ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexné riešenie pre Pohodu


plusLabelUni - univerzálny program pre tlač štítkov

plusLabelUni je univerzálna aplikácia slúžiaca k tlači etikiet na tovar podľa dokladov v Pohode, alebo výberom zásob. Aplikácia má rozšírené možnosti definovania šablón pre jednotlivé zásoby a pokročilé možnosti automatizácie a integrácie do Pohody.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

 

 

Aplikácia plusLabelUni slúži k tlači etikiet na tovar. Aplikácia má univerzálne využitie. Je možné vyhľadávať podľa dokladu v Pohode, alebo podľa skladových zásob. Vďaka možnosti upraviť zobrazenie zoznamu položiek si môžete rozhranie aplikácie prispôsobiť vlastným potrebám.

Ďalšou veľkou výhodou je možnosť užívateľsky definovať tlačovej zostavy. Aplikácia navyše podporuje aj vlastné zloženie priemyselných čiarových kódov GS1-128 a formát ZPL.

Pre jednotlivé zásoby možno definovať konkrétne šablóny pomocou voliteľného parametra. Pre zásoby si tak raz nadefinujete, aká šablóna sa má tlačiť a pri každom ďalšom tlači sa už táto šablóna bude tlačiť automaticky.

Všetko je možné navyše plne zautomatizovať. . Aplikácia podporuje priamu tlač cez príkazový riadok a možno tak využiť ako externý nástroj priamo z Pohody. V príkazovom riadku možno navyše definovať podmienky pre vyhľadanie zásob, tzn. že možno tlač spúšťať z Pohody externým nástrojom nad konkrétnym výberom zásob bez nutnosti spúšťať aplikáciu ručne.

Aplikácia podporuje tlač na všetky typy štítkových tlačiarní a súčasťou je pokročilý grafický designer umožňujúci vkladanie textov, vzorcov, obrázkov, čiarových kódov, QR kódov a všetkých potrebných prvkov.

Tlač štítkov pomocou aplikácie plusLabelUni je tak veľmi jednoduchý a intuitívny s možnosťou plnej integrácie do prostredia Pohody prostredníctvom externého nástroja.

Aplikáciu je možné zaobstarať ako bezplatné príslušenstvo systému mobilných terminálov plusMobile či zakúpiť samostatne.

Náhledy: