ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexné riešenie pre Pohodu


plusServis - kompletná správa servisných zákaziek

Prevádzkujete v rámci svojho podnikania servis? Určite chcete mať o jednotlivých servisných zákazkách prehľad. Aplikácia plusServis Vám umožní pohodlnú prácu so servisnými zákazkami od prijatia až po vyúčtovanie.

Riešenie spolupracujúce so systémom POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

 

Pohoda síce evidenciu servisných zákaziek umožňuje, ale práca s ňou je bez preháňania utrpenia. Preto vznikla aplikácia plusServis, ktorá umožňuje prehľadnú a intuitívnu správu servisných zákaziek od prijatia do servisu cez ponuky na práce naviac, až po vystavení finálneho dokladu zákazníkovi.


plusServis dotyk

Hlavné vlastnosti

  • Jednoduché vyhľadanie predmetu servisu podľa zákazníka, čísla faktúry, popise predmetu, či výrobného čísla alebo rýchle zadanie nového bez akejkoľvek ďalšej väzby.
  • Pri výbere predmetu z databázy sa automaticky overuje platnosť záruky a zohľadňuje dobu záruky aj podľa starších záručných servisov na vybraný predmet servisu.
  • Možnosť vytvárania a automatické prikladanie fotodokumentácie; s pomocou špeciálneho HW nie je dokonca ani potreba fotografie sťahovať do počítača, sú dostupné bezdrôtovo.
  • Tlač prijímacieho protokolu a prípadne i štítkov pre označenie jednotlivých častí uľahčuje sprievodca tlačou, ktorý sa spúšťa po zadaní servisu.
  • Možnosť zostavovanie a schvaľovanie ponúk k servisu na dodatočné činnosti a diely, ktoré sa vyskytnú v priebehu opravy; ponuky môžem byť následne automatizovane odosielané prostredníctvom plusNotify zákazníkovi na schválenie.
  • Možnosť vykonať výdaj materiálu do spotreby; ponúkajú sa najprv položky schválených ponúk, možno ale vydať aj zásoby priamo zo skladu.
  • Možnosť oddeliť výber zásob pre ponuky a výdaj do spotreby napr. Na samostatnej sklady.
  • Vyúčtovanie servisu je možné vykonať faktúrou, alebo výdajkou (napr. Pre potreby hromadné mesačná fakturácia)
  • Všetky vystavené doklady k servisu sú v Pohode k dispozícii pod jednou zákazkou.

Princíp fungovania aplikácie plusServis

Nová servisná zákazka

Predmet servisu možno jednoducho vyhľadať pomocou čísla dokladu, mena zákazníka, popisu či výrobného čísla. Aplikácia vie pracovať s adresárom v Pohode. Zákazníka možné vybrať priamo z adresára Pohody, prípadne možno založiť nového zákazníka priamo z aplikácie.

Ku každej zákazke je možné vytvoriť ľubovoľný počet ponúk pre zákazníka. Položky ponúk možno pridávať výberom zo skladu.

Pri prijatí do servisu aj počas jeho realizácie je možné k servisnej zákazke robiť fotografie, dopisovať poznámky a vystavovať ďalšie ponuky na prípadné práce naviac zistené v priebehu servisu. Ponuky na práce naviac následne čakajú na odsúhlasenie zákazníkom.

 

Priebeh servisu

Servisný technik môže priebežne k zákazke pridávať použitý materiál a prácu. Ak je nutné použiť materiál alebo prácu nad rámec odsúhlasenej ponuky, môže vystaviť ponuku ďalšie a tú si nechať znovu odsúhlasiť. Po dokončení prác môže servisnú zákazku jednoducho ukončiť.

Vyúčtovanie servisu

Priamo z aplikácie možno vytvoriť predajný doklad (Faktúru) alebo výdajku. Typ dokladu je možné jednoducho vybrať. Aplikácia vytvorí zvolený doklad v Pohode vrátane všetkých väzieb.

Tlač

Všetky potrebné dokumenty servisu (prijímacie protokol, servisný protokol atď.) A štítky, možno tlačiť priamo z aplikácie. Vzhľad tlačových zostáv je plne prispôsobiteľný. Všetky nastavenia tlače a tlačiarní je uložené lokálne, tzn. že každý užívateľ môže mať individuálne nastavenie.


Zaujala Vás táto aplikácia? Vyskúšajte nezáväzne a zadarmo ako funguje.

Kontaktujte Hanku a dohodnite sa na otestovanie:

Bc. Hana Kočí
+420 603 581 460
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Náhľady: