Snadná automatizace

plusSystem je komplexná sada aplikácií a nástrojov k Pohode, majúca za cieľ urýchliť, zjednodušiť a spresniť vykonávanie bežných operácií. Týchto nástrojov a aplikácií je celý rad, je možné ich rozdeliť do skupín podľa toho, s akým konkrétnym problémom Vám majú pomôcť.

Automatizácia operácií
plusRouter

Automatické spracovanie dokladov

Aplikácia určená pre automatické spracovanie dokladov v Pohode na základe nastavených pravidiel. Slúži napríklad na automatickú fakturáciu objednávok, vystavovanie zálohových faktúr a daňových dokladov k nim či automatizáciu prevozov medzi skladmi.
novinka
plusValidator

ověřování firem přes ARES a VIES

Aplikácia plusValidator slúži na overovanie kontaktov z adresára v databázach ARES, VIES a Finančnej správy. Automaticky opravuje chybné údaje a označuje kontakty príznakom spoľahlivý/nespoľahlivý platiteľ alebo zapisuje príznak insolvencie pri kontaktoch v insolvenčnom registri.
plusSkladem

Prehľadné vyhodnocovanie objednávok

Aplikácia plusSkladom Vám zásadne uľahčí prácu s prijatými objednávkami. Pravidelne vyhodnocuje expedovateľnosť objednávok a každej objednávke priradí jeden alebo viac farebných štítkov podľa ľubovoľne definovateľných filtrov.
plusSupplier

Vydané objednávky efektívne

Riešenie plusSupplier slúži na uľahčenie vystavovania vydaných objednávok k dodávateľom. Umožňuje objednávky vystavovať automaticky podľa nastavených pravidiel či interaktívne vyberať dodávateľa pre každú práve objednávanú zásobu.
plusOrders

Interaktívne triedenie objednávok na vykrytie

plusOrders je interaktívny nástroj na hromadnú prácu s objednávkami a ich ďalšie spracovanie. Používa sa najčastejšie na prehľadné zobrazenie prijatých objednávok, vyhodnotenie ich skladovosti a triedenie na plne či čiastočne expedovateľné a neexpedovateľné.
E-maily, SMS a prezentácia dát
plusNotify

Pokročilá notifikácia SMS a e-maily

Aplikácia plusNotify je veľmi variabilným a silným nástrojom pre automatické aj ručné rozosielanie správ a upozornení vo forme SMS a e-mailov zákazníkom, obchodným partnerom i zamestnancom na základe informácií z Pohody podľa nastavených pravidiel.
plusDisplay

Jednoduchá prezentácia dát z Pohody

plusDisplay slúži na jednoduchú prezentáciu aktuálnych dát z Pohody v reálnom čase pomocou tabletov, monitorov či televízií.
plusNáhled

Rýchly náhľad pripojených dokumentov

Aplikácia plusNáhľad zrýchľuje prácu s priloženými dokumentmi v Pohode. V oddelenom okne alebo na druhom monitore, zobrazuje v reálnom čase dokumenty, ktoré sú pripojené k položkám v Pohode.
Mobilné terminály a expedície
plusMobile

Mobilné aj pevné terminály do skladu

plusMobile je moderné online riešenie pre mobilné terminály alebo tablety na prácu v sklade. Pomocou plusMobile môžete vykonávať všetky skladové operácie - od príjmu tovaru, cez evidenciu skladových pozícií po pickovaní a expedícii. Samozrejmosťou sú aj inventúry, prevody a ďalšie užitočné funkcie.
plusExpedice

Expedícia pre rozvoz aj zasielanie

plusExpedícia rieši expedíciu a štítkovanie tovaru (vykrývanie objednávok) pri priamom rozvoze (zásobovaní) i bežnej expedícii zásielkovými obchodmi. Je optimalizovaná pre prácu na dotykovej obrazovke a pre rýchlu prácu s objednávkami a čiarovými kódmi. Umožňuje aj prepojenie s triediacou linkou s automatickými dopravníkmi.
plusParcel

