Snadná automatizace

plusSystem je komplexná sada aplikácií a nástrojov k Pohode, majúca za cieľ urýchliť, zjednodušiť a spresniť vykonávanie bežných operácií. Týchto nástrojov a aplikácií je celý rad, je možné ich rozdeliť do skupín podľa toho, s akým konkrétnym problémom Vám majú pomôcť.

Automatizácia operácií
plusRouter

Automatické spracovanie dokladov

Aplikácia určená pre automatické spracovanie dokladov v Pohode na základe nastavených pravidiel. Slúži napríklad na automatickú fakturáciu objednávok, vystavovanie zálohových faktúr a daňových dokladov k nim či automatizáciu prevozov medzi skladmi.
novinka
plusValidator

ověřování firem přes ARES a VIES

Aplikácia plusValidator slúži na overovanie kontaktov z adresára v databázach ARES, VIES a Finančnej správy. Automaticky opravuje chybné údaje a označuje kontakty príznakom spoľahlivý/nespoľahlivý platiteľ alebo zapisuje príznak insolvencie pri kontaktoch v insolvenčnom registri.
plusSkladem

Prehľadné vyhodnocovanie objednávok

Aplikácia plusSkladom Vám zásadne uľahčí prácu s prijatými objednávkami. Pravidelne vyhodnocuje expedovateľnosť objednávok a každej objednávke priradí jeden alebo viac farebných štítkov podľa ľubovoľne definovateľných filtrov.
plusSupplier

Vydané objednávky efektívne

Riešenie plusSupplier slúži na uľahčenie vystavovania vydaných objednávok k dodávateľom. Umožňuje objednávky vystavovať automaticky podľa nastavených pravidiel či interaktívne vyberať dodávateľa pre každú práve objednávanú zásobu.
plusOrders

Interaktívne triedenie objednávok na vykrytie

plusOrders je interaktívny nástroj na hromadnú prácu s objednávkami a ich ďalšie spracovanie. Používa sa najčastejšie na prehľadné zobrazenie prijatých objednávok, vyhodnotenie ich skladovosti a triedenie na plne či čiastočne expedovateľné a neexpedovateľné.
E-maily, SMS a prezentácia dát
plusNotify

Pokročilá notifikácia SMS a e-maily

Aplikácia plusNotify je veľmi variabilným a silným nástrojom pre automatické aj ručné rozosielanie správ a upozornení vo forme SMS a e-mailov zákazníkom, obchodným partnerom i zamestnancom na základe informácií z Pohody podľa nastavených pravidiel.
plusDisplay

Jednoduchá prezentácia dát z Pohody

plusDisplay slúži na jednoduchú prezentáciu aktuálnych dát z Pohody v reálnom čase pomocou tabletov, monitorov či televízií.
plusNáhled

Rýchly náhľad pripojených dokumentov

Aplikácia plusNáhľad zrýchľuje prácu s priloženými dokumentmi v Pohode. V oddelenom okne alebo na druhom monitore, zobrazuje v reálnom čase dokumenty, ktoré sú pripojené k položkám v Pohode.
Mobilné terminály a expedície
plusMobile

Mobilné aj pevné terminály do skladu

plusMobile je moderné online riešenie pre mobilné terminály alebo tablety na prácu v sklade. Pomocou plusMobile môžete vykonávať všetky skladové operácie - od príjmu tovaru, cez evidenciu skladových pozícií po pickovaní a expedícii. Samozrejmosťou sú aj inventúry, prevody a ďalšie užitočné funkcie.
plusExpedice

Expedícia pre rozvoz aj zasielanie

plusExpedícia rieši expedíciu a štítkovanie tovaru (vykrývanie objednávok) pri priamom rozvoze (zásobovaní) i bežnej expedícii zásielkovými obchodmi. Je optimalizovaná pre prácu na dotykovej obrazovke a pre rýchlu prácu s objednávkami a čiarovými kódmi. Umožňuje aj prepojenie s triediacou linkou s automatickými dopravníkmi.
plusParcel

