadávána BEZ DPH, v dialogu je tato informace nově i zobrazena)
2) v seznamu nabídek a položek, popř. při vytváření výdejky - ceny jsou S DPH
- při výdeji do spotřeby lze filtrovat položky podle zdrojové nabídky
- při výdeji do spotřeby se u položek zobrazují náhledy na obrázky ze zásoby (popř. i s číslem, pokud jich je více); po kliknutí se zobrazí galerie
- možnost zablokovat výdej položek, které nejsou schváleny nabídkou - blokováním vyhledání zásob ze skladu (volba v nastavení)
- možnost zablokovat uložení výdeje, pokud by došlo k překročení odhadované částky (volba v nastavení, vč. nastavitelného povoleného překročení)
- nastavitelné vkládání jména přihlášeného technika do poznámky položky servisu (přenáší se do vyúčtovacího dokladu)

Vyúčtovací doklad:
- do textu vyúčtovacího dokladu se nově přenáší popis předmětu servisu
- možnost nastavit pole (jak zdrojové/á, tak cílové/á) pro přenos ze Servisu do Dokladu
- přidána možnost tisku DL (dodacího listu) a možnost nastavení počtu kopií (jak faktury, tak DL)
- přidána možnost úpravy splatnosti faktury (povolitelné v nastavení)

Ostatní:
- upraven filtr servisů "Obsahuje nabídky čekající na schválení", aby nezahrnoval vyřízené nabídky
- k servisu je možno zobrazit galerii pořízených fotografií
- vyhledávací pole se po vyhledání nově nemaže (jen se text vybere pro snadné přepsání či opravu); při změně kroku se samozřejmě vymaže1.1.17 (21.01.2021)
- interní povolení záporné marže při vkládání položek1.1.16 (10.09.2020)
- oprava chyby při zakládání zákazníka, pokud obsahoval název firmy určité speciální znaky1.1.15 (05.08.2020)
- přidání zobrazení celkové ceny servisu (vedle odhadované ceny)1.1.14 (04.08.2020)
- ukládání poslední použité tiskárny při tisku z Pohody
- přidána možnost filtrace nabízených tiskaren pro Pohodu (regulárním výrazem)1.1.13 (28.07.2020)
- přidána možnost výběru uživatelské složky u nahrávání fotodokumentace (nutno povolit v Nastavení)
- nový typ nabízení množství při výdeji do spotřeby - "Zbývající množství"1.1.12 (17.06.2020)
- oprava zdvojení nabízených položek při výdeji do spotřeby (v případě Převodky)
- doplnění zaznamenání Odpovědné osoby při změně Stavu servisu (do detailové tabulky Stavy)
- rozšíření filtru servisů - "Obsahující nabídky čekající na schválení"1.1.11 (09.06.2020)
- oprava "zůstávání" položek při vytváření nabídek1.1.10 (08.06.2020)
- řešení chyby Frameworku s neuvolňováním objektů, což způsobovalo náhodné "zmizení" (ukončení) aplikace bez žádné chybové hlášky1.1.9 (25.05.2020)
- nastavitelný způsob automatického nabízení množství ve výdeji do spotřeby
- možnost povolit hlídání záporných stavů před výdejem
- oprava načítaní nastaveného filtru z konfigurace1.1.8 (20.05.2020)
- oprava nevyčištění mezipaměti servisu při přepnutí na nový
- doplnění možnosti nastavení výchozí doby na vyřízení servisu1.1.7BETA (18.05.2020)
- TESTOVACÍ VERZE - rozšířené logování
- přenos střediska z uživatele do vytvářených dokladů (výdejky, faktury, prodejky)1.1.6 (04.05.2020)
- přidáno stahování informací o zákazníkovi z ARESu
- přidána možnost načítání dostupnosti dílů na zobrazení servisu z nabídkového skladu1.1.5 (28.04.2020)
- oprava chyby filtrace dle stavu servisu
- oprava výpočtu ceny s DPH u nabídek
- nastevena omezení délky textových polí podle Pohody
- přidáno pole s odhadovanou cenou servisu1.1.4 (23.04.2020)
- oprava chyby při výdeji do spotřeby
- optimalizace načítání při spuštění1.1.3 (21.04.2020)
- oprava výpočtu ceny položek u výdejky do spotřeby, pokud jsou vybrány skladové položky1.1.2 (05.03.2020)
- vnitřní úprava výdeje spotřeby a vyúčtovaní podle nové verze Pohody
- možnost zadání volitelných parametrů servisu
- oprava nefunkčního tlačítka odebrání položek v tabulce
- drobné úpravy a vylepšení1.1.1 (22.01.2020)
- přidán kód zásoby do tabulky položek na pravé straně
- přidána možnost do nastavení zobrazit v tabulce nabídek cenu1.1.0 (20.01.2020)
- první oficiální vydání