ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexné riešenie pre Pohodu


plusImportUni - aktualizácie a import zásob do Pohody

plusImportUni je univerzálny nástroj pre import a aktualizáciu zásob v Pohode s možnosťou definovať šablóny pre import a podporou plne automatického spúšťania.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

 

 

plusImportUni je aplikácia, ktorá pracuje so zásobami. Slúži ako k importu zásob do Pohody, tak k aktualizácii informácií o nich a to vrátane voliteľných a internetových parametrov a obrázkov. Obrázky je možné automaticky sťahovať zo zadaných URL.

V aplikácii máte možnosť nastaviť neobmedzené množstvo šablón pre import a aktualizáciu zásob. Aplikácia podporuje všetky bežné typy zdrojových dát ako sú XML, CSV a Excel, ktoré je možné načítať z adresárov, FTP alebo emailov.


Všetky operácie možno spúšťať automaticky pomocou plánovača úloh. Odpadá tak nutnosť ručného spúšťanie a pravidelná aktualizácia zásob tak môže prebiehať úplne automaticky.


Náhledy: