ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexné riešenie pre Pohodu


plusReklamace - ľahké prijímanie reklamácií

plusReklamace slúži na uľahčenie práce pri prijímaní reklamácií. Práca v agende Reklamácie v Pohode je zdĺhavá a neprehľadná. Aplikácia plusReklamace tento problém rieši.

Riešenie spolupracujúce so systémom POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

 

Z vlastnej skúsenosti vieme, že prijímanie a zadávanie reklamácií v Pohode nie je úplne užívateľsky príjemné. Nie je nič horšie ako zdržovať zákazníka, ktorý priniesol na reklamáciu chybný tovar. Z tohto dôvodu vznikla aplikácia plusReklamace ktorej hlavným účelom je, celý proces príjmu reklamácie zjednodušiť a zrýchliť.

Princíp fungovania aplikácie plusReklamace

Aplikácia sa spúšťa ako externý nástroj priamo v Pohode. Prvým krokom je dohľadanie dokladu, ktorý sa vzťahuje na reklamovaný / vrátený tovar. Následne pomocou externých nástrojov spustíte aplikáciu plusReklamace. Pre zjednodušenie možno nastaviť externý nástroj ako tlačidlo na lištu v Pohode. Po spustení externým nástrojom sa zobrazí okno aplikácie plusReklamace, kde sú vidieť všetky náležitosti načítaného dokladu (hlavička, zoznam položiek atď.). V okne je k dispozícii možnosť editácie množstvo (tj. Zakúpené 5 ks, vracia 3 ks atp.).

Nad každým jednotlivým kusom vráteného tovaru je možné zvoliť jednu z nasledujúcich operácií:

reklamácie výmenou - aplikácia vystavuje výdajku na nový kus a príjemku na kus starý, následne sa vystaví samostatná výdajka na starý kus

vrátenie bez poškodenia - aplikácia vystavuje opravný daňový doklad alebo storno pôvodného dokladu

vrátenie poškodenej - aplikácia vystavuje opravný daňový doklad alebo storno pôvodného dokladu a vytvára výdajku na rozbitý kus

príjem do reklamácie - aplikácia zakladá reklamáciu do agendy Reklamácie so všetkými potrebnými informáciami


História

  Ďalšou dôležitou a užitočnou funkciou je sledovanie histórie reklamácií. Vďaka tomu máte možnosť zobrazenia histórie reklamácií k danému dokladu X rokov dozadu. Aplikácia dokáže sledovať históriu naprieč jednotkami, dokáže teda pracovať aj s dátami z uzavretých účtovných jednotiek. (Riešenie história za viac úč. Jednotiek a viac skladov).

Viac prevádzok a užívateľov

  V aplikácie plusReklamace je myslené aj na správu užívateľov a možnosť rozdelenia na viacerých prevádzok. Pre každého používateľa máte možnosť definovať konkrétne nastavenie.

Tlač

  Z rozhraní aplikácie možno priamo tlačiť potrebné protokoly a je dokonca možné vyberať aké tlačové zostavy. Nie je tak potrebné vyvolávať tlač dodatočne z Pohody, ale všetko sa dá pohodlne tlačiť priamo z aplikácie.

Udalosti

  U každého dokladu sa každá operácia zapisuje do záložky Udalosti. Do budúcnosti možno tak spätne jednoducho dohľadať, či sa jedná o opakovanú reklamáciu alebo nie.

 


Náhľady: