Automatická třídící linka
Reportáž z instalace a technického řešení pokročilé automatizace ve skladu našeho významného zákazníka. Načerpejte inspiraci a věnujte pár minut čtení. Rozhodně to za to stojí.

Podívejte se s námi na zajímavé řešení expedice našeho zákazníka. Se stále se zvyšující poptávkou potřeboval vyřešit rychlost a přesnost, se kterou připravují objednávky k expedici a zároveň maximálně zautomatizovat proces kontroly při třídění tak, aby nedocházelo ke ztrátám.

Volba padla na centrálně řízený automatický pásový dopravník s třídící linkou a automatickým systémem vah. Ve spolupráci s firmou TMT Chrudim, která se specializuje na výrobu dopravníkových systémů započala výroba. Zatímco TMT Chrudim plnila harmonogram výroby a chystala jednotlivé části dopravníkového systému ve výrobě, na nás bylo vymyslet celou logiku pro ovládání dopravníků a třídící linky.

Technické okénko:

Automatizační linka má po celé délce systém kontrolních čidel, která posílají data do hlavní řídící jednotky. Řídící jednotka je vlastně velká “skříň” osazená elektronickými a řídícími komponenty Siemens. Jedná se o sofistikovaný systém na zakázku přizpůsobený požadavkům zákazníka.

Řídící jednotka nepřetržitě zpracovává informace z linky, ovládá jednotlivé komponenty dopravníku (váhy, motory..) a umožňuje vzájemnou komunikaci s naším systémem. Náš systém vyhodnocuje obdržená data a na jejich základě rozhoduje o třídění a chodu linky, o ovládání akustických a vizuálních prvků na lince a všech ostatních funkčních prvků. Zároveň obstarává ukládání dat do databáze Pohody a jejich zpětné vyčítání.

Princip fungování

Hlavní myšlenka při návrhu rozmístění prvků byla oddělit část vychystávací a část expediční a předávku mezi těmito částmi co nejvíce urychlit a zautomatizovat.

 

Část vychystávací

Na jednom konci (tam, kde celý proces začíná) je sklad zásob, kdy mají jednotlivé komodity pevně dané pozice. Na počáteční větvi dopravníkového pásu je pět vychystávacích stanovišť.

Každé stanoviště se skládá z průmyslového dotykového terminálu, na kterém běží aplikace plusExpedice, klávesnice a klasické ruční laserové čtečky kódů. Klasická čtečka je osvědčenou volbou pro bezproblémové a spolehlivé čtení čárových kódů na přepravkách.

Každá přepravka je na stanovišti zvážená automatickou váhou zabudovanou v dopravníku tak, aby váha dodaného zboží odpovídala objednávce.

Systém podle nastavené logiky díky znalosti pozic jednotlivých komodit efektivně rozděluje jednotlivé objednávky na příslušná stanoviště. Postupně tak při průjezdu vychystávacími stanovišti se dané objednávky vykrývají, dokud nejsou zcela připravené k expedici (jsou kompletně vykryté, případně obsluha neoznačila danou objednávku jako částečně vykrytou).

V momentě kdy systém vyhodnotí, že je objednávka kompletní, přepravka cestuje prostřednictvím pásového dopravníku na druhou část haly do expediční části.

Část expediční

Expediční část má celkem sedm poháněných vyhazovacích větví. 6 pro třídění objednávek dle tras závozů a jednu kontrolní, kam jsou směřovány přepravky, u kterých byl zjištěn nějaký problém (nepodařilo se přepravku identifikovat, nesedí váha, atd.).

První zastávkou po příjezdu do expediční haly je kontrolní převážení a pořízení fotodokumentace. Automaticky je z přepravky načten její kód, tím systém ví, o jakou objednávku se jedná. Zároveň ví, díky informacím uloženým u jednotlivých produktů na kartách zboží v Pohodě, jakou má mít zboží které je v konkrétní přepravce celkovou váhu.

Jedním z požadavků bylo automaticky pořizovat fotodokumentaci obsahu každé z přepravek. Stanoviště je vybaveno 4K kamerou, která je propojena prostřednictvím našeho SW s Pohodou. Každou pořízenou fotografii tak SW uloží přímo k příslušnému dokladu v Pohodě, přímo do obrázku je dále uloženo datum, váha a číslo objednávky. V případě zákaznické reklamace tak lze snadno dohledat konkrétní obrázek obsahu dodaných přepravek a snadno určit, zda je reklamace oprávněná či nikoliv.

