ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexné riešenie pre Pohodu


plusMobile - mobilné aj pevné terminály do skladu

Mobilní terminál Chainway C3000

plusMobile je komplexné online aj offline riešenie pre čiarové kódy a mobilné i pevné terminály (čítačky). Pokrýva všetky skladové procesy - od príjmu, cez prevody a expedíciu tovaru, kontroly dokladov až po inventúry a inventúrne zoznamy. Aplikácie je certifikovaná Národní organizací pro ověřování pravosti léčiv (NOOL).Riešenie spolupracujúce so systémom POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus
 

Nájde uplatnenie od malých eshopov pre vykrývanie objednávok pri expedícii až po veľké firmy, ktoré využijú napr. evidenciu skladových pozícií N: N alebo agendu Balné listy. Dokáže pracovať ako on-line v sklade, tak off-line v teréne (vrátane tlače dokladov), prepínanie medzi režimom on-line a off-line vykonáva sám užívateľ podľa potreby.

 

Hlavné vlastnosti (pre všetky verzie Pohody): 

 • systém je určený výhradne pre Pohodu, je teda s Pohodou veľmi hlboko integrovaný a použiteľnosť Pohody značne rozširuje
 • on-line komunikácia s Pohodou v sklade - vždy aktuálne dáta v ruke, práca off-line napr. pri predaji z auta, doplňovanie komisných skladov,
 • vytváranie plnohodnotných dokladov (cudzie meny, číselné rady, strediská, činnosti, zákazky, väzby medzi dokladmi),
 • plnohodnotná práca s Predajnými cenami, individuálnymi zľavami aj individuálnymi cenami,,
 • on-line aj off-line práca s evidenčnými číslami, možnosť generovania ev. čísel pri príjme,
 • okamžité odoslanie dokladu do Pohody po dokončení,
 • tlač dokladov (rôznych tlačových zostáv Pohody) priamo z terminálu, po dokončení aj dodatočne,
 • zakladanie partnerov podľa ARESu, kontrola záväzkov a salda zákazníka pri predaji,
 • možnosť ako vytvárania dokladov, tak aj kontroly existujúcich skladových dokladov (napr. kontrola položiek faktúry pri expedícii),
 • práca so zloženými čiarovými kódmi podľa GS1-128, váženými EAN13, 1D i 2D kódy, prideľovanie čiarových kódov zásobám,
 • prihlasovanie užívateľov do terminálu menom a heslom alebo pomocou PINu,
 • mnoho nastavení pre optimalizáciu a ergonómiu (farebné zvýraznenie, potlačenie dialógov, radenie položiek, ...),
 • pripojenie váhy, zákazníckeho displeja a pod.

Ďalšie funkcie pre užívateľov Pohody E1:

 • pokročilá evidencia skladového umiestnenia položiek (vrátane stavov v umiestneniach či bez nich),
 • podpora dodávateľských čiarových kódov,
 • agenda Balné listy pre podrobnú evidenciu obsahu prepravných jednotiek (balíkov, paliet, ...),
 • kontrola dokladu na viackrát,,
 • a rad ďalších rozdielov vyplývajúcich z rozšírenej funkčnosti Pohody E1.

Náhľady obrazovky mobilného a pevného terminálu:Náhľady serverovej časti a nastavenia:Mobilné terminály: