03 – jdeme chystat zboží
Pojďte se s námi podrobněji podívat na samotný proces vychystávání zboží pro expedici. Díky využití čárových kódů v procesu expedice je vykrývání objednávek rychlé a přesné.

Expedice objednávky přes čárové kódy 

Právě jsme bez Vašeho zásahu a zcela automaticky zpracovali objednávky v systému Pohoda, vyhodnotili jejich expedovatelnost a expedovatelné objednávky vytiskli do skladu k expedici. (viz předchozí článek).

Nyní předpokládejme, že je Váš sklad vzorně označen pozicemi a každé zboží má svůj unikátní čárový kód. Všechny aktuálně vychystávané objednávky i se jménem zodpovědného skladníka můžeme přehledně zobrazit na informačním displeji. Zároveň se skladníkovi automaticky vytiskl příkaz k expedici objednávky obsahující jednotlivé položky k vychystání, jejich pozice a čárový kód objednávky. Vytištěný příkaz k expedici může mít libovolnou podobu. Využívají se tiskové sestavy z Pohody, je tak možné tisknout, v případě potřeby, tzv. „pickup list“ na kterém vidí skladník pouze pro něj relevantní informace (např. název zboží, kód, pozici, počet ks) a za více objednávek najednou. Může si tak zboží při sběru ze skladu připravovat zároveň pro více objednávek při jedné cestě.

Pokračujme nyní jednodušší situací, kdy skladník vždy chystá zboží pro jednu konkrétní objednávku. Tisková sestava s objednávkou je doplněna o čárový kód s číslem objednávky. Nyní skladník čárový kód objednávky pomocí čtečky načte, díky čemuž jednotlivé položky objednávky k vychystání vidí na displeji čtečky. Zároveň vidí, na jaké skladové pozici se jaká položka nachází a položky má za sebou seřazené tak, aby jejich vychystávání (pohyb skladníka po skladu) bylo co nejefektivnější.

Při přichystávání si každou položku objednávky skladník pomocí čtečky načtením čárového kódu zkontroluje. Systém kontroluje položky, počty kusů, data expirace či registruje sériová čísla expedovaného zboží a skladníka varuje, pokud je načten špatný druh zboží nebo množství, které neodpovídá objednávce. Po dokončení kontroly položek objednávky čtečkou je do Pohody do poznámky u objednávky zaznamenán výsledek kontroly, čas a jméno pracovníka, který kontrolu provedl.

 

„Vychystáváním položek přes čárové kódy se výrazně zvyšuje rychlost odbavení a rapidně snižuje chybovost”

Zároveň systém ví z jaké skladové pozice byla daná položka odebrána a tudíž i ví, kam je potřeba při objednání zboží položku doplnit (důležitá informace pokud ve svém skladu držíte pevně dané pozice pro zboží). Lze tak snadno pomocí notifikací informovat příslušné vedoucí skladu o nutnosti ohlídat doskladnění na příslušnou pozici, případně lze tato informace navázat již přímo na automatizační nástroj a rovnou potřebné zboží automaticky objednat u dodavatelů (o automatických objednávkách směrem k dodavateli v článku 05 Optimalizace, statistiky, vydané objednávky | automatizace práce se systémem Pohoda).

Celý proces expedice tak vyžaduje lidský faktor pouze ve fyzickém přichystání zboží a to na jasný příkaz typu “na pozici 003 z 2. police vezmi 2ks zboží XYZ” a dále při následném zabalení a nalepení přepravního štítku. Eliminuje se tak nutnost dohledávání zboží, díky systémové kontrole je razantně snížena chybovost a celkově se proces expedice výrazně zrychlí.

Jakmile je zásilka odkontrolována a výsledek kontroly je zapsán do Pohody, vystavuje automatizační program plusRouter fakturu a dává pokyn ke generování dopravy a tisku přepravního štítku. Zároveň můžeme odeslat emailem a prostřednictvím SMS notifikaci o expedici zákazníkovi spolu s fakturou nebo dodacím listem jako přílohou emailové zprávy. Vše opět zcela automaticky. Následuje proces dodání zásilky k zákazníkovi a ukončení objednávky.

Více se dočtete v dalším článku: 04 Ukončení objednávky, upomínky, vyhodnocování | automatizace práce se systémem Pohoda


Použitá řešení v této části článku:
plusMobile – mobilní i pevné terminály do skladu
plusRouter – automatické zpracování dokladů
plusDisplay – snadná prezentace dat
plusNotify – pokročilá notifikace SMS a emaily
BHIT- Doprava

Obsah

O systému

plusSystem je komplexní sada aplikací a nástrojů k Pohodě, mající za cíl urychlit, zjednodušit a zpřesnit provádění běžných operací. Těchto nástrojů a aplikací je celá řada, lze je přibližně rozdělit do čtyř skupin podle zaměření, kam jsou určeny.

První skupinou jsou Obecné nástroje, které využije prakticky každý, kdo v Pohodě alespoň fakturuje – rozesílání informací pomocí SMS a emailů – upomínky faktur po splatnosti, informace o stavu zpracování objednávky, automatický export , druhá skupina je určena do skladu, to znamená na veškeré operace spojené s příjmem a výdejem zboží a vyřizováním objednávek. Třetí skupinou jsou výrobní procesy, od plánování výroby po značení výrobků a poslední skupinou jsou aplikace usnadňující práci účetním firmám a její vykazování.

Hlavní součástí druhé skupiny pro Sklad a objednávky je aplikace pro práci s čárovými kódy – mobilní terminály do skladu, pevné expediční terminály, tisk štítků na přijímané zboží i označování zboží při expedici podle požadavků zákazníků. Také sem patří řešení pro hromadnou fakturaci objednávek skladem, konsolidaci objednávek a různé automatizační nástroje.

Ti, pro které je důležitá Výroba a potřebují využít Pohodu k evidenci surovin, polotovarů i finálních výrobků poté využijí nástroje pro generování šarží při příjmu surovin (sledovatelnost), plánování výroby z hlediska nákladovosti, rozpad výroby na jednotlivá pracoviště a značení hotových výrobků včetně generování ev. čísel (výrobních čísel / šarží) a automatického tisku protokolu i dokumentace k výrobku.

Poslední skupinou našich produktů jsou Účetní firmy, které používají Pohodu a potřebují zjednodušit příjem dat ze software, který používají jejich klienti a také potřebují svým klientům vykazovat poskytnuté služby v přehledné formě tak, aby na jejich základě bylo možné provést fakturaci či alespoň stanovit výši paušálu odpovídající skutečnému rozsahu.