ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexné riešenie pre Pohodu


plusExportUni - univerzálny exportovací nástroj

plusExportUni je užitočný nástroj slúžiaci pre automatizovaný export dokladov z Pohody do ľubovoľného umiestnenia. Ide o výborného pomocníka napr. V prípade, že potrebujete pravidelne odosielať objednávky svojim dodávateľom, alebo napríklad faktúry svojim odberateľom v XML formáte.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

V aplikácii plusExportUni nie ste nijako obmedzení počtom vytvorených úloh pre export. Nezáleží na tom, či potrebujete exportovať jeden, alebo stovky dokladov. Ku všetkým vyexportovanými dokladom program zaznamenáva dátum a čas vykonania exportu. Máte tak vždy k dispozícii aktuálnu informáciu o tom, kedy k exportu u daného dokladu došlo.

Všetka exportované XML možno ukladať do ľubovoľnej zložky, alebo priamo nahrávať na FTP. Tým to ale nekončí, užitočnou vlastnosťou je aj možnosť exporty rovno odosielať emailom. plusExportUni plne podporuje aj transformačné šablóny (XSLT) a to vrátane formátu pre spätný import do Pohody. Vo výstupnom súbore tak máte možnosť napr. Zmeniť IČ atď.

Aplikácia samozrejme umožňuje aj spúšťanie z príkazového riadku. Je tak možné všetky úlohy spúšťať v nastavenej časy dávkovo na pozadí. Všetko sa teda raz nastaví a ďalej potom úlohy prebiehajú úplne automaticky bez zásahu používateľa.

V súčasnej dobe je možné pomocou plusExportUni exportovať doklady z agend Objednávky, Faktúry a Výdajky. Avšak nie je problém umožniť export aj z akýchkoľvek iných agend, ktoré budú v budúcnosti potrebné.


Náhledy: