Inventura
V dnešním článku se podíváme na zoubek strašákovi jménem INVENTURA. Řekneme si, jak lze tuto "oblíbenou" záležitost dělat rychle a jednoduše a po přečtení zjistíte, že inventura ve skutečnosti žádný strašák být nemusí.

Inventura

 

„Inventura“ nenápadné slovo, které spoustě lidí nahání strach nebo je nutí obracet oči v sloup. Většina z nás se s nějakou formou inventury během svého pracovního života setkala, ať už jako někdo na straně skladu, kdy bylo na nás provádět jednotlivé úkony inventury nebo jako někdo, kdo musel následná data z inventury zpracovat a vyhodnocovat.

Tak jako tak se na obou stranách jedná o náročnou práci na přesnost i čas a často se stává, že během procesu inventarizace vznikají chyby a nepřesnosti, tomu se z principu věci lidské práce nedá vyhnout ať máme skladníky nebo management sebezkušenější.

Určitě si říkáte že by bylo fajn celý proces inventury zjednodušit, zrychlit a hlavně zpřesnit. Každý si tuto otázku dříve nebo později položí a postupným zjišťováním informací různými cestami dojde vždy ke stejnému výsledku – mobilní datové terminály.

Spojením mobility datových terminálů a aplikace plusMobile z rodiny programů plusSystem tak nemusí být inventura noční můrou všech zúčastněných. Odpadá zdlouhavé ruční počítání a zapisování do vytištěných inventurních soupisů a jejich následné ruční přepisování do Pohody. Pomocí datových terminálu se veškerá zaznamenaná data ihned zapisují do příslušných inventurních soupisů v agendě Inventura přímo v Pohodě.

Samotná inventura je jednou z mnoha základních funkcí aplikace plusMobile. Je možné vytvářet a pracovat jak se samotnou inventurou, tak i s inventurními seznamy. Díky tomu lze snadno a bezpečně provádět i částečné inventury nad určitou částí skladu nebo třeba jedním regálem.

Položky jsou načítány laserovým nebo 2D skenerem čárových kódů a jsou tak jednoznačně identifikovány. Tímto způsobem je možnost chyby v identifikaci zboží prakticky vyloučena. Aplikace může pracovat v režimu každé načtení = vložen 1ks (vhodné např. při počítání oblečení na prodejně) nebo po načtení zadat množství pomocí klávesnice (vhodné, pokud mám i drobné zboží jako např. šroubky).

Jak již bylo řečeno, veškerá nasbíraná data jsou přímo zapisována do inventurních seznamů v Pohodě, máte tak v každou chvíli přehled o tom, jak si pracovníci vedou a o průběžně napočítaných stavech. Před samotným zaúčtováním inventury si ještě můžete v klidu nasbíraná data projít a zkontrolovat.

Víte že…

Aplikace plusMobile je univerzální řešení pro mobilní datové terminály. Jejím prostřednictvím lze provádět celou řadu úkonů, které by se jinak složitě zadávaly do Pohody ručně nebo nejdou v Pohodě řešit vůbec. Kromě inventury je možné prostřednictvím aplikace např. kontrolovat doklady, uskutečňovat převody, vytvářet výdejky, příjemky nebo rovnou prodejní doklady atd.

Hlavní výhody řešení plusSystem při inventuře:

RYCHLOST

díky propojení s Pohodou odpadá nutnost zdlouhavého sestavování a vyplňování tištěných inventurních seznamů a následné ruční zadávání množství zpět do Pohody

PŘESNOST

díky načítání čárových kódů čtečkou prakticky neexistuje možnost chyby. Každé zboží je jednoznačně identifikováno.

OKAMŽITÁ KONTROLA

díky online propojení s Pohodou máte v každou chvíli přehled o aktuálně napočítaných stavech a máte přehled o průběžném stavu inventury.

INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

aplikace je navržena tak, aby její ovládání pochopil každý během pár minut. Potřebujete na inventuru brigádníky? Během pěti minut je zaškolíte do používání aplikace a mohou nerušeně pracovat.

Obsah

O systému

plusSystem je komplexní sada aplikací a nástrojů k Pohodě, mající za cíl urychlit, zjednodušit a zpřesnit provádění běžných operací. Těchto nástrojů a aplikací je celá řada, lze je přibližně rozdělit do čtyř skupin podle zaměření, kam jsou určeny.

První skupinou jsou Obecné nástroje, které využije prakticky každý, kdo v Pohodě alespoň fakturuje – rozesílání informací pomocí SMS a emailů – upomínky faktur po splatnosti, informace o stavu zpracování objednávky, automatický export , druhá skupina je určena do skladu, to znamená na veškeré operace spojené s příjmem a výdejem zboží a vyřizováním objednávek. Třetí skupinou jsou výrobní procesy, od plánování výroby po značení výrobků a poslední skupinou jsou aplikace usnadňující práci účetním firmám a její vykazování.

Hlavní součástí druhé skupiny pro Sklad a objednávky je aplikace pro práci s čárovými kódy – mobilní terminály do skladu, pevné expediční terminály, tisk štítků na přijímané zboží i označování zboží při expedici podle požadavků zákazníků. Také sem patří řešení pro hromadnou fakturaci objednávek skladem, konsolidaci objednávek a různé automatizační nástroje.

Ti, pro které je důležitá Výroba a potřebují využít Pohodu k evidenci surovin, polotovarů i finálních výrobků poté využijí nástroje pro generování šarží při příjmu surovin (sledovatelnost), plánování výroby z hlediska nákladovosti, rozpad výroby na jednotlivá pracoviště a značení hotových výrobků včetně generování ev. čísel (výrobních čísel / šarží) a automatického tisku protokolu i dokumentace k výrobku.

Poslední skupinou našich produktů jsou Účetní firmy, které používají Pohodu a potřebují zjednodušit příjem dat ze software, který používají jejich klienti a také potřebují svým klientům vykazovat poskytnuté služby v přehledné formě tak, aby na jejich základě bylo možné provést fakturaci či alespoň stanovit výši paušálu odpovídající skutečnému rozsahu.