ITFutuRe s.r.o., Pardubická 851/7, Hradec Králové, Česká republika +420 604 434 934 info@itfuture.cz ...komplexné riešenie pre Pohodu


plusDisplay - jednoduchá prezentácia dát

Aplikácia pre jednoduchú prezentáciu okamžitých informácií z Pohody pomocou tabletov, monitorov alebo televízorov.

Riešenie spolupracujúce so systémom POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

Vopred sú definované rôzne šablóny pre rôzne účely. Konkrétne dáta sú on-line získavané z Pohody a zobrazované na príslušných zariadeniach (v sklade, na predajni). Cieľom je čo najjednoduchšia prezentácia dát, ktoré sa inak musia ťažko vyhľadávať v Pohode v tlačových zostavách a podobne.

Jedno z častých použitie je ako "nástenka" v sklade pre zobrazovanie prevádzkových informácií na veľkoplošnej obrazovke. Zobrazujú sa najčastejšie zoznamy dokladov k expedícii, očakávané závozy, a rôzne štatistiky o expedíciách.

Druhým častým použitím je umiestnenie televízie na predajni, vo výklade a pod. a zobrazovanie aktuálnych ponúk, akcií a noviniek. V Pohode sa napr. zaškrtá niekoľko rôznych produktov príznakom Akcia / Novinka / Dopredaj a tie automaticky rotujú na obrazovke vo výlohe či na tablete pri pokladni. Zdroj dát aj dizajn zobrazení je plne upraviteľný a nie je potrebné kvôli každej akcii tvoriť PowerPoint či iné prezentácie, stačí len označiť zásoby.

Ďalším použitím je umiestnenie podobnej nástenky ako v sklade do kancelárie a tu je možnosť vidieť opäť okamžité informácie, problémy v dokladoch, štatistiky dnešných predajov, ziskov a pod.

Šablóny sa definujú pomocou HTML zatiaľ čo zdroj dát pomocou SQL dotazu do databázy Pohody. Zobrazenie výstupu je možné na akomkoľvek zariadení s HDMI vstupom či na tablete alebo mobilnom telefóne s operačným systémom Android.

 

Náhľady aplkácie