Expedícia zásielok bez zbytočných chýb

plusParcel je aplikácia pre OS Android, určená na zefektívnenie odbavovania a odosielania balíkov pomocou prepravných služieb. Vďaka šikovným funkciám dokáže zabrániť zámenám pri expedícii a tak aj zbytočnému omeškaniu pri doručovaní zásielok zákazníkom.
novinka
plusPickUp

Generovanie pick-up listov

plusPickUp sa používa na optimalizáciu prípravy objednávok na expedíciu. Umožňuje automatické generovanie pick-up listov jednej alebo viacerých objednávok podľa nastavených pravidiel a triedenie podľa miesta, hmotnosti atď. Vychystávanie a rozdelenie hromadných položiek na objednávky sa vykonáva pomocou mobilných terminálov plusMobile.
Nástroje a doplnky
plusCheck

Fakturačná závora

Jednoduchá aplikácia pre ručné vyvolanie fakturácie danej objednávky po jej vychystaní a zabalení tovaru na baliacich pozíciách. Aplikácia plusCheck je doplnok k aplikácii plusRouter.
plusGroup

Konsolidácia objednávok

plusGroup slúži na zjednotenie viacerých nevykrytých alebo čiastočne vykrytých objednávok do súhrnných prijatých alebo vydaných objednávok podľa zadaných kritérií. Používa sa napr. u veľkoobchodov, kde sa hromadí mnoho čiastočne vykrytých objednávok a je tak vhodné ich občas zoskupiť do jednej pre väčšiu prehľadnosť.
plusScanner

Jednoduchá aplikácia pre skenovanie kódov

plusScanner je jednoduchá bezplatná utilita k systému plusMobile. Umožňuje použiť mobilný terminál ako "hlúpu" bezdrôtovú čítačku čiarových kódov.
plusReset

Nuľovacia výdajka

plusReset je malá jednoúčelová aplikácia na nulovanie stavov a evidenčných čísel na vybranom sklade. Túto operáciu však nemožno vykonať v samotnej Pohode ani pomocou inventúry, môže sa teda často hodiť.
Servis, požičovňa a majetok
plusServis

Kompletná správa servisných zákaziek

Prevádzkujete v rámci svojho podnikania servis? Určite chcete mať o jednotlivých servisných zákazkách prehľad. Aplikácia plusServis Vám umožní pohodlnú prácu so servisnými zákazkami od prijatia až po vyúčtovanie.
novinka
plusServisman

Mobilná aplikácia pre techniky

Aplikácia plusServisman je určená mobilným servisným technikom. Slúži predovšetkým na vkladanie položiek servisu do agendy Servis v Pohode. Aplikácia je určená pre OS Android a mobilný terminál.
plusMajetek

Rýchla inventúra majetku

Spoľahlivé riešenie pre inventarizáciu majetku v Pohode. Aplikácia je určená pre OS Android a má množstvo rozšírených funkcií vrátane možnosti zhotovovať fotografie stavu inventarizovaných položiek. Všetky potrebné údaje o jednotlivých položkách sú tak dispozícii priamo v Pohode.
plusPůjčovna

Evidencia a správa zápožičiek

Aplikácia plusPožičovňa je kompletným riešením evidencie a správy zápožičiek nad Pohodou. Umožňuje odbavenie zápožičiek od rezervácie, cez zapožičanie, až po vyúčtovanie.
plusReklamace

Jednoduché vybavovanie reklamácií

plusReklamácia slúži na uľahčenie práce s reklamáciami. Samotnú reklamáciu často sprevádza vystavenie ďalších dokladov na výmenu tovaru, vrátenie peňazí či odpis daného tovaru a všetky tieto operácie je možné vykonať naraz pomocou tejto aplikácie.
Štatistika a optimalizácia
plusABC

Skladová analýza nielen pre nákupcov

Každá firma musí ako jeden z hlavných cieľov riešiť optimalizáciu zásob, najmä v prípade výroby alebo dodávateľov s dlhšími dobami dodania. Mať dostatočné zásoby na sklade je tak nevyhnutnou podmienkou pre uspokojenie dopytu, zbytočne veľké zásoby však viažu prostriedky a brzdia rozvoj firmy.
novinka
plusBonita

