Chcete sa na niečo spýtať?

Bc. Jakub Středa

plusNotify:
pokročilá notifikácia SMS a e-maily

Aplikácia plusNotify je veľmi variabilným a silným nástrojom pre automatické aj ručné rozosielanie správ a upozornení vo forme SMS a e-mailov zákazníkom, obchodným partnerom i zamestnancom na základe informácií z Pohody podľa nastavených pravidiel.

obtiažnosť
nasadenia

E1
SQL
MDB

Čo Vám plusNotify prinesie?

 • ušetrí váš čas a náklady spojené s papierovým či ručným elektronickým rozosielaním dokladov
 • zaistí pravidelné generovanie upozornení, prehľadov, grafov či prevádzkových informácií pre interné potreby firmy
 • e-maily pre partnerov budú mať jednotnú formu
 • zasielané doklady budú automaticky v rôznych formátoch a mnoho zákazníkov si ich tak bude môcť automaticky importovať
 • zlepší cash-flow, napr. jednoduchou automatizáciou upomienok
 • všetky odoslané doklady zákazníkom či partnerom môžu byť zaznamenávané ako udalosti dokladov v Pohode

Čo plusNotify vie?

 • generovať ľubovoľné doklady z Pohody do PDF a odosielať e-mailom (vrátane tabuliek, grafov, obrázkov, …)
 • prikladať do e-mailu aj súvisiace dokumenty z Pohody (podpísané výdajky)
 • vytvárať vlastné tlačové aj dátové (XLSX, CSV, ISDOC, JSON, …) prílohy e-mailov na základe dát z Pohody
 • rozosielať SMS napr. pri expedícii objednávky, ukončenie servisu alebo akékoľvek iné zmeny stavu
 • generovať potrebné prevádzkové štatistiky, bankové hlásenia, bilanciu a automaticky ich zasielať zamestnancom či externým subjektom
 • generovať PDF/A dokumenty a podpisovať ich elektronickým podpisom

Podrobný popis

Fotogaléria

Cena riešenia

Na stiahnutie

Changelog

plusNotify - pokročilá notifikácia SMS a e-maily

Aplikácia funguje na princípe neobmedzeného počtu nastaviteľných pravidiel a následných akcií so získanými dátami. Program je navrhnutý tak, aby šiel implementovať na existujúcu Pohodu každého zákazníka a vedel používať všetky parametre dokladov a agend. Na základe dát z Pohody zostaví SMS alebo e-mail, jeho prílohy a tie odošle na požadovaný e-mail/tel. číslo a potrebné odoslanie zaznamená do Udalostí. Vie tiež tlačiť doklady a reporty priamo na tlačiareň. Jednoducho – záleží len na Vás, v akej podobe a podľa akých pravidiel chcete tieto automatizované správy rozosielať.

Hlavné vlastnosti:

 • neobmedzené množstvo pravidiel
 • príklady základných pravidiel na našich stránkach
 • odosielanie SMS cez rôzne brány (podľa požiadaviek) alebo cez GSM modul
 • odosielanie e-mailov vrátane prílohy s možnosťou priloženia PDF z Pohody
 • prikladanie súborov z dokladov zo záložky Dokumenty podľa nastavenej masky
 • zaznamenanie odoslania správy do záložky Udalosti na doklade aj do akýchkoľvek iných polí
 • definícia textu e-mailu/SMS aj pomocou premenných (z výsledku zdrojového dotazu)
 • HTML editor pre vytváranie e-mailových správ
 • podpora MJML zápisu pre generovanie kompatibilných e-mailov naprieč poštovými klientmi
 • možnosť prikladania dátových príloh (vo formáte CSV / XLSX / ISDOC – cenníky, podlimitné zásoby, …)
 • možnosť druhej úrovne podmienok (najčastejšie pre rôzne jazykové mutácie – jednoduchšie na správu)
 • priama tlač dokumentov na tlačiareň (napr. vytlačenie prijatej objednávky na expedíciu)
 • nahrávanie vytvorených súborov aj na definované FTP

Príklady použitia

Využitie pre plusNotify je celý rad a záleží len na potrebách a fantázii. Tu uvádzame tie najčastejšie, akonáhle však aplikáciu nasadíte a pochopíte, ako funguje, využijete ju oveľa viac.

Upomienky faktúr

Najnázornejšie, ale zďaleka nie jediné použitie je na automatizáciu rozosielania upomienok – podľa počtu dní po splatnosti a cieľovej krajiny je odoslaný e-mail v potrebnom jazyku a s vhodnou formuláciou upozornenia a k e-mailu je priložený pôvodný doklad a napríklad aj platobné tlačidlo pre okamžitú úhradu či QR platba. Odoslanie upomienky je zaznamenané do Udalostí dokladu, čo uľahčí následné riešenie sporov.

Vystavené doklady

Každý vystavený doklad je odosielaný zákazníkovi automaticky e-mailom, adresy vychádzajú z konkrétnych dokladov, adresára či voliteľných parametrov. Je tak možné ľahko oddeliť adresu pre zasielanie dodacích listov či faktúr. K e-mailu je priložený ako doklad v PDF, tak aj v niekoľkých dátových formátoch súčasne, aby čo najviac zákazníkov mohlo daný doklad do svojho skladového či účtovného systému importovať.

Prílohy dokladov

Ku každej zasielanej faktúre sa zasielajú napríklad naskenované podpísané dodacie listy, fotografie, návody či bezpečnostné listy, čokoľvek zo záložiek Dokumenty, ako dokladu, tak obsiahnutých zásob apod.

Potvrdenie objednávky, informácie o expedícii

Potrebné informácie spojené s prípravou a expedíciou zásielky, ako je prepravca, sledovací odkaz, dobierková čiastka apod., sa odosiela automaticky v okamihu expedície. Odpadne tak množstvo ručných e-mailov či telefonátov s otázkami zákazníkov.

Interné reporty

Veľmi často sa plusNotify používa aj na generovanie rôznych vnútrofiremných prehľadov, štatistík, podkladov pre porady, vyhodnotenie obchodných zástupcov či skladníkov. Môže generovať napríklad štatistiky zákazníkov pre obchodných zástupcov, aby vedeli, akým smerom sa zamerať.

Stráženie prevádzkových stavov

Prevádzkou firmy nastávajú rôzne udalosti, ktoré treba čo najskôr zachytiť a riešiť. Ide napríklad o prichádzajúce nespárované platby, predaje pod minimálnu maržu, dlho čakajúce objednávky, zdvojené doklady, chybne vyčíslená DPH – čokoľvek, čo teraz musíte ručne a pravidelne strážiť. Namiesto toho vám plusNotify zašle upozornenie hneď, ako to bude potrebné.

Pravidelné výkazy

Pri rôznych spôsoboch prevádzkového financovania bankou je potrebné pravidelne banke zasielať prehľad o pohľadávkach či záväzkoch, možno nejaké prehľady predajov vyžaduje váš dodávateľ alebo potrebujete iné podobné štatistiky. S využitím plusNotify môžete definovať formáty týchto výkazov a automaticky ich odosielať na potrebné miesta.

Fotogaléria

Pozrite sa na to, ako vyzerá rozhranie aplikácie plusNotify.

Cena riešenia

Všetky funkcie a možnosti zodpovedajúce danému radu Pohody sú neoddeliteľnou súčasťou systému, cena je jednotná a neodvíja sa od požadovaných funkcií. Cena software je pevná a nemenná, pri nákupe priamo od autora aj autorizovaných partnerov.

MDBSQLE1
Licencia aplikácie plusNotify16.000 CZK / 700 EUR16.000 CZK / 700 EUR16.000 CZK / 700 EUR
Servis a podpora
20% z ceny licencie / rok
Pri zakúpení v období od septembra do konca roka, servis na ďalší rok neúčtujeme.
Súvisiace služby
Vzdialená inštalácia a zaškolenie - odhadom 2 hodiny práce
Účtované podľa skutočnej náročnosti hodinovou sadzbou.
1000 CZK/h
45 EUR/h
Návrh pravidiel (nepovinné)
Jedná sa o odporúčané ceny služieb, cena nie je nijako záväzná pre partnerov.
1000 CZK/h
45 EUR/h

Uvedené ceny sú bez DPH.

Na stiahnutie

plusNotify inštalátorEXE1,4 MB
produktový list aplikáciePDF0,5 MB

Changelog

2.9.3 (18.4.2024)
- nová funkce - možnost použití Google OAuth
- nová funkce - možnost generování vlastní XML přílohy
- aktualizace knihoven FastReport na verzi 2024.1.0


2.9.2 (7.7.2023)
- nová funkce - možnost vlastní TMP složky (potřeba v kombinaci mServeru a spouštění ze sítě)


2.9.1 (20.3.2023)
- nová funkce - možnosti tisku vydané nabídky/přijaté nabídky


2.9.0 (6.3.2023)
- nová funkce - čekání 3s po XML tisku
- nová funkce - logování přiložení ISDOC


2.8.9 (30.1.2023)
- nová funkce - možnost vložení události do agendy Výrobní požadavky


2.8.8 (24.11.2022)
- nová funkce - funkce generování QR kódu do těla emailu


2.8.7 (20.7.2022)
- úprava komunikace SMS Daktela


2.8.6 (16.5.2022)
- oprava chyby při kopii podmínky pravidla
- doplnění nápovědy u podmínky pravidla


2.8.5 (21.3.2022)
- úprava načítání konfigurace - více pokusů
- úprava logování aplikace


2.8.4 (25.2.2022)
- možnost ukládání příloh na FTP nebo do složky
- přidána podpora Pay by square QR platby


2.8.3 (20.12.2021)
- možnost změny temp složky
- oprava ukládání konfigurace při spuštění ze sítě


2.8.2 (11.10.2021)
- aktualizované knihovny Rebex SMTP


2.8.1 (22.9.2021)
- úprava generování vlastního ISDOC - částka k likvidaci


2.8.0 (4.8.2021)
- nová funkce - generování ISDOC přes Pohodu, nastavení u definice přílohy


2.7.9 (2.8.2021)
- úprava QR platby - odstranění komprese obrázku QR platby


2.7.8 (29.7.2021)
- úprava QR platby - generování jako linked resource emailu z důvodu kompatibility s Gmail


2.7.7 (26.7.2021)
- úprava QR platby - generování vlastní DLL knihovnou


2.7.6 (1.7.2021)
- nová funkce - možnost definice vlastních parametrů hlavičky emailu (Headers)


2.7.5 (23.6.2021)
- nová funkce - možnost rozšířeného nastavení FastReport příloh


2.7.4 (16.4.2021)
- přidána podpora MJML jazyka https://mjml.io/
- nová funkce generování QR kódu viz nápověda
- nová funkce generování COMGATE platby viz nápověda


2.7.3 (13.1.2021)
- oprava generování ISDOC - chyba při neexistujícím čísle objednávky u faktury


2.7.2 (20.10.2020)
- přidána možnost downgrade na starší verze
- oprava - nové knihovny FastReport


2.7.1 (15.10.2020)
- úprava ukládání výchozího SMTP serveru - přidána kontrola při uložení


2.7.0 (18.6.2020)
- přidána podpora SMS brány GOsms


2.6.9 (19.5.2020)
- přidána podpora SMS brány AWEG Materna


2.6.8 (13.5.2020)
- název PC/serveru do logu


2.6.7 (28.4.2020)
- globální proměnné názvu současné a minulé databáze
- oprava generování PDF pro MDB Pohodu


2.6.6 (18.2.2020)
- úprava formátování emailu při vkládání více HTML tabulek najednou


2.6.5 (14.2.2020)
- možnost podepsání ISDOC elektronickým podpisem


2.6.4 (27.1.2020)
- generování ISDOC i z MDB Pohody
- možnost rozšíření polí k zadání emailu dvojklikem na větší


2.6.3 (16.10.2019)
- přikládání seznamu dodacích listů do ISDOC přílohy


2.6.2 (10.10.2019)
- oprava mazání ze seznamu SMTP serverů


2.6.1 (17.9.2019)
- možnost generování názvů sloupců v CSV příloze z DataTable Columns


2.6.0 (9.7.2019)
- implementace novější knihovny poskytovatele SMS služeb Axima


2.5.9 (10.6.2019)
- úprava datových příloh FastReport, nepřiložení prázdného souboru


2.5.8 (29.5.2019)
- úprava automatického zálohování, chyba při nepřítomnosti složky se šablonami příloh
- optimalizace okna zadávání SQL dotazů


2.5.7 (6.5.2019)
- automatické zálohování konfigurace aplikace


2.5.6 (29.4.2019)
- nová proměnná #pdoklad# pro generování názvu přílohy viz nápověda


2.5.5 (13.3.2019)
- možnost definice více umístění přikládaných souborů přílohy najdenou viz nápověda


2.5.4 (11.3.2019)
- doplnění agendy Zakázky a Nabídky do událostí


2.5.3 (28.2.2019)
- oprava chyby při generování ISDOC s položkou s nulovým množstvím
- do hlavičky emailu přidáno ID úlohy


2.5.2 (12.2.2019)
- do logu doplněno ID procesu pro snadnější filtrování


2.5.1 (30.1.2019)
- doplnění agendy Reklamace do událostí


2.5.0 (11.1.2019)
- implementace SMS brány ProfiSMS


2.4.9 (9.1.2019)
- implementace SMS brány Telfa


2.4.8 (29.11.2018)
- možnost definice ID dokladu a ID sestavy přílohy pomocí SQL dotazu
- generování dynamického počtu příloh pomocí výše zmíněné úpravy


2.4.7 (28.11.2018)
- oprava zobrazení nastavení SMS bran


2.4.6 (22.11.2018)
- implementace nových knihoven FastReport pro generování tabulek


2.4.5 (17.9.2018)
- implementace odesílání SMS přes systém Daktela


2.4.4 (15.8.2018)
- možnost zdržení mezi odesíláním jednotlivých emailů, nastevitelné pro každé SMTP zvlášť


2.4.3 (21.6.2018)
- oprava chyby generování XLSX souborů způsobená ve verzi 2.4.0


2.4.2 (22.5.2018)
- možnost definice více SMTP serverů a jejich přidělení k jednotlivým pravidlům


2.4.1 (3.5.2018)
- úprava komunikace služby SMS brána.cz na zabezpečené HTTPS


2.4.0 (20.4.2018)
- možnost komprese obrázků v PDF příloze FastReportu


2.3.9 (17.4.2018)
- vzorová pravidla
- komentáře úloh


2.3.8 (27.3.2018)
- úprava komunikace služby Neogate na zabezpečené HTTPS


2.3.7 (13.3.2018)
- možnost komprimace příloh metodou ZIP


2.3.6 (12.3.2018)
- úprava tisku na na fyzické tiskárny
- optimalizace generování emailu


2.3.5 (21.2.2018)
- Středisko, Činnost a Zakázka u událostí


2.3.4 (12.1.2018)
- možnost odeslání příloh ve formátu CSV, DOCX, HTML, PDF, RTF, XLS a XLSX
- údaje o firmě v záhlaví aplikace


2.3.3 (18.9.2017)
- zamezení odeslání duplicitní zprávy na stejné emaily


2.3.2 (31.8.2017)
- logování emailových adres, na ktéré byla zpráva odeslána


2.3.1 (30.8.2017)
- možnost použití více SMS bran


2.3.0 (23.8.2017)
!!! POZOR !!! v aplikaci byly provedeny rozsálé změny, před aktualizací zálohujte celou složku s programem!
- FastReport editor pro tabulky v těle emailu a vlastní PDF přílohy
- optimalizace používání programu, odřádkování pravidel
- generování ID pravidel číselnou řadou (možnost promazávání pravidel)
- možnost mazání logů po XY dnech


2.2.9 (24.4.2017)
- možnost generování ISDOC přílohy k vydaným fakturám
- oprava hlídání množství odeslaných datových příloh


2.2.8 (28.3.2017)
- SSL zabezpečení emailu (Je potřeba zkontrolovat kompatibilitu s dříve nastaveným zabezpečením! Pokud byla používána volba TLS, nyní je to Explicit TLS/SSL)
- opraveno zobrazování ID importovaných úloh


2.2.7 (15.11.2016)
- optimalizace tisku na A4 tiskárnu


2.2.6 (14.11.2016)
- nastavení výchozí tiskárny Windows pokud není žádná


2.2.5 (3.11.2016)
- nový HTML WYSIWYG editor
- přímé generování PDF přes XML bránu Pohody od verze 11400


2.2.4 (10.6.2016)
- přidána nápověda
- možnost kontrolovat odesílané emailové zprávy jednotlivě


2.2.3 (10.6.2016)
- možnost dynamicky generovaného množství PDF příloh z Pohody (do ID dokladu uvést jednotlivá ID oddělená čárkou, do názvu lze použít #cislodokladu# a #zeme#)


2.2.2 (19.4.2016)
- napojení na SMS Brána.cz


2.2.1 (29.3.2016)
- vylepšení XML logu v Pohodě


2.2.0 (22.3.2016)
- oprava drobných chyb v zobrazování
- optimalizace ovládání


2.1.9 (14.3.2016)
- možnost definovaní ID dokumentu k tisku (volitelné)


2.1.8 (11.3.2016)
- podepisování PDF dokumentů


2.1.7 (9.3.2016)
- úpravy zobrazování testu výstupu


2.1.6 (29.2.2016)
- možnost uložení události do agendy Ostatní pohledávky


2.1.5 (23.2.2016)
- ochrana při zamrznutí Pohody


2.1.4 (7.2.2016)
- možnost připojení více datových příloh do jednoho emailu


2.1.3 (30.1.2016)
- tiskové sestavy z Pohody - při použití ID 0 se sestava nepřiloží, ale výsledek je kladný (použití při tisku sestavy ano/ne)


2.1.2 (28.1.2016)
- napojení na Axima Direct SMS


2.1.1 (11.12.2015)
- proměnná #GtextZpravy# pro ukládání textu odeslané zprávy do událostí
- nastavení ID odesílatele služby SMS Neogate


2.1.0 (1.12.2015)
- možnost definovat odesílatele emailu pro každé pravidlo zvlášť


2.0.9 (19.10.2015)
- oprava chyby v použití druhotných pravidel


2.0.8 (14.10.2015)
- přidána podpora SMS brány Neogate


2.0.7 (28.8.2015)
- možnost používání dočasné databáze ITF_tmpdb
- úprava zobrazování uložených textů v aplikaci


2.0.6 (26.8.2015)
- oprava chyby při tisku PDF z MDB Pohody


2.0.5 (18.8.2015)
- možnost zobrazení náhledu finálního formátovaného textu při testu pravidla


2.0.4 (11.8.2015)
- funkce přímého tisku na tiskárnu (verze PRO)
- úprava odesílání krátkých SMS (zrychlení)


2.0.3 (29.7.2015)
- přidána podpora akcí před notifikací (např. vytváření filtračních tabulek pro agregační sestavy)


2.0.2 (20.7.2015)
- přidána podpora TLS šifrování SMTP


2.0.1 (15.6.2015)
- přidána podpora Pohoda MDB
- přidána podpora SMS brány Axima
- optimalizováno zpracování emailových adres a telefonních čísel


2.0.0 (20.5.2015)
- verze plusNotify a plusNotify PRO
- !!!POZOR!!! - přidána 2. úroveň dělení pravidel (např. kvůli jayzkovým mutacím) -> NENÍ KOMPATIBILNÍ S PŘEDCHOZÍMI VERZEMI!!!


1.1.7 (4.5.2015)
- upraveny vzory uložených dotazů
- možnost nastavení SMTP portu


1.1.6 (29.4.2015)
- možnost provedení více akcí najednou po úspěšné notifikaci (POZOR! je nutné nastavit všechny akce po znovu)
- odesílání emailových HTML zpráv včetně WYSIWYG editoru


1.1.5 (9.4.2015)
- možnost ukládání událostí k notifikovaným položkám


1.1.4 (8.4.2015)
- možnost zaslání kopie a skryté kopie emailu


1.1.3 (2.4.2015)
- možnost použití aliasů SQL jako proměnných do textů
- rozesílání notifikací po místní síti na klientské počítače


1.1.2 (20.1.2015)
- úpravy stability aplikace
- automatické aktualizace


1.1.1 (15.11.2014)
- první verze programu plusNotify