ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexné riešenie pre Pohodu


plusRouter - automatické spracovanie dokladov

Aplikácia určená pre automatické spracovanie dokladov v Pohode na základe nastavených pravidiel a s možnosťou zohľadnenia stavov skladov a ďalších dokladov v Pohode z hľadiska skladovej dostupnosti.

Riešenie spolupracujúce so systémom POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

Aplikácia dokáže dané zdrojové doklady vytlačiť či preniesť do ďalších náväzných dokladov vrátane voliteľných parametrov a všetkých väzieb. Tie potom vytlačiť, vykonať SQL dotaz v databáze či spustiť ďalšiu aplikáciu (napr. generovanie štítkov prepravcov po fakturácií po dokončení expedičnej kontroly dokladu).

Bežným použitím je automatické vystavovanie zálohových faktúr z prijatých objednávok s danou formou úhrady, fakturácia či tlač objednávok na sklade(so zohľadnením rezervácií, priorít a pod.) či vystavovanie konečných dokladov k zaplateným zálohovým faktúram. Ďalším použitím je pravidelná automatická fakturácia trvalých objednávok (prenájmy, paušálne platby) či kompletné spracovanie "uzavretých" výdajok (mesačná fakturácia poskytnutých služieb). V spojení s plusNotify možno všetky doklady okamžite odosielať e-mailom a naopak akcia s dokladom môže byť naviazaná napr. na dokončenie kontroly prijatej objednávky mobilným terminálom plusMobile.

 

Náhľady aplkácie