ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexné riešenie pre Pohodu


plusNotify - pokročilá notifikácia SMS a emaily

Aplikácia plusNotify je veľmi variabilným a silným nástrojom pre automatické aj ručné rozosielanie správ a upozornení vo forme SMS a emailov zákazníkom, obchodným partnerom aj zamestnancom na základe informácií z Pohody podľa nastavených pravidiel.

Riešenie spolupracujúce so systémom POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

Aplikácia funguje na základe neobmedzeného počtu nastaviteľných pravidiel a následných akcií so získanými dátami. Najnázornejšie, ale zďaleka nie jediné použitie je na automatizáciu rozosielanie upomienok - podľa počtu dní po splatnosti a jazyka je odoslaný email s priateľským upozornením či "výhražnou" upomienkou zákazníkovi, vrátane tlačových zostáv (faktúra/upomienka), pripojených dokumentov (naskenovaný podpísaný dodací list) či po určitej dobe priamo ako podklad pre vymáhanie právnikovi. Častým použitím je tiež posielanie pravidelných štatistík, ako zákazníkovi (evidovaný nedodaný tovar, obrat za obdobie, ...), tak Vám (priebežný obrat/zisk obchodným zástupcom ako motivačný nástroj, celkový prehľad stavu firmy majiteľovi, podlimitné zásoby, ...).

Systém použitia je navrhnutý tak, aby šiel implementovať na existujúcu Pohodu každého zákazníka a vedel používať všetky parametre dokladov a agend. Na základe vyhodnotenia podľa prednastavených podmienok zostaví zoznam položiek pre odoslanie upozornenia, ktorý následne odbaví pomocou rozoslania emailov alebo SMS správ s prednastavenými textami, ktoré môžu obsahovať akákoľvek pole z Pohody formou premenných. Jednoducho - záleží len na Vás, v akej podobe a podľa akých pravidiel chcete tieto automatizované správy rozosielať.

Vhodným postupom pred nasadením je zistenie, ktoré procesy vo firme (zisťovanie štatistík, komunikácia so zákazníkmi, ...) zaberajú najviac času a je možné ich takto automatizovať (upomienky, cenníky), či ktoré veci sa ťažko strážia a spôsobujú ťažkosti (nedostatok tovaru na sklade, ...).

V praxi to znamená, že v rôznu dennú dobu, možno rôznym zákazníkom, zasielať rôzne upozornenia, na rôzne typy operácií, s rôznymi dokladmi, ktoré budú obsahovať rôzne texty a budú rozoslané rôznou formou..

Základné vlastnosti sú: 

 • neobmedzené množstvo pravidiel,
 • príklady základných pravidiel na našich stránkach,
 • odosielanie SMS cez rôzne brány (podľa požiadaviek) alebo cez GSM modul,
 • odosielanie e-mailov vrátane prílohy s možnosťou priloženia PDF z Pohody,
 • prikladanie súborov z dokladov zo záložky Dokumenty podľa nastavenej masky,
 • zaznamenanie odoslanie správy do záložky Udalosti na doklade aj do akýchkoľvek iných polí
 • definícia textu emailu/SMS aj pomocou premenných (z výsledku zdrojového dotazu).

Vlastnosti verzie PRO: 

 • HTML editor pre vytváranie emailových správ,
 • možnosť prikladania dátových príloh (vo formáte CSV / XML - cenníky, podlimitné zásoby, ...),
 • možnosť druhej úrovne podmienok (najčastejšie pre rôzne jazykové mutácie - jednoduchšie na správu).

Príklady použitia, ktorá sme realizovali či realizujeme u našich zákazníkov:

 • prijatá objednávka je označená ako vybavená a zákazníkovi sa odošle SMS a / alebo email,
 • vydaná faktúra je neuhradená a po splatnosti, odberateľovi sa každý deň automaticky odošle upomienka, podľa počtu dní po splatnosti je použitá iná šablóna e-mailu,
 • upozornenie o konkrétnych stavoch objednávky pri priechode firemným procesom,
 • odosielanie e-mailu s faktúrou vo formáte PDF po jej vystavení,
 • informácie o naskladnení tovaru,
 • informácie o prekročení kreditu zákazníka,
 • každodenné odoslanie štatistiky každému obchodnému zástupcovi zvlášť a vedeniu súhrnne,
 • odosielanie individuálnych cenníkov vybraným zákazníkom,
 • odosielanie podlimitných / nedostatkových zásob (v súpise mailom či dátovej prílohe),
 • mnoho ďalších podľa Vašej fantázie..

Náhľady aplikácie: