Snadná automatizace

plusSystem je komplexná sada aplikácií a nástrojov k Pohode, majúca za cieľ urýchliť, zjednodušiť a spresniť vykonávanie bežných operácií. Týchto nástrojov a aplikácií je celý rad, je možné ich rozdeliť do skupín podľa toho, s akým konkrétnym problémom Vám majú pomôcť.

Mobilné terminály a expedície
plusMobile

Mobilné aj pevné terminály do skladu

plusMobile je moderné online riešenie pre mobilné terminály alebo tablety na prácu v sklade. Pomocou plusMobile môžete vykonávať všetky skladové operácie - od príjmu tovaru, cez evidenciu skladových pozícií po pickovaní a expedícii. Samozrejmosťou sú aj inventúry, prevody a ďalšie užitočné funkcie.
plusExpedice

Expedícia pre rozvoz aj zasielanie

plusExpedícia rieši expedíciu a štítkovanie tovaru (vykrývanie objednávok) pri priamom rozvoze (zásobovaní) i bežnej expedícii zásielkovými obchodmi. Je optimalizovaná pre prácu na dotykovej obrazovke a pre rýchlu prácu s objednávkami a čiarovými kódmi. Umožňuje aj prepojenie s triediacou linkou s automatickými dopravníkmi.
plusParcel

Expedícia zásielok bez zbytočných chýb

plusParcel je aplikácia pre OS Android, určená na zefektívnenie odbavovania a odosielania balíkov pomocou prepravných služieb. Vďaka šikovným funkciám dokáže zabrániť zámenám pri expedícii a tak aj zbytočnému omeškaniu pri doručovaní zásielok zákazníkom.
novinka
plusPickUp

Generovanie pick-up listov

plusPickUp sa používa na optimalizáciu prípravy objednávok na expedíciu. Umožňuje automatické generovanie pick-up listov jednej alebo viacerých objednávok podľa nastavených pravidiel a triedenie podľa miesta, hmotnosti atď. Vychystávanie a rozdelenie hromadných položiek na objednávky sa vykonáva pomocou mobilných terminálov plusMobile.

Čo je nové?

plusMobile - changelog


8.2.8 (28.6.2023) - SERVIS 2023
- verze Android 1.8.2
- oprava - AND - oprava padání aplikace při vkládání svázaných zásob nebo zbývajících textových položek/služeb


plusRouter - changelog


2.6.7 (15.5.2023)
- oprava - oprava uplatňování zálohovky do výše výsledné faktury - chyby v zaokrouhlení


plusNotify - changelog


2.9.2 (7.7.2023)
- nová funkce - možnost vlastní TMP složky (potřeba v kombinaci mServeru a spouštění ze sítě)


plusLabelUni - changelog


1.6.5 (11.07.2023)
- přidána kontrola na správné zadání množství štítků k tisku
- přidán zástupce na typ dokladu do SQL filtrace pro načítání dokladů a položek dokladůplusEtiquette - changelog


2.7.0 (18.7.2023)
- oprava - u karet bez evidence šarží se nezobrazuje a do proměnných pro tisk etiket nevyplňuje datum expirace


plusABC - changelog


1.6.2 (24.01.2023)
- úprava uzamykání transakcíplusAttach - changelog


1.3.0 (27.04.2023)
- možnost přiložení kopie dokumentů do Adresáře


plusDisplay - changelog


1.1.0 (18.5.2021)
- změna ovladače pro čtení z databáze, upravena stabilita a vytěžování SQL serveru při četných dotazech


plusImport2Pohoda - changelog


1.7.5 (06.06.2023)
- Rozšíření - Úprava fungování Office 365 e-mailů


plusImportUni - changelog


1.7.8 (14.03.2023)
- Oprava - Nezobrazuje se formulář s možností úpravy SQL dotazů


plusOrders - changelog


1.2.8 (12.02.2020)
- Oprava - Opravena chyba zobrazování přijatých objednávek u objednávek s opakujícími se stejnými položkami


plusReport - changelog


1.2.5 (24.01.2023)
- Oprava - Opraveno spouštění akcí i po neuspěšném odeslání emailu. Akce se nyní spouštějí pouze po úspěšném spouštění jednotlivých emailů.
- Nová funkce - Umožněno zpracovávat emaily z Office 365 pomocí OAuth
- Nová funkce - Rozděleno nastavení pro příjem a pro odesílání emailů
!! POZOR !! - Nová funkce - V záložce Pravidla pro doklady je možné kombinovat zadání textové hodnoty a hodnoty ze souboru - hodnoty ze souboru MUSÍ být vymezeny znakem #. Například #C3#


plusReklamace - changelog


1.2.3 (26.05.2022)
- Nová funkce - !! POZOR !! Kompletně přepracována funkčnost. Nutné opětovné nastavení řad, tiskových sestav a tiskáren.
- Nová funkce - Možnost vydávat jiné zboží místo vráceného. Pokud není skladem, vytváří se přijaté objednávky.
- Nová funkce - Přidána podpora MOSS. Pokud původní doklad je v režimu OSS, opravný daňový doklad, dobropis a přijatá objednávka vznikne v režimu OSS také.
- Nová funkce - Přidána možnost vyplnit středisko a činnost u vznikajících dokladů
- Nová funkce - Při více profilech lze při spuštění zorazit dotaz na výběr aktuálního profilu
- Nová funkce - Přidána "Akce po" - lze spustit dotaz nebo aplikaci po vytvoření jednotlivých dokladů
- Nová funkce - Lze nastavit tisk původního dokladu při vyřizování reklamace
- Rozšíření - Přidáno rozdělení tisku na tuzemské a zahraniční doklady


plusSkladem - changelog


1.3.5 (05.06.2023)
- Oprava - Oprava načítání výrobních požadavků při změně zásoby oproti původnímu výrobku


plusServis - changelog


1.5.3 (20.12.2022)
- oprava - limitování dlouhého čísla objednávky zákazníka ze zakázky při vystavení vyúčtovacího dokladu