ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexné riešenie pre Pohodu


plusSkladem - prehľadné vyhodnocovanie objednávok

Aplikácia plusSkladem Vám zásadne uľahčí prácu s prijatými objednávkami. Pravidelne vyhodnocuje expedovatelnost objednávok a každej objednávke priradí jeden alebo viacero farebných štítkov podľa ľubovoľne definovateľných filtrov.

Riešenie spolupracujúce so systémom POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

 

Každý, kto niekedy spracovával prijaté objednávky nám dá za pravdu, nie je to žiadna sranda. Riziko chyby je vysoké a človek sa ľahko vo výpise prijatých objednávok v Pohode prehliadne. Aplikácia plusSkladem práve tento problém rieši.


Hlavné vlastnosti

  • Jednoduchá a prehľadná práca s prijatými objednávkami vďaka farebným štítkom
  • Možnosť filtrovať objednávky v Pohode podľa štítkov
  • Možnosť ľubovoľne definovať filtre objednávok ktoré sa nemajú spracovávať
  • Jednoduchá definícia štítkov podľa nastaviteľného filtra
  • Možno ľubovoľne nastaviť štítky (farba, názov) tak, ako budú zobrazené v Pohode
  • Automatické spúšťanie bez nutnosti zásahu užívateľa

Princíp fungovania aplikácie plusSkladem

Aplikácia plusSkladem vyhodnocuje stavy objednávok podľa vopred definovaných filtrov a skrze štítky tieto stavy zobrazuje v Pohode nad danou objednávkou. Tak ako všetky naše aplikácie je aj plusSkladem vymyslená univerzálne. Všetko tak možno jednoducho nastaviť a prispôsobiť Vám na mieru.

Filtre

Pomocou filtrov možno u úlohy zo spracovania vylúčiť objednávky, ktoré označovať nechceme. Najčastejšie sa tak nastavuje nezohľadňovať už vybavené objednávky. Avšak do filtra možno pridať ľubovoľná podmienka.

Štítky

Pre každú úlohu je možné nadefinovať vlastnú sadu štítkov pre tieto tri stavy: Kompletne skladom, Čiastočne skladom a Nie je na sklade. Pre každý z uvedených stavov je možné nastaviť a filtrom definovať ľubovoľný počet štítkov, ich názvov a farieb (tak, ako sa majú zobrazovať v Pohode). Nemusíte sa tak obmedzovať na jediný farebný štítok pre jednotlivé stavy, ale u jednej objednávky môže byť zobrazené štítkov viac.

Využitie v Pohode

Aplikácia automaticky v nastavenom intervale kontroluje prijaté objednávky a priebežne upravuje štítky podľa aktuálnej situácie. Vďaka označenie štítkami si môžete jednoducho odfiltrovať objednávky napr. Podľa toho ktoré sú v danej chvíli expedovatelné a s nimi ďalej jednoducho pracovať. Nikto nemusí strážiť, či tovar, ktoré práve dorazilo od dodávateľa, nepatria náhodou na nejakú čakajúci objednávku. Jednoducho si zobrazíte expedovatelné objednávky a o viac sa nemusíte starať.

Doplnkovou funkciou aplikácie je zobrazenie množstvo k expedícii priamo u položky v objednávke. Pri každej položke je tak možné zobraziť, koľko ks objednaného tovaru je aktuálne k dispozícii na sklade.

 


Náhľady: