05 – musíme se zásobit
K čemu by nám všechna ta automatizace byla, kdybychom měli prázdné regály ve skladu a nemohli bychom zákazníkům poslat to co si objednali. I průběžné objednávání zásob na sklad u dodavatelů, tak abychom měli vždy dostatečnou zásobu toho zboží, které se prodává, lze zcela automatizovat. Přečtěte si jak!

Optimalizace, statistiky, vydané objednávky

Zákazníka jsme automaticky notifikovali o stavu objednávky, pohlídali jsme její převzetí zákazníkem od přepravce a odeslali zákazníkovi fakturu. Opět jsme si pohlídali platbu, za níž jsme automaticky poděkovali s potvrzením o přijaté platbě nebo naopak zákazníka upomínali za neuhrazené faktury po splatnosti. Necháváme si zasílat průběžné statistiky a přehledy. Vždy tak víme, jaký zákazník je pro naše podnikání klíčový a který nás naopak neúměrně vytěžuje (viz předchozí článek).

Komplexně jsme automatizovali celý proces odbavování objednávek od jejich příjetí od zákazníka až po jejich expedici (články 01 až 04).

Ovšem každý výdej zboží ze skladu musí vyvážit jeho příjem na sklad. Ať už se jedná o výrobu, kompletaci či objednávku u dodavatele. I zde je možné uplatnit automatizaci a výrazně tak zefektivnit práci člověka. Mít dostatečné zásoby skladem je nezbytnou podmínkou pro uspokojení poptávky, ale zbytečně velké zásoby vážou prostředky a brzdí rozvoj firmy.

Za využití principů ABC analýzy zjistíme, které prodeje zásob rostou, u kterých je možno dle trendů další růst očekávat, které naopak růst pravděpodobně nebudou a jaké zásoby jsou doslova ležáci. ve zkratce tak přesně víme na které zásoby a v jakých počtech je dobré se zaměřit, držet je skladem a na které zacílit například marketingové kampaně atd.

 

„Automaticky zboží objednáme u dodavatele a jen tolik, kolik na dané období bude firma potřebovat”

Díky těmto datům jsme schopni poměrně přesně určit, jaké je požadované množství daných zásob skladem na další období. Porovnat aktuální stav skladu a na zboží v nedostatečném množství pro pokrytí následujícího období vystavit a automaticky odeslat vydanou objednávku dodavatelům. Ještě předtím však přehledně zobrazíme pro každou danou položku poslední nákupní ceny všech dodavatelů a umožníme Vám tak vybrat vždy tu nejvhodnější cenu. Automaticky objednávat dokážeme jak dle pevně stanovených pravidel, tak i na základě výše zmiňované predikce.

Pokud nemáte u zásob doplněny všechny dodavatele které využíváte, dokážeme k zásobám automaticky doplnit všechny příslušné dodavatele, včetně posledních nákupních cen z nákupních dokladů za Vámi určené období zpětně. Seznam dodavatelů je tak možné jednoduše držet stále aktuální.

Jakmile nám zboží od dodavatele přijde tak skladník jednotlivé položky překontroluje vůči objednávce pouhým načtením čárových kódů (za předpokladu, že je zboží od dodavatele již polepeno čárovými kódy). Systém vyhodnotí, zda je dodávka zboží v pořádku a odpovídá objednávce nebo skladníka varuje v případě nesrovnalosti. Zároveň skladníkovi řekne, jakou položku do jakého umístění uskladnit.

Díky produktům z rodiny plusSystem máme dokonalý přehled nad stavem zásob a ušetříme čas s objednáváním, predikcí a příjmem zboží.

Použitá řešení v této části článku:
plusMobile – mobilní i pevné terminály do skladu
plusABC – skladová analýza nejen pro nákupčí
plusSupplier – vydané objednávky efektivně

Obsah

O systému

plusSystem je komplexní sada aplikací a nástrojů k Pohodě, mající za cíl urychlit, zjednodušit a zpřesnit provádění běžných operací. Těchto nástrojů a aplikací je celá řada, lze je přibližně rozdělit do čtyř skupin podle zaměření, kam jsou určeny.

První skupinou jsou Obecné nástroje, které využije prakticky každý, kdo v Pohodě alespoň fakturuje – rozesílání informací pomocí SMS a emailů – upomínky faktur po splatnosti, informace o stavu zpracování objednávky, automatický export , druhá skupina je určena do skladu, to znamená na veškeré operace spojené s příjmem a výdejem zboží a vyřizováním objednávek. Třetí skupinou jsou výrobní procesy, od plánování výroby po značení výrobků a poslední skupinou jsou aplikace usnadňující práci účetním firmám a její vykazování.

Hlavní součástí druhé skupiny pro Sklad a objednávky je aplikace pro práci s čárovými kódy – mobilní terminály do skladu, pevné expediční terminály, tisk štítků na přijímané zboží i označování zboží při expedici podle požadavků zákazníků. Také sem patří řešení pro hromadnou fakturaci objednávek skladem, konsolidaci objednávek a různé automatizační nástroje.

Ti, pro které je důležitá Výroba a potřebují využít Pohodu k evidenci surovin, polotovarů i finálních výrobků poté využijí nástroje pro generování šarží při příjmu surovin (sledovatelnost), plánování výroby z hlediska nákladovosti, rozpad výroby na jednotlivá pracoviště a značení hotových výrobků včetně generování ev. čísel (výrobních čísel / šarží) a automatického tisku protokolu i dokumentace k výrobku.

Poslední skupinou našich produktů jsou Účetní firmy, které používají Pohodu a potřebují zjednodušit příjem dat ze software, který používají jejich klienti a také potřebují svým klientům vykazovat poskytnuté služby v přehledné formě tak, aby na jejich základě bylo možné provést fakturaci či alespoň stanovit výši paušálu odpovídající skutečnému rozsahu.