1 februára, 2022

plusMobile

plusMobile je moderné online riešenie pre mobilné terminály alebo tablety na prácu v sklade. Pomocou plusMobile môžete vykonávať všetky skladové operácie - od príjmu tovaru, cez evidenciu skladových pozícií po pickovaní a expedícii. Samozrejmosťou sú aj inventúry, prevody a ďalšie užitočné funkcie.
28 januára, 2022

plusABC

Každá firma musí ako jeden z hlavných cieľov riešiť optimalizáciu zásob, najmä v prípade výroby alebo dodávateľov s dlhšími dobami dodania. Mať dostatočné zásoby na sklade je tak nevyhnutnou podmienkou pre uspokojenie dopytu, zbytočne veľké zásoby však viažu prostriedky a brzdia rozvoj firmy.
27 januára, 2022

plusBonita

Zaujíma Vás, ktorí z Vašich zákazníkov platí záväzky včas či naopak po splatnosti? Alebo ktorí je pre vás z hľadiska zisku zaujímavejší a ktorý menej? Okamžitý a celkový prehľad o bonite Vašich zákazníkov Vám dá aplikácia plusBonita, ktorá pravidelne zostavuje analýzu platobnej morálky zákazníkov a ABC analýzu podľa zisku či obratu.
26 januára, 2022

plusNotify

Aplikácia plusNotify je veľmi variabilným a silným nástrojom pre automatické aj ručné rozosielanie správ a upozornení vo forme SMS a e-mailov zákazníkom, obchodným partnerom i zamestnancom na základe informácií z Pohody podľa nastavených pravidiel.
23 januára, 2022

plusDisplay

plusDisplay slúži na jednoduchú prezentáciu aktuálnych dát z Pohody v reálnom čase pomocou tabletov, monitorov či televízií.