Expedícia zásielok bez zbytočných chýb

plusParcel je aplikácia pre OS Android, určená na zefektívnenie odbavovania a odosielania balíkov pomocou prepravných služieb. Vďaka šikovným funkciám dokáže zabrániť zámenám pri expedícii a tak aj zbytočnému omeškaniu pri doručovaní zásielok zákazníkom.
novinka
plusPickUp

Generovanie pick-up listov

plusPickUp sa používa na optimalizáciu prípravy objednávok na expedíciu. Umožňuje automatické generovanie pick-up listov jednej alebo viacerých objednávok podľa nastavených pravidiel a triedenie podľa miesta, hmotnosti atď. Vychystávanie a rozdelenie hromadných položiek na objednávky sa vykonáva pomocou mobilných terminálov plusMobile.
Nástroje a doplnky
plusCheck

Fakturačná závora

Jednoduchá aplikácia pre ručné vyvolanie fakturácie danej objednávky po jej vychystaní a zabalení tovaru na baliacich pozíciách. Aplikácia plusCheck je doplnok k aplikácii plusRouter.
plusGroup

Konsolidácia objednávok

plusGroup slúži na zjednotenie viacerých nevykrytých alebo čiastočne vykrytých objednávok do súhrnných prijatých alebo vydaných objednávok podľa zadaných kritérií. Používa sa napr. u veľkoobchodov, kde sa hromadí mnoho čiastočne vykrytých objednávok a je tak vhodné ich občas zoskupiť do jednej pre väčšiu prehľadnosť.
plusScanner

Jednoduchá aplikácia pre skenovanie kódov

plusScanner je jednoduchá bezplatná utilita k systému plusMobile. Umožňuje použiť mobilný terminál ako "hlúpu" bezdrôtovú čítačku čiarových kódov.
plusReset

Nuľovacia výdajka

plusReset je malá jednoúčelová aplikácia na nulovanie stavov a evidenčných čísel na vybranom sklade. Túto operáciu však nemožno vykonať v samotnej Pohode ani pomocou inventúry, môže sa teda často hodiť.
Servis, požičovňa a majetok
plusServis

Kompletná správa servisných zákaziek

Prevádzkujete v rámci svojho podnikania servis? Určite chcete mať o jednotlivých servisných zákazkách prehľad. Aplikácia plusServis Vám umožní pohodlnú prácu so servisnými zákazkami od prijatia až po vyúčtovanie.
plusMajetek

Rýchla inventúra majetku

Spoľahlivé riešenie pre inventarizáciu majetku v Pohode. Aplikácia je určená pre OS Android a má množstvo rozšírených funkcií vrátane možnosti zhotovovať fotografie stavu inventarizovaných položiek. Všetky potrebné údaje o jednotlivých položkách sú tak dispozícii priamo v Pohode.
plusPůjčovna

Evidencia a správa zápožičiek

Aplikácia plusPožičovňa je kompletným riešením evidencie a správy zápožičiek nad Pohodou. Umožňuje odbavenie zápožičiek od rezervácie, cez zapožičanie, až po vyúčtovanie.
plusReklamace

Jednoduché vybavovanie reklamácií

plusReklamácia slúži na uľahčenie práce s reklamáciami. Samotnú reklamáciu často sprevádza vystavenie ďalších dokladov na výmenu tovaru, vrátenie peňazí či odpis daného tovaru a všetky tieto operácie je možné vykonať naraz pomocou tejto aplikácie.
Štatistika a optimalizácia
plusABC

Skladová analýza nielen pre nákupcov

Každá firma musí ako jeden z hlavných cieľov riešiť optimalizáciu zásob, najmä v prípade výroby alebo dodávateľov s dlhšími dobami dodania. Mať dostatočné zásoby na sklade je tak nevyhnutnou podmienkou pre uspokojenie dopytu, zbytočne veľké zásoby však viažu prostriedky a brzdia rozvoj firmy.
novinka
plusBonita

