Tiskneme štítky
Dnes se podíváme na zoubek úplnému základu, který musí nutně každý, kdo to se svým podnikáním myslí vážně dříve či později vyřešit. Bavíme se o značení zboží a tisku etiket obecně.

Značení zboží je nejen absolutní nutnost pro zavádění následných automatizací, ale také pro jednoznačnou identifikaci v rámci fungování ve skladu, při prodeji nebo při inventurách.

Obecně k tisku etiket:

pojďme si hned na startu říct pár základních informací k tisku etiket. V dnešním článku bude převážně řeč o etiketách pro značení zboží, nicméně tisknout lze etiket celá řada v prakticky libovolných rozměrech.

Můžeme tisknout např. složení výrobku, návody, označení skladových pozic, označení všemožnými 1D a 2D kódy atd. Na etikety lze vkládat informace z Pohody a při tisku tak doplňovat proměnné automaticky případně je dopočítávat (např. datum. spotřeby, šarže, popisky podle jazykových mutací atd.) Možnosti jsou skutečně rozsáhlé a limity prakticky neexistují.

Pojďme se bavit konkrétně a podívat se na možnosti aplikace, která je pro tisk etiket využívána nejčastěji a tou je plusLabelUni.

plusLabelUni

jedná se o aplikaci určenou pro rychlý a snadný tisk etiket z Pohody. Aplikace pracuje se šablonami a je tak možné nastavit celou řadu přednastavených vzhledů pro různé tiskárny a různé rozměry štítků. Z jedné aplikace vytisknete všechny etikety, které potřebujete.

Značíme zboží

na velikosti záleží

první z otázek které musíme před samotným tiskem vyřešit je zvolit správný rozměr štítku. Velikost by měla být dostatečná pro umístění všech informací které potřebujeme, ale zároveň ne zbytečně velká, aby se nám na zboží vešla a nestála zbytečně víc peněz než musí. Je potřeba najít ideální kompromis, mezi cenou a rozměrem.

začněte tedy tím, že si ujasníte, jaké informace na štítku vlastně potřebujete. Doporučujeme na štítek umístit skutečně jen ty nezbytně nutné informace (u zboží typicky čárový kód, název, cena). Ušetříte tím tak peníze a pro každého kdo bude s označeným zbožím pracovat bude jednodušší se v informacích zorientovat.

materiál etikety

další zásadní otázkou je jaký zvolit materiál. Etikety se liší nejen materiálem, ze kterého může být vyrobena, ale i použitým lepidlem. Nejběžnější jsou papírové etikety s obyčejným lepidlem. Jedná se o nejlevnější variantu a pro běžné značení zboží ve skladu plně postačující.

Pokud přece jen dochází u Vašeho zboží k velké degradaci etiket s označením např. díky otěru apod. můžete zvolit odolné PE etikety, které jsou zpravidla opatřeny i silnější lepící vrstvou SYNTYRE. Nevýhodou je však vyšší cena. Na opačném konci jsou etikety se speciálním lepidlem pro snadné sloupnutí, které se využívají např. na knihách anebo všude, kde by mohlo dojít pokusem o sloupnutí etikety k poškození obalu.

Značením zboží to nekončí

Jak již bylo zmíněno na začátku článku, nemusíte se omezovat pouze na tisk etiket určených pro identifikaci zboží. Aplikaci plusLabelUni lze využít např. i pro tisk tabulek se složením, popisem zboží, návodů atd. Aplikace v tomto směru žádné limity nemá a z Pohody dokáže tisknout prakticky jakékoliv údaje.

Velkou výhodou je možnost tisk zautomatizovat. Díky možnosti přímého tisku přes příkazovou řádku lze tisk pouštět přímo z externích nástrojů v Pohodě. Nemusíte aplikaci ručně spouštět a vše proběhne jednoduše přímo z rozhraní Pohody.


Vyzkoušejte aplikaci pro tisk etiket plusLabelUni nezávazně a zdarma po dobu 14ti dnů a zjistíte, že tisk etiket z Pohody je vlastně jednoduchá věc.

Obsah

O systému

plusSystem je komplexní sada aplikací a nástrojů k Pohodě, mající za cíl urychlit, zjednodušit a zpřesnit provádění běžných operací. Těchto nástrojů a aplikací je celá řada, lze je přibližně rozdělit do čtyř skupin podle zaměření, kam jsou určeny.

První skupinou jsou Obecné nástroje, které využije prakticky každý, kdo v Pohodě alespoň fakturuje – rozesílání informací pomocí SMS a emailů – upomínky faktur po splatnosti, informace o stavu zpracování objednávky, automatický export , druhá skupina je určena do skladu, to znamená na veškeré operace spojené s příjmem a výdejem zboží a vyřizováním objednávek. Třetí skupinou jsou výrobní procesy, od plánování výroby po značení výrobků a poslední skupinou jsou aplikace usnadňující práci účetním firmám a její vykazování.

Hlavní součástí druhé skupiny pro Sklad a objednávky je aplikace pro práci s čárovými kódy – mobilní terminály do skladu, pevné expediční terminály, tisk štítků na přijímané zboží i označování zboží při expedici podle požadavků zákazníků. Také sem patří řešení pro hromadnou fakturaci objednávek skladem, konsolidaci objednávek a různé automatizační nástroje.

Ti, pro které je důležitá Výroba a potřebují využít Pohodu k evidenci surovin, polotovarů i finálních výrobků poté využijí nástroje pro generování šarží při příjmu surovin (sledovatelnost), plánování výroby z hlediska nákladovosti, rozpad výroby na jednotlivá pracoviště a značení hotových výrobků včetně generování ev. čísel (výrobních čísel / šarží) a automatického tisku protokolu i dokumentace k výrobku.

Poslední skupinou našich produktů jsou Účetní firmy, které používají Pohodu a potřebují zjednodušit příjem dat ze software, který používají jejich klienti a také potřebují svým klientům vykazovat poskytnuté služby v přehledné formě tak, aby na jejich základě bylo možné provést fakturaci či alespoň stanovit výši paušálu odpovídající skutečnému rozsahu.