Pokud se podařilo přepravku správně identifikovat a celková váha odpovídá objednávce, je přepravka poslána na jednu z expedičních větví. Při vyhodnocování rozdělení mezi expediční větve se zohledňuje více faktorů. Svozové trasy, aktuální vytíženost na dané větvi (větve jsou osazeny polohovými senzory, díky kterým systém vyhodnotí aktuální zaplnění dané větve a pokud zjistí, že je plná přepravek tak danou větev zastaví). atd.

Aby personál věděl, co se v danou chvíli děje je u každé větve umístěna obrazovka, na které je prostřednictvím aplikace plusDisplay zobrazován aktuální stav dané větve. Systém umí pracovat také s vizuálními a akustickými komponenty. Pokud tedy nějaká z expedičních větví stojí delší dobu, než je v systému nastavená tolerance, začne personál upozorňovat nejdříve prostřednictvím světelných majáků a pokud to nepomůže následně akustickým signálem (sirénou).

Doplňkovou, ale nezbytnou součástí systému bude i propracovaný systém notifikací pomocí aplikace plusNotify. Díky aktuálním datům z jednotlivých čidel umístěných v důležitých uzlech linky, budeme notifikovat příslušným vedoucím pracovníkům např. chybové stavy na lince, pokud nějaká větev stojí déle než je povolený interval tak která a jak dlouho a spoustu dalších průběžných stavů linky a souhrnných statistik.

Zajímavost:

Pro každé ze stanovišť jsme hledali spolehlivý a hlavně odolný systém uchycení. Nakonec jsme se rozhodli pro uchycení jednotlivých komponent použit systém úchytů a držáků RAM Mounts. Jedná se důmyslný systém, který používá k uchycení kulové čepy, robustní ramena a je vyroben z kvalitních materiálů. Systém se nám osvědčil natolik, že jsme se rozhodli jej nabídnout i Vám prostřednictvím našeho eshopu.

Celý systém se podařilo uvést k životu v rozumném časovém intervalu. V důsledku nasazení automatizovaného dopravníkového systému došlo k nárůstu celkové odbavovací kapacity celého pracoviště a je počítáno s navýšením množství odbavených objednávek.


použité aplikace:

plusExpedice
plusDisplay
plusNotify
zakázkový řídící SW pásového dopravníku

Obsah

O systému

plusSystem je komplexní sada aplikací a nástrojů k Pohodě, mající za cíl urychlit, zjednodušit a zpřesnit provádění běžných operací. Těchto nástrojů a aplikací je celá řada, lze je přibližně rozdělit do čtyř skupin podle zaměření, kam jsou určeny.

První skupinou jsou Obecné nástroje, které využije prakticky každý, kdo v Pohodě alespoň fakturuje – rozesílání informací pomocí SMS a emailů – upomínky faktur po splatnosti, informace o stavu zpracování objednávky, automatický export , druhá skupina je určena do skladu, to znamená na veškeré operace spojené s příjmem a výdejem zboží a vyřizováním objednávek. Třetí skupinou jsou výrobní procesy, od plánování výroby po značení výrobků a poslední skupinou jsou aplikace usnadňující práci účetním firmám a její vykazování.

Hlavní součástí druhé skupiny pro Sklad a objednávky je aplikace pro práci s čárovými kódy – mobilní terminály do skladu, pevné expediční terminály, tisk štítků na přijímané zboží i označování zboží při expedici podle požadavků zákazníků. Také sem patří řešení pro hromadnou fakturaci objednávek skladem, konsolidaci objednávek a různé automatizační nástroje.

Ti, pro které je důležitá Výroba a potřebují využít Pohodu k evidenci surovin, polotovarů i finálních výrobků poté využijí nástroje pro generování šarží při příjmu surovin (sledovatelnost), plánování výroby z hlediska nákladovosti, rozpad výroby na jednotlivá pracoviště a značení hotových výrobků včetně generování ev. čísel (výrobních čísel / šarží) a automatického tisku protokolu i dokumentace k výrobku.

Poslední skupinou našich produktů jsou Účetní firmy, které používají Pohodu a potřebují zjednodušit příjem dat ze software, který používají jejich klienti a také potřebují svým klientům vykazovat poskytnuté služby v přehledné formě tak, aby na jejich základě bylo možné provést fakturaci či alespoň stanovit výši paušálu odpovídající skutečnému rozsahu.