ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexné riešenie pre Pohodu


plusReport - spracovanie excelových výkazov

PlusReport je aplikácia ktorá uľahčuje vzájomnú výmenu objednávok vo forme excelových formulárov medzi zákazníkmi a dodávateľom a ich následné automatické spracovanie do Pohody do agendy prijatých objednávok.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz
Sú prevádzky, u ktorých objednávanie surovín prostredníctvom internetového obchodu zákazníkmi zdržiava a nie je dostatočne pružné. U prevádzok ako sú napr. Veľkoobchody s rozvozom (ovocie a zelenina, mäso, pekárne atď.) sa ich zákazníci (školské jedálne, reštaurácie atď.) Nemôžu zdržovať objednávaním v internetovom obchode. V takýchto prípadoch je oveľa operatívnejšie využiť vzájomnú výmenu predpripravených excelovských formulárov prostredníctvom emailu a ich následné automatické spracovanie.

S pomocou programu plusReport tak možno celý proces zautomatizovať počnúc rozosielaním formulárov s aktuálnou ponukou produktov na objednanie až po prijatí vyplneného xls formulára od zákazníka do emailovej schránky a jeho automatickým spracovaním a nahraním do Pohody vo forme prijatej objednávky.

Program dokáže prijaté formulára spracovať bez nutnosti mať nainštalovaný MS Excel. Pokiaľ dôjde k nejakej chybe pri spracovaní je možné nastaviť email pre zasielanie nespracovateľných alebo chybových príloh.

Pri tvorbe jednotlivých automatických správ máte k dispozícii intuitívne editor. Nadefinovať si tak vlastné správy s formulárom je hračka. Ak by predsa len vstavaný editor nestačil, program podporuje aj alternatívne editory, je tak len na Vás, aký editor pri tvorbe správy využijete.

plusReport - hlavné vlastnosti

  • Automatické rozosielanie preddefinovaných formulárov zákazníkom
  • Vyberanie a spracovanie navrátených objednávok z emailu
  • Práca s XLS súbory bez nutnosti nainštalovaného Exceli
  • Intuitívne editor emailov
  • Podpora alternatívnych editorov
  • Preposielanie nespracovateľných alebo chybových prílohNáhledy: