ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexné riešenie pre Pohodu


Prevádzkovateľ elektronického obchodu

Rýchle odbavenie kompletných objednávok bez zámen vďaka mobilným či stacionárnom terminálom a čiarovým kódom (plusMobile).

Hromadné vystavovanie a tlač faktúr (plusRouter) pre objednávky skladom, automatické rozosielanie stavu objednávky či vystavených dokladov prostredníctvom e-mailu či SMS (plusNotify), nahrávanie dokladov späť na e-shop pre neskoršie stiahnutie zákazníkom (plusArchive).

Ľahké generovanie a tlač čiarových kódov, vrátane áut. priraďovanie EAN13 (plusLabelUni).

Veľkoobchod, distribútor

Pokročilá evidencia skladových pozícií tovaru vo vzťahu M:N, optimalizácia zberu pri expedícii (plusMobile), evidencia obsahu a stavu prepravy jednotlivých prepravných jednotiek (balík, gitter box, paleta) aj počas cesty k odberateľovi.

Rozdelenie tovaru vrátane stavov do virtuálnych skladov (budov) a definovanie skladových skupín (keď jeden fyzický sklad obsahuje viacero účtovných - komisionálne sklady a pod.)

Prehľad nad otvorenými objednávkami (plusGroup), mobilný zber objednávok, doplňovanie komisných skladov, mobilný predaj a zavážanie.

Kusová výroba priemyselných zariadení

Výroba (vr. generovania výr. Čísel) a výstupná kontrola výrobkov (plusEtiquette), zaznamenanie nameraných hodnôt testovaných parametrov. Tlač skúšobného protokolu, akýchkoľvek štítkov, súvisiacich dokumentov (vyhlásenie o zhode, ...) prostredníctvom dotykového stacionárneho terminálu.

OEM výroba, dodávateľské reťazce

Označovanie (plusLabelUni) výrobkov a ich vyšších balné jednotiek (kartóny, palety), označovanie obalov podľa požiadaviek zákazníkov ("brandované", napr. Špecifické požiadavky reťazcov).

Značenie obvyklé pre daný odbor (potravinárstvo - šarže a spotreba, automotive - VDA, GTL) podľa všeobecne platných noriem (GS1). Evidencia prepravných obalov pomocou SSCC kódu.

Elektronický export dokladov pre automatické spracovanie zákazníkom. Evidencia spotrebovaného materiálu / surovín a generovanie súhrnných výkazov a prehľadov.

Špecializovaný veľkoobchod

Odbavovanie osobne prítomného zákazníka personálom priamo v sklade pomocou mobilného terminálu (veľkoobchod elektro, TZB, kancelárske potreby, ...). Automatická tlač výdajky / daňového dokladu po dokončení bez nutnosti ísť k PC (plusMobile).

Tvorba prijatých objednávok vo vzorkových predajniach pre neskoršie expedíciu zo skladu. Expedície do vozidiel pre priame závozy zákazníkom, informovanie zákazníka o stave objednávky (plusNotify).

Evidencia mobilných skladov (rozvozových vozidiel) vrátane rýchlej inventúry, priamy predaj z vozidla.

O stránkachTieto webové stránky sú zamerané na prezentáciu komplexného riešenia plusSystem, komplexnej nadstavby nad Pohodou, a slúžia na poskytnutie čo možno najviac informácií o tomto systéme. Autorom riešenia je spoločnosť ITFutuRe s.r.o..

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz