ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexné riešenie pre Pohodu


plusGroup - konsolidácia objednávok

plusGroup slúži na zjednotenie viacerých nevykrytých alebo čiastočne vykrytých objednávok jedného odberateľa do súhrnných prijatých objednávok podľa zadaných kritérií.

Riešenie spolupracujúce so systémom POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

Uplatnenie nájde napríklad v prevádzkach, kde odberatelia zasielajú objednávky priebežne a je potrebné ich hromadne odbaviť alebo v situáciách, kedy je potrebné po nejakej dobe vykonať zhrnutie objednávok, aby sa na nejakú nezabudlo. Zjednotenie možno vykonávať automaticky napríklad každé ráno podľa už skôr definovaného nastavenia a docieliť tým pripravenosť pre vykrývanie objednávok skladníkov každý deň.

plusGroup možno tiež nadefinovať v prípade Pohody E1 ako Externý nástroj a spúšťať ho tak priamo z Pohody z agendy prijatých objednávok a využiť pritom nadefinované alebo aktuálne filtre a tým zjednotiť napríklad len zobrazené objednávky alebo len označeného odberateľa.

Dôležitou súčasťou je označovanie pôvodu položiek novozaložených objednávok a zároveň označovanie zjednotených položiek priamo do voliteľných parametrov alebo poznámok položiek. Aplikácia združí položky z viacerých objednávok do jednej a totožné položky (rovnaká cena, mena, kód, DPH, zľava ...) zjednotí na jeden riadok.

Parametre triedenia objednávok: 

  • fakturačná adresa (meno, GSM ...),
  • dodacia adresa (firma, oddelenie ...),
  • stredisko,
  • činnosť,
  • zákazky,
  • forma úhrady.

Ďalšie funkcie pre užívateľov Pohody E1:

  • prenos voliteľných parametrov podľa nastavenia,
  • označenie pôvodu nových položiek do voliteľného parametru,
  • označenie cesty pôvodných položiek do voliteľného parametru.

Náhľady aplikácie: