4 využití infodispleje v praxi
Interaktivní informační panely slouží k prezentaci aktuálních informací. Ve skladech jsou aktuální informace pro personál naprosto zásadní. 4 příklady řešení s Pohodou uvádíme v našem článku.

Sklad je živý organismus a specifické prostředí, které žije svým životem. V rámci svého provozu, kdy se neustále mění stavy zásob, případně jejich umístění a spousta dalších údajů, je potřeba aby zaměstnanci ve skladu měli vždy aktuální a hlavně pro ně relevantní informace.

Dostat informace ke správným lidem

A to může být často problém. Vzhledem k neustálému pohybu a rychlým změnám zapomeňte na jakékoliv “papírové” řešení. Je to nejen pomalé, ale v momentě, kdy se informace na papíře dostanou do ruky tomu správnému člověku, už nemusí být ani aktuální.

Ideální řešení je zobrazování informací na obrazovkách nebo třeba v odolných tabletech, které nosí skladníci během směny u sebe.

Koukej na ty data

Myšlenka zobrazování informací na obrazovce pravděpodobně proběhla hlavou každému vedoucímu skladu, je to totiž logická volba, pokud potřebujeme pracovat s neustále se měnícími daty. A protože nasloucháme potřebám svých zákazníku, vznikla aplikace plusDisplay.

Aplikace funguje na pravidlovém principu, kdy se v rámci každého pravidla nastaví html vzhled šablony a data se následně berou aktuální z Pohody. Je možné nastavit i scénáře, kdy může rotovat více pravidel podle daného klíče.

4 příklady využití z praxe

Soupis objednávek k expedici s QR kódem pro zahájení vychystávání

Pravidlo sloužící hlavně skladníkům, kteří vychystávají zboží pro objednávky. Na obrazovce je přehledně ve sloupcích po jednotlivých dopravcích zobrazená aktuální fronta objednávek k vychystání.

U každé objednávky je generován QR kód, který skladníci přímo načítají z obrazovky mobilním terminálem. Po jeho načtení je QR kód nahrazen iniciály konkrétního skladníka, který na objednávce pracuje, aby se nemohlo stát, že se stejnou objednávku pokusí vychystávat další skladník. QR kód je generován online, v případě ztráty připojení však aplikace umí QR kód vygenerovat i offline. Nemůže se stát, že by se QR kód nezobrazil a objednávky nešlo odbavit.

Po vychystání objednávky ze seznamu objednávek zmizí a skladník může pokračovat s další objednávkou.

To, v jakém pořadí se budou objednávky na obrazovce zobrazovat je čistě na Vás. Jde zohlednit spousta různých faktorů (datum přijetí, VIP zákazník…).

Interaktivní displej s nabídkou a vyhledáváním

pravidlo určené pro dotykové obrazovky najde využití ve skladech, které jsou zároveň i prodejní (typicky ovoce, zelenina atd.).

Slouží zákazníkům, kdy v základním nastavení zobrazuje vybrané produkty v atraktivní podobě s cenou. Zákazník má ale díky dotykové obrazovce možnost přímo vyhledávat. Po zadání vyhledávacího dotazu na základní stránce (při zadávání vyhledávaného dotazu se rotování jednotlivých slidů pozastaví) se otevře stránka s výsledky vyhledávání.

Na stránce výsledků je možné pokračovat dalším hledáním případně se vrátit na prezentaci. Pokud zákazník obrazovku opustí a nechá stránku výsledků otevřenou, po nastaveném časovém intervalu se znovu spustí prezentace produktů.

Jedná se o jednoduchý a efektivní prostředek, jak v první řadě zákazníkům nabídnout atraktivní zboží a v druhé řadě odlehčit obsluze od nekonečných dotazů: “Kolik to stojí?”.

Celkový náhled na aktuální stav objednávek

Souhrnné zobrazení aktuálních stavů všech objednávek. Hlavním požadavkem bylo mít vše na jednom místě a pro větší přehlednost použít “semafory”, které ukazují vždy aktuální počet objednávek k vyřízení podle jejich stáří.

  • zelená: počet objednávek k expedici mladší než 12 hodin
  • oranžová: počet objednávek k expedici v rozmezí 12-48 hodin od přijetí
  • červená: počet objednávek k expedici starších než 48 hodin

Díky jednoduchému semaforovému systému je okamžitě vidět, kolik objednávek je potřeba vyřešit urychleně, aby nedocházelo k dalším prodlevám v expedici. A právě rychlost expedice je jedno z hlavních kritérií zákaznické spokojenosti. Každý panel semaforu je proto prokliknutelný a po jeho stisku se zobrazí přesný seznam objednávek, které jsou aktuálně v daném stavu a můžete se na ně ihned zaměřit.

Vyhledávání obsazenosti skladových pozic

Jedno z nejčerstvějších pravidel, které slouží pro lepší orientaci skladníků při zaskladňování zboží. Pravidlo umožňuje přímo v reálném čase, pomocí jednoduchého vyhledávání, najít konkrétní volná umístění ve kterých není zaskladněné žádné zboží.

Skladník díky tomu okamžitě ví, na jaké umístění může zboží zaskladnit a může si vybrat to které má aktuálně nejblíže. Pravidlo může být zobrazené jak na pevných stanicích, tak např. na tabletech přímo ve vysokozdvižném vozíku.

Vytvořte si vlastní přehled

Zaujal Vás nějaký z našich příkladů pravidel pro plusDisplay? Můžete jej použít jako inspiraci pro vlastní řešení zobrazování dat na obrazovku. A jestli ještě nemáte konkrétní představu o tom, jak by měl ten Váš přehled vypadat, nevadí. Ozvěte se Martinovi a který s Vámi probere Vaši představu a pomůže s jeho vytvořením.

Ing. Martin Kašpar

Obsah

O systému

plusSystem je komplexní sada aplikací a nástrojů k Pohodě, mající za cíl urychlit, zjednodušit a zpřesnit provádění běžných operací. Těchto nástrojů a aplikací je celá řada, lze je přibližně rozdělit do čtyř skupin podle zaměření, kam jsou určeny.

První skupinou jsou Obecné nástroje, které využije prakticky každý, kdo v Pohodě alespoň fakturuje – rozesílání informací pomocí SMS a emailů – upomínky faktur po splatnosti, informace o stavu zpracování objednávky, automatický export , druhá skupina je určena do skladu, to znamená na veškeré operace spojené s příjmem a výdejem zboží a vyřizováním objednávek. Třetí skupinou jsou výrobní procesy, od plánování výroby po značení výrobků a poslední skupinou jsou aplikace usnadňující práci účetním firmám a její vykazování.

Hlavní součástí druhé skupiny pro Sklad a objednávky je aplikace pro práci s čárovými kódy – mobilní terminály do skladu, pevné expediční terminály, tisk štítků na přijímané zboží i označování zboží při expedici podle požadavků zákazníků. Také sem patří řešení pro hromadnou fakturaci objednávek skladem, konsolidaci objednávek a různé automatizační nástroje.

Ti, pro které je důležitá Výroba a potřebují využít Pohodu k evidenci surovin, polotovarů i finálních výrobků poté využijí nástroje pro generování šarží při příjmu surovin (sledovatelnost), plánování výroby z hlediska nákladovosti, rozpad výroby na jednotlivá pracoviště a značení hotových výrobků včetně generování ev. čísel (výrobních čísel / šarží) a automatického tisku protokolu i dokumentace k výrobku.

Poslední skupinou našich produktů jsou Účetní firmy, které používají Pohodu a potřebují zjednodušit příjem dat ze software, který používají jejich klienti a také potřebují svým klientům vykazovat poskytnuté služby v přehledné formě tak, aby na jejich základě bylo možné provést fakturaci či alespoň stanovit výši paušálu odpovídající skutečnému rozsahu.