Pokročilá analýza zákazníkov

Zaujíma Vás, ktorí z Vašich zákazníkov platí záväzky včas či naopak po splatnosti? Alebo ktorí je pre vás z hľadiska zisku zaujímavejší a ktorý menej? Okamžitý a celkový prehľad o bonite Vašich zákazníkov Vám dá aplikácia plusBonita, ktorá pravidelne zostavuje analýzu platobnej morálky zákazníkov a ABC analýzu podľa zisku či obratu.
plusNotify

Pokročilá notifikácia SMS a e-maily

Aplikácia plusNotify je veľmi variabilným a silným nástrojom pre automatické aj ručné rozosielanie správ a upozornení vo forme SMS a e-mailov zákazníkom, obchodným partnerom i zamestnancom na základe informácií z Pohody podľa nastavených pravidiel.
Tlač štítkov a etikiet
plusEtiquette

Chytré štítkovanie pri výrobe či príjme

plusEtiquette je silný nástroj na okamžitú tlač štítkov a súvisiacich dokumentov (napr. návodov) pri príjme tovaru či výrobe. Je optimalizovaný pre dotykové displeje napr. pri priemyselných termináloch a je možné ho i upraviť pre konkrétne požiadavky prevádzky.
plusLabelUni

Univerzálny program pre tlač štítkov

plusLabelUni je univerzálna aplikácia slúžiaca na tlač etikiet na tovar podľa dokladov v Pohode alebo výberom zásob. Aplikácia má rozšírené možnosti definovania šablón pre jednotlivé zásoby a pokročilé možnosti automatizácie a integrácie do Pohody.
Výmena a archivácia dát
plusImport2Pohoda

Import dokladov do Pohody

plusImport2Pohoda je univerzálny nástroj pre import dodávateľských aj odberateľských dokladov priamo do agend v Pohode s možnosťou definovať neobmedzené množstvo šablón a automatického spúšťania.
plusImportUni

Aktualizácia a import zásob do Pohody

plusImportUni je univerzálny nástroj pre import a aktualizáciu zásob v Pohode s možnosťou definovať šablóny pre import a podporou plne automatického spúšťania.
plusExportUni

Univerzálny exportovací nástroj

plusExportUni je užitočný nástroj slúžiaci pre automatizovaný export dokladov z Pohody do zložky/FTP/emailu. Využijete ho napr. v prípade, že potrebujete pravidelne odosielať objednávky svojim dodávateľom alebo napríklad faktúry svojim odberateľom v Pohoda XML/ISDOC/PDF formáte či napríklad archivovať doklady v PDF na dátovom úložisku.
plusAttach

Prikladanie naskenovaných dokumentov

plusAttach je užitočný pomocník na vytváranie a automatické prikladanie digitalizovaných dokumentov k príslušným dokladom v Pohode. Vďaka tomu tak všetky oskenované dokumenty vždy ľahko dohľadáte a máte ich kedykoľvek k dispozícii.
plusReport

Automatizácia pomocou programu Excel

PlusReport je aplikácia, ktorá slúži na generovanie Excelových formulárov z dát z Pohody a ich odosielanie mailom a zároveň spracovanie vyplnených formulárov späť do Pohody. Využíva sa napr. pre príjem objednávok, komisné hlásenia či inventúry komisných skladov.