Pokročilá analýza zákazníkov

Zaujíma Vás, ktorí z Vašich zákazníkov platí záväzky včas či naopak po splatnosti? Alebo ktorí je pre vás z hľadiska zisku zaujímavejší a ktorý menej? Okamžitý a celkový prehľad o bonite Vašich zákazníkov Vám dá aplikácia plusBonita, ktorá pravidelne zostavuje analýzu platobnej morálky zákazníkov a ABC analýzu podľa zisku či obratu.
plusNotify

Pokročilá notifikácia SMS a e-maily

Aplikácia plusNotify je veľmi variabilným a silným nástrojom pre automatické aj ručné rozosielanie správ a upozornení vo forme SMS a e-mailov zákazníkom, obchodným partnerom i zamestnancom na základe informácií z Pohody podľa nastavených pravidiel.
Tlač štítkov a etikiet
plusEtiquette

Chytré štítkovanie pri výrobe či príjme

plusEtiquette je silný nástroj na okamžitú tlač štítkov a súvisiacich dokumentov (napr. návodov) pri príjme tovaru či výrobe. Je optimalizovaný pre dotykové displeje napr. pri priemyselných termináloch a je možné ho i upraviť pre konkrétne požiadavky prevádzky.
plusLabelUni

Univerzálny program pre tlač štítkov

plusLabelUni je univerzálna aplikácia slúžiaca na tlač etikiet na tovar podľa dokladov v Pohode alebo výberom zásob. Aplikácia má rozšírené možnosti definovania šablón pre jednotlivé zásoby a pokročilé možnosti automatizácie a integrácie do Pohody.
Výmena a archivácia dát
plusImport2Pohoda

Import dokladov do Pohody

plusImport2Pohoda je univerzálny nástroj pre import dodávateľských aj odberateľských dokladov priamo do agend v Pohode s možnosťou definovať neobmedzené množstvo šablón a automatického spúšťania.
plusImportUni

Aktualizácia a import zásob do Pohody

plusImportUni je univerzálny nástroj pre import a aktualizáciu zásob v Pohode s možnosťou definovať šablóny pre import a podporou plne automatického spúšťania.
plusExportUni

Univerzálny exportovací nástroj

plusExportUni je užitočný nástroj slúžiaci pre automatizovaný export dokladov z Pohody do zložky/FTP/emailu. Využijete ho napr. v prípade, že potrebujete pravidelne odosielať objednávky svojim dodávateľom alebo napríklad faktúry svojim odberateľom v Pohoda XML/ISDOC/PDF formáte či napríklad archivovať doklady v PDF na dátovom úložisku.
plusAttach

Prikladanie naskenovaných dokumentov

plusAttach je užitočný pomocník na vytváranie a automatické prikladanie digitalizovaných dokumentov k príslušným dokladom v Pohode. Vďaka tomu tak všetky oskenované dokumenty vždy ľahko dohľadáte a máte ich kedykoľvek k dispozícii.
plusReport

Automatizácia pomocou programu Excel

PlusReport je aplikácia, ktorá slúži na generovanie Excelových formulárov z dát z Pohody a ich odosielanie mailom a zároveň spracovanie vyplnených formulárov späť do Pohody. Využíva sa napr. pre príjem objednávok, komisné hlásenia či inventúry komisných skladov.

Čo je nové?

plusMobile - changelog


8.5.9 (16.2.2024) - SERVIS 2023
- verze Android 2.0.0
- oprava - AND - přihlašování pomocí naskenovaného PINu
- oprava - přegenerovávání a řazení umístění při nastaveném vlastním řazení


plusRouter - changelog


2.6.7 (15.5.2023)
- oprava - oprava uplatňování zálohovky do výše výsledné faktury - chyby v zaokrouhlení


plusNotify - changelog


2.9.2 (7.7.2023)
- nová funkce - možnost vlastní TMP složky (potřeba v kombinaci mServeru a spouštění ze sítě)


plusLabelUni - changelog


1.6.9 (31.01.2024)
- aktualizován generátor sestav na nejnovější verziplusEtiquette - changelog


2.7.2 (22.1.2024)
- oprava - zobrazení popisků cen s DPH a bez DPH
- úprava - možnost nastavení sazeb DPH v uživatelském rozhraní


plusABC - changelog


1.6.3 (07.02.2024)
- přidány nové typy výpočtů - Průměrná dodací doba a OdchylkaplusAttach - changelog


1.3.2 (17.01.2024)
- možnost vložit více čísel dokladu oddělených čárkou ve vlastním poli k hledání


plusDisplay - changelog


1.1.2 (3.10.2021)
- možnost nastavení Akcí - spouštění externích aplikací či vykonávání dotazů pomocí tlačítek na displeji
- ochrana proti náhodnému smazání úloh apod.


plusImport2Pohoda - changelog


1.7.6 (22.09.2023)
- Drobné úpravy, doplnění polí, nastavení


plusImportUni - changelog


1.8.1 (20.02.2024)
- Oprava - Oprava chyby s použitím #Update#


plusOrders - changelog


1.2.8 (12.02.2020)
- Oprava - Opravena chyba zobrazování přijatých objednávek u objednávek s opakujícími se stejnými položkami


plusReport - changelog


1.2.5 (24.01.2023)
- Oprava - Opraveno spouštění akcí i po neuspěšném odeslání emailu. Akce se nyní spouštějí pouze po úspěšném spouštění jednotlivých emailů.
- Nová funkce - Umožněno zpracovávat emaily z Office 365 pomocí OAuth
- Nová funkce - Rozděleno nastavení pro příjem a pro odesílání emailů
!! POZOR !! - Nová funkce - V záložce Pravidla pro doklady je možné kombinovat zadání textové hodnoty a hodnoty ze souboru - hodnoty ze souboru MUSÍ být vymezeny znakem #. Například #C3#


plusReklamace - changelog


1.2.3 (26.05.2022)
- Nová funkce - !! POZOR !! Kompletně přepracována funkčnost. Nutné opětovné nastavení řad, tiskových sestav a tiskáren.
- Nová funkce - Možnost vydávat jiné zboží místo vráceného. Pokud není skladem, vytváří se přijaté objednávky.
- Nová funkce - Přidána podpora MOSS. Pokud původní doklad je v režimu OSS, opravný daňový doklad, dobropis a přijatá objednávka vznikne v režimu OSS také.
- Nová funkce - Přidána možnost vyplnit středisko a činnost u vznikajících dokladů
- Nová funkce - Při více profilech lze při spuštění zorazit dotaz na výběr aktuálního profilu
- Nová funkce - Přidána "Akce po" - lze spustit dotaz nebo aplikaci po vytvoření jednotlivých dokladů
- Nová funkce - Lze nastavit tisk původního dokladu při vyřizování reklamace
- Rozšíření - Přidáno rozdělení tisku na tuzemské a zahraniční doklady


plusSkladem - changelog


1.3.9 (19.02.2024)
- Nová funkčnost - Lze ovlivnit zaokrouhlování množství u položek k expedici. Standardně se základní měrná jednotka nezaokrouhluje, ostatní ano. Lze nastavit i u jednotlivých zásob samostatně.


plusServis - changelog


1.6.0 (06.03.2024)
- DŮLEŽITÉ: rozšířena oprávnění uživatelů, nezapomeňte aktualizovat agendu v Nastavení!
- povolení ruční editace slevy a nastavitelné pro svázané zásoby (dle oprávnění uživatele)
- povolení textových položek při výdeji do spotřeby (dle oprávnění uživatele)
- automatické vybrání zásoby při výdeji do spotřeby, pokud je přesná shoda čárového kódu a nalezen jediný záznam
- přidán nastavitelný filtr na stáří Servisu dle data příjmu