Netradiční využití plusDisplay
Podívejte se na jedno netradiční využití aplikace plusDisplay, které je natolik zajímavé, že nám to nedá se o něm nerozepsat.

Naši šikovnou aplikaci plusDisplay, která dokáže zobrazovat hromadu užitečných informací, jsme si již představili v několika starších článcích. Dnes se ale podíváme na jedno netradiční využití, které je ale natolik zajímavé, že nám to nedá se o něm nerozepsat.

Jak to bylo na začátku

Nebudeme Vás dlouho napínat a hned v úvodu prozradíme, že výsledným produktem je zařízení pro zjišťování cen neboli “price checker”. Zařízení, které určitě všichni dobře znáte z hypermarketů, sloužící k rychlému zjištění aktuální ceny produktu jednoduchým načtením čárového kódu.

Náš zákazník nás oslovil s prosbou o vytvoření funkce price checkeru na jeho zařízení Zebra. Dali jsme hlavy dohromady a padlo rozhodnutí, že aplikace plusDisplay je ideálním řešením.

Na čem to poběží?

Jak bylo zmíněno výše, hardware, na kterém náš price checker poběží, dodal sám zákazník. Jedná se o zařízení Zebra CC600 s operačním systémem Android, které je vybaveno 5” dotykovým displejem, WiFi konektivitou a co je nejdůležitější, na spodní hraně i laserovým modulem pro čtení kódů.

Po otestování zařízení u nás, můžeme potvrdit, že co se HW stránky týká, je plně dostačující. Vše běží rychle, ať už se jedná o pohyb v aplikaci nebo o samotné čtení čárových kódů.

Jdeme zobrazovat

Aplikace plusDisplay je díky možnosti přímé komunikace s databází Pohody a následné interpretaci dat pomocí html přes webové rozhraní neskutečně variabilní. V tomto konkrétním případě je do rovnice zapojený navíc i modul pro čtení čárových kódů, který předává načtené kódy aplikaci k následnému zpracování.

Princip fungování je v zásadě jednoduchý, je nastavená výchozí obrazovka – tj. stav, ve kterém je zařízení v klidovém stavu a do kterého se po vyhledání produktu zařízení po uplynutí nastaveného časového intervalu zase vrátí.

Díky tomu, že čtecí modul čárových kódů má funkci detekce pohybu, není potřeba před načtením kódu na nic klikat nebo na obrazovce vybírat. Jednoduše přiložíte čárový kód ke čtečce, dojde k jeho načtení. Načtený kód je předán serverové části aplikace, která dotazem do databáze Pohody vyhledá všechny produkty, které tento čárový kód obsahují.

Serverová část získané informace zobrazí v klientovi pomocí předem definované šablony, aby bylo pro zákazníka vše přehledné a snadno vizuálně zpracovatelné. V zobrazených výsledcích lze snadno dotykem listovat. Myšleno je i na situaci, kdy není načtený kód nalezen.

Vidíte sami, že využitelnost aplikace plusDisplay je opravdu široká a že ji lze využít i v kombinaci s externími vstupy jako je právě čtecí modul čárových kódů. A jestli to celé chcete vidět v pohybu, mrkněte na krátké video pod článkem.

Obsah

O systému

plusSystem je komplexní sada aplikací a nástrojů k Pohodě, mající za cíl urychlit, zjednodušit a zpřesnit provádění běžných operací. Těchto nástrojů a aplikací je celá řada, lze je přibližně rozdělit do čtyř skupin podle zaměření, kam jsou určeny.

První skupinou jsou Obecné nástroje, které využije prakticky každý, kdo v Pohodě alespoň fakturuje – rozesílání informací pomocí SMS a emailů – upomínky faktur po splatnosti, informace o stavu zpracování objednávky, automatický export , druhá skupina je určena do skladu, to znamená na veškeré operace spojené s příjmem a výdejem zboží a vyřizováním objednávek. Třetí skupinou jsou výrobní procesy, od plánování výroby po značení výrobků a poslední skupinou jsou aplikace usnadňující práci účetním firmám a její vykazování.

Hlavní součástí druhé skupiny pro Sklad a objednávky je aplikace pro práci s čárovými kódy – mobilní terminály do skladu, pevné expediční terminály, tisk štítků na přijímané zboží i označování zboží při expedici podle požadavků zákazníků. Také sem patří řešení pro hromadnou fakturaci objednávek skladem, konsolidaci objednávek a různé automatizační nástroje.

Ti, pro které je důležitá Výroba a potřebují využít Pohodu k evidenci surovin, polotovarů i finálních výrobků poté využijí nástroje pro generování šarží při příjmu surovin (sledovatelnost), plánování výroby z hlediska nákladovosti, rozpad výroby na jednotlivá pracoviště a značení hotových výrobků včetně generování ev. čísel (výrobních čísel / šarží) a automatického tisku protokolu i dokumentace k výrobku.

Poslední skupinou našich produktů jsou Účetní firmy, které používají Pohodu a potřebují zjednodušit příjem dat ze software, který používají jejich klienti a také potřebují svým klientům vykazovat poskytnuté služby v přehledné formě tak, aby na jejich základě bylo možné provést fakturaci či alespoň stanovit výši paušálu odpovídající skutečnému rozsahu.