Čo je nové?

plusMobile - changelog


8.5.9 (16.2.2024) - SERVIS 2023
- verze Android 2.0.0
- oprava - AND - přihlašování pomocí naskenovaného PINu
- oprava - přegenerovávání a řazení umístění při nastaveném vlastním řazení


plusRouter - changelog


2.6.7 (15.5.2023)
- oprava - oprava uplatňování zálohovky do výše výsledné faktury - chyby v zaokrouhlení


plusNotify - changelog


2.9.2 (7.7.2023)
- nová funkce - možnost vlastní TMP složky (potřeba v kombinaci mServeru a spouštění ze sítě)


plusLabelUni - changelog


1.6.9 (31.01.2024)
- aktualizován generátor sestav na nejnovější verziplusEtiquette - changelog


2.7.2 (22.1.2024)
- oprava - zobrazení popisků cen s DPH a bez DPH
- úprava - možnost nastavení sazeb DPH v uživatelském rozhraní


plusABC - changelog


1.6.3 (07.02.2024)
- přidány nové typy výpočtů - Průměrná dodací doba a OdchylkaplusAttach - changelog


1.3.2 (17.01.2024)
- možnost vložit více čísel dokladu oddělených čárkou ve vlastním poli k hledání


plusDisplay - changelog


1.1.2 (3.10.2021)
- možnost nastavení Akcí - spouštění externích aplikací či vykonávání dotazů pomocí tlačítek na displeji
- ochrana proti náhodnému smazání úloh apod.


plusImport2Pohoda - changelog


1.7.6 (22.09.2023)
- Drobné úpravy, doplnění polí, nastavení


plusImportUni - changelog


1.8.1 (20.02.2024)
- Oprava - Oprava chyby s použitím #Update#


plusOrders - changelog


1.2.8 (12.02.2020)
- Oprava - Opravena chyba zobrazování přijatých objednávek u objednávek s opakujícími se stejnými položkami


plusReport - changelog


1.2.5 (24.01.2023)
- Oprava - Opraveno spouštění akcí i po neuspěšném odeslání emailu. Akce se nyní spouštějí pouze po úspěšném spouštění jednotlivých emailů.
- Nová funkce - Umožněno zpracovávat emaily z Office 365 pomocí OAuth
- Nová funkce - Rozděleno nastavení pro příjem a pro odesílání emailů
!! POZOR !! - Nová funkce - V záložce Pravidla pro doklady je možné kombinovat zadání textové hodnoty a hodnoty ze souboru - hodnoty ze souboru MUSÍ být vymezeny znakem #. Například #C3#


plusReklamace - changelog


1.2.3 (26.05.2022)
- Nová funkce - !! POZOR !! Kompletně přepracována funkčnost. Nutné opětovné nastavení řad, tiskových sestav a tiskáren.
- Nová funkce - Možnost vydávat jiné zboží místo vráceného. Pokud není skladem, vytváří se přijaté objednávky.
- Nová funkce - Přidána podpora MOSS. Pokud původní doklad je v režimu OSS, opravný daňový doklad, dobropis a přijatá objednávka vznikne v režimu OSS také.
- Nová funkce - Přidána možnost vyplnit středisko a činnost u vznikajících dokladů
- Nová funkce - Při více profilech lze při spuštění zorazit dotaz na výběr aktuálního profilu
- Nová funkce - Přidána "Akce po" - lze spustit dotaz nebo aplikaci po vytvoření jednotlivých dokladů
- Nová funkce - Lze nastavit tisk původního dokladu při vyřizování reklamace
- Rozšíření - Přidáno rozdělení tisku na tuzemské a zahraniční doklady


plusSkladem - changelog


1.3.9 (19.02.2024)
- Nová funkčnost - Lze ovlivnit zaokrouhlování množství u položek k expedici. Standardně se základní měrná jednotka nezaokrouhluje, ostatní ano. Lze nastavit i u jednotlivých zásob samostatně.


plusServis - changelog


1.6.0 (06.03.2024)
- DŮLEŽITÉ: rozšířena oprávnění uživatelů, nezapomeňte aktualizovat agendu v Nastavení!
- povolení ruční editace slevy a nastavitelné pro svázané zásoby (dle oprávnění uživatele)
- povolení textových položek při výdeji do spotřeby (dle oprávnění uživatele)
- automatické vybrání zásoby při výdeji do spotřeby, pokud je přesná shoda čárového kódu a nalezen jediný záznam
- přidán nastavitelný filtr na stáří Servisu dle